1Yue, Wang
1Lecturer, School of Foreign Languages, Beihang University No. 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, P.R. China, 100083, yp20092011@163.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 1:81–88
https://doi.org/10.15407/chinesest2020.01.081
Section: Chinese language and literature
Language: Russian
Abstract: 

During the long history of feudal society, the genre of the novel and the development of the theory of the novel were extremely limited in China. In the period of modern history, a large number of translations of foreign novels rushed to China, which made a huge contribution to the transformation and development of Chinese contemporary literature. This article analyzes the importance of the influence of translated foreign fiction on the Chinese novel in terms of transforming the ideological concepts of literary creation, the diversity of fiction genres and increasing its social status.
 

Keywords: Chinese literature of modern times, novel, transformation, translation

Full text (PDF)

References: 
  1. Wang Kefei (2002), “Jindai hanyu dui hanyu de yingxiang”, Waiyu jiaoxue yu yanjiu, No. 6, pp. 458–463.
  2. Lin Huangtian (2005), Zhongguo fanyi cidian qianyan, Hubei Jiaoyu Chubanshe Publishing House, Wuhan.
  3. Hu Dongning, Chen Xianggui (2019), “Wenhua zhuanxiang shijiao xia weixin sixiang yu qingmo xiaoshuo fanyi de guanxi yanjiu”, Bianjiang jingji yu wenhua, No. 3.
  4. Cai Jingkang (1994), “Cong Kongzi de xiaodaoguan dao Liangqichao de xiaoshuo wei wenxue zhi zuishangcheng — shilun woguo xiaoshuo guannian de zhuanhuan gengxin”, Neimenggu shida xuebao, Zhexue shehui kexue ban, No. 3, pp. 15–23.
  5. Cheng Jihong (2001), “Lun wanqing fanyi xiaoshuo de yingxiang”, Nanjing ligong daxue xuebao, Shehui kexue ban, No. 5, pp. 38–43.
  6. Yu Ling, Tang Zhesheng (2010), “Fanyi wenxue de yinru yu zhongguo tongsu wenxue de zhuanxing”, Changjiang daxue xuebao, Shehui kexue ban, No. 33 (2), pp. 33–36.