1Шевченко, ОМ
1PhD, Second Secretary of the Embassy of Ukraine to the PRC htome1985@yahoo.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2018, 1:5-16
https://doi.org/10.15407/chinesest2018.01.005
Рубрика: Історія, філософія, наука та культура Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У статті досліджується життя китайців на території України століття тому. Пропонується більш детальний аналіз участі китайських громадян у революційних подіях у період 1917–1921 рр., яку умовно можна поділити на: 1) участь у лавах Червоної армії (більшовики); 2) участь у Білому русі (антибільшовицькі сили); 3) Армія Української Народної Республіки (сили незалежної Української Народної Республіки). Існує низка науково-дослідницьких праць та літературних шедеврів, присвячених хоробрим і досвідченим китайським воякам – учасникам революційного руху 1917–1921 рр. Китайські громадяни починають з’являтися на території Російської імперії як працьовиті робітники до Першої світової війни. Наукові праці про участь громадян Китаю в лавах Армії Української Народної Республіки з’являються на теренах України лише з початку 2000-х рр. та містять архівні дані Служби безпеки України (Р. Коваль, М. Карпенко, В. Верига, І. Матяш, Я. Тинченко та ін.).

Ключові слова: історія, більшовик, Базар, добровольці, Зимові походи, Китай, козаки, революційні події, УНР

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Верига В. Листопадовий рейд 1921 року. Київ: Стікс, 2011.
  2. Карпенко Н. М. Китайский легион. Участие китайцев в революционных событиях на территории Украины (1917–1921 гг.). Луганск: Альма-матер, 2007.
  3. Коваль Р. Рейд у вічність. Київ: Діокор, 2001.
  4. Матяш И. Б. Украинско-китайские отношения: неизвестные страницы истории и современности / Дипломатическая академия Украины при МИД Украины; Научное общество истории дипломатии и международных отношений. Киев: Горобец, 2016.
  5. Смолій В., Кульчицький С., Майборода О. та ін. Малий словник історії України. Київ: Либідь, 1997.
  6. Тинченко Я. Лицарі Зимових походів 1919–1922 рр. Київ: Темпора, 2017.
  7. Фадеев А. М. Молодая гвардия. Москва: Детская литература, 2015.
  8. Шкляр В. Залишенець. Київ: Клуб сімейного дозвілля, 2009.
  9. Якир И. Воспоминания о гражданской войне. Москва, 1957.