1Капранов, СВ
1A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine. 4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2018, 2:5-14
https://doi.org/10.15407/chinesest2018.02.005
Рубрика: Історія, філософія, наука та культура Китаю
Мова: українська
Анотація: 

Статтю присвячено дослідженню проблеми свободи у філософії Чжуан-цзи. Розглянуто основні підходи до питання в китайських вчених і мислителів та в західних дослідників. Виділено групу ієрогліфічних біномів, що позначають різні аспекти поняття “свобода”: 在宥 цзай ю, 自然 цзижань, 逍遙 сяо яо, 天放 тянь фан. Проаналізовано випадки їхнього використання в тексті. На основі аналізу показано, що центральне місце серед них належить біному цзи жань, який виражає категорію істини, іманентно притаманної тій чи іншій людині (або “речі”-у), що постає як її природа. Свобода в розумінні Чжуан-цзи – це саморозгортання цієї істини-самотакості у спонтанній “недіяльності”. Воно відбувається як сяо яо – необумовлений рух у безмежному просторі, що супроводжується відчуттям радості, щастя. Стан архетипової давнини, коли все суще перебувало в такій свободі, – це “небесне визволення” тянь фан. А цзай ю – це свобода з точки зору володаря, свобода як його дар Піднебесній і водночас як найвищий акт влади над нею.

Ключові слова: історія філософії, даосизм, китайська філософія, свобода, Чжуан-цзи

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Борох Л. Н. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX–XX ве-ков. Москва, 2001.
 2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. Москва, 1999.
 3. Кіхно О. Проблематика свободи у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша // Філософська думка, 2018, № 3.
 4. Крушинский А. А. Творчество Янь Фу и проблемы перевода. Москва, 1989.
 5. Леся Українка Вибране. Київ, 1977.
 6. Малявин В. В. Чжуан-цзы. Москва, 1985.
 7. Мудрецы Китая: Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы. Пер. с кит. Л. Д. Позднеевой. Санкт-Петербург, 1994.
 8. Роговський О. М. Проблема свободи: між Сходом і Заходом // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди “Філософія”. Харків, 2017. Вип. 48, т. 2.
 9. Тань Сытун. Учение о гуманности (Жэнь сюэ). Избранные главы. Предисловие, перевод с китайского и комментарий Д. Е. Мартынова // Вопросы философии. 2012, № 10. – http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=624&Itemid=52
 10. Торчинов Е. В. Пути философии Востока и Запада. Санкт-Петербург, 2005.
 11. Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. Пер. Котенко Р. В. Санкт-Петербург, 1998.
 12. Чжуан-цзы: даосские каноны. Перевод, вступительная статья, комментарии В. В. Малявина. Москва, 2002.
 13. Чумаченко Б. М. Вступ до культурології античності. Київ, 2009.
 14. Ярош О., Капранов С., Кіхно О., Завгородній Ю. Проблема свободи у східних філософіях: теоретичні та екзистенційні виміри // Філософська думка, 2018, № 3.
 15. Chuang-Tzu. A New Selected Translation with an Exposition of the Philosophy of Kuo Hsiang by Fung Yu-lan. Beijing, 1989.
 16. Czuang-Tsy. Przełożyli Witold Jabłoński, Janusz Chmielewski, Olgierd Wojtasiewicz. Warszawa, 1953.
 17. Deng Lianhe. “A Happy Excursion” and Freedom // Frontiers of Philosophy of China, 2010, Vol. 5, No. 3.
 18. Wenzel C. H. Ethics and Zhuangzi: Awareness, Freedom, and Autonomy // Journal of Chinese Philosophy, 2003, Vol. 30, No. 1. https://doi.org/10.1111/1540-6253.00109
 19. 荘子。岸陽子訳。東京、1971.
 20. 莊子 – Zhuangzi. – https://ctext.org/zhuangzi
 21. 列子 – Liezi. – https://ctext.org/liezi