Ван Юе
1Lecturer, School of Foreign Languages, Beihang University No. 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, P.R. China, 100083, yp20092011@163.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2016, 1-2:110-114
Рубрика: Китайська мова та література
Мова: російська
Анотація: 

Евфемізми є одним з найважливіших аспектів у галузі мовознавства, оскільки правлять інструментом мовного спілкування. Особливість евфемізмів полягає в тому, що вони використовуються з метою створення ефекту ввічливості і тому складаються лише із слів, що позитивно сприймаються тим чи іншим суспільством. У нашій статті ми розглянемо приклади евфемізмів у національній свідомості китайців через порівняння з їхніми аналогами в інших мовах. Актуальність дослідження: вивчення найбільш частотних евфемізмів китайської мови може сприяти полегшенню міжкультурної комунікації Китаю з іншими країнами, а також кращому розумінню традиційної культури Китаю.

Ключові слова: евфемізми, лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація, менталітет китайців

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Ахманова О. С., Долгова О. В. Синтаксическая теория и знание языка // Вопросы языкознания. Москва, 1978.
  2. Болотнова Н. С. Эвфемизация в современном словоупотреблении и языковая компетентность личности. Языковая компетенция: грамматика и словарь. Новосибирск, 1998.
  3. Вавилова JI. H. К вопросу об эвфемизации современной русской речи. http://www.kcn.ru/tatru/universitet/fil/kn7/index.php?sod=l 1
  4. Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи (Русистика). Берлин, 1994. № 1–2.
  5. Порохницкая Л. В. Культурологические и когнитивные принципы эвфемии в современном английском языке. Дисс. к. фил. наук. Москва, 2004.
  6. Ли Гонань. Сопоставительное исследование стилистических фигур английского и китайского языков [М]. Г. Фучжоу: Фуцзянь жэньминь чубаньшэ, 1999.
  7. У Ясинь. Анализ прагматической неясности метаязыка [J] // Вестник института китайского языка Цзинаньского университета, 2002 (1).
  8. Чэнь Вандао. Основы стилистики [М]. Шанхай цзяоюй чубаньшэ, 1997.
  9. Шу Динфан и др. Исследование об эвфемизме: обзор и проспектива [J] // Научный журнал иностранных языков, 1995 (4).