1Голод, ВЮ
1Ph.D. in Economics vitagolod@gmail.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2018, 1:17-22
https://doi.org/10.15407/chinesest2018.01.017
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

ХХІ сторіччя називають “віком глобальної міграції”, бо кількість людей, що живуть і працюють у країнах, відмінних від місця їхнього народження, зростає з кожним роком. Перш за все це пов’язано з глобалізацією світової економіки, політикою відкритості більшості країн, спрощенням у перетині кордонів та можливостями фінансувати таке пересування. У цій статті охарактеризовані міграційні потоки, визначений вплив міграції на економіку країн-реципієнтів та країн-донорів, зокрема на їхній ринок праці, рівень заробітної платні, на глобальну економіку в цілому; розкрита роль китайської кваліфікованої робочої сили в міграційних процесах.

Ключові слова: біженці, кваліфікована робоча сила, міграційні потоки, міжнародна міграція, рееміграція, світова економіка

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Leslie T. Chang. Factory girls // Picador, 2010.
  2. United Nations. International migration report 2017. Highlights, New York, 2017.
  3. McKinsey Global Institute. People on the move: global migration’s impact and opportunity. Executive summary, 12/2016.
  4. Guy J. Abel. Estimates of Global Bilateral Migration Flows by gender between 1960 and 2015. Working Paper, 2/2016.
  5. World Bank.https://data.worldbank.org/
  6. Rachel M. Friedberg. The economic impact of knowledge workers from India and China. – http://www.brown.edu/Departments/Economics/Faculty/Rachel_Friedberg/Link...