1Shevchenko, O
1PhD, Second Secretary of the Embassy of Ukraine to the PRC htome1985@yahoo.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2018, 2:73-98
https://doi.org/10.15407/chinesest2018.02.073
Section: History, Philosophy, Science and Culture of China
Language: Ukrainian
Abstract: 

The article deals with the life of Ukrainians in Shanghai during the period of 1930–1940. In the paper we attempt to identify and unify in separate list the representatives of Ukrainian community amongst all those nationalities that escaped from Russian Empire after the Revolution of 1917. For this, an attempt is made to analyze the social activity of Ukrainian community in Shanghai including its movements from the northern cities of China down to the south up to Philippines islands. The particular attention in the paper is paid to personalities with Ukrainian origin that contributed into architecture, culture and style of the modern Shanghai. The article includes also a list of those Ukrainians who lived in Shanghai during 1930–1940.

Keywords: China, community, migration, Shanghai, social life, Ukrainians

Full text (PDF)

References: 
  1. Burdyliak S. (2014), Z dymkoiu pro batkyvshchiny – ykraynci v Shanghai, Zovnishni spravy, Kyiv: Polytyka i chas No. 2. Pp. 42–47.
  2. Chormoza V. A. Ukrainci v Shanghaiu (persha polovyna XX stolittia): mono-graphiya, V’iacheslav Chornomaz; Ukr.asoc.Shanghaiu, Kyiv: Znannia Ukrainy.
  3. Kylesha N. (2016), Ukrainskiy redaktor i zhurnalist Ivan Svit: diyalnist na Dalekomy Shodi, Zbirnyk prac Naykovo-doslidnogo instytutu presoznavstva: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2016_6_36.
  4. Melihov G. V. (1991), Manzhuriya dalekaya i blizkaya, Moskva: Nayka.
  5. Sharonova V. G. (2015), Istoriya rysskoi yemmigracii v Vostochnom Kitaye v pervoi polovine XX veka, Moskva – Sankt-Peterburg.
  6. Vladyka Ioann – obiedinitel, Film perviy: https://www.youtube.com/watch?v=J-KvP1eeuo8.
  7. Wang Zhicheng (2008), Istoriya rysskoi yemmigracii v Shanghaye / Per. s kit. Xiao Huizhong, Liu Yuqin, Bei Wenli, Chernikovoi L. P., Moskva.
  8. Wang Zhicheng (2010), Karta rysskoi kyltyri v Shanghaye, Shanghai.
  9. Wang Zhicheng (2010), Shanghai de waiguo wenhua ditu, Shanghaiwenyi chuban (jituan) youxian gongsi (shanghai jinxiu wenzhang).