1Кіктенко, ВО
1A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine. 4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2019, 2:5-12
https://doi.org/10.15407/chinesest2019.02.005
Рубрика: Історія, філософія та наука Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У статті розглянуто розширення діалектичного матеріалізму у філософії видатного китайського мислителя ХХ століття Фен Ці (1915–1995), що знайшло відображення у його епістемологічній та метафізичній теорії мудрості, методологічному трактуванні діалектичної логіки, моральній теорії свободи людини. Показано, що в теорії мудрості Фен Ці намагається узгодити епістемологію, онтологію, логіку, етику та естетику, але при цьому він не спирається на ідеї, сформовані в філософських дискусіях ХХ ст. щодо різних питань епістемології. “Мудрість” Фен Ці ідентифікує з “метафізикою”, під якою він розуміє осягнення dao і передачу його як абсолютного та аподиктичного принципу, що керує реальністю і людським існуванням в цілому. Відзначено, що для Фен Ці перехід від знання до мудрості стає можливим не шляхом поетапного логічного аналізу знання, а завдяки раптовому просвітленню (“інтелектуальна інтуїція”). Концепція свободи перебуває в центрі ідеалу сучасної людини в філософії Фен Ці, а для того щоб стати вільним потрібно діяти усвідомлено, добровільно, природно, по-своєму. Фен Ці в своїй філософській системі поєднав ідеї конфуціанства, даосизму, кантіанства і гегельянства. Найбільш важливою рисою філософії Фен Ці є пошук шляху між релятивізмом і догматизмом, що найбільш повно відбилося в його діалектичній логіці, теорії мудрості та моральній теорії свободи людини.

 

Ключові слова: діалектика, епістемологія, логіка, матеріалізм, метафізика, мудрість, свобода

Повний текст (PDF)

References: 
 1. 冯契。中国古代哲学的逻辑发展。上海,1985.
 2. 冯契。中国近代哲学的革命进程。上海,1989.
 3. 冯契。人的自由和真善美。上海,1996a.
 4. 冯契。认识世界和认识自己。上海,1996b.
 5. 冯契。中国古代哲学的逻辑发展。册1。上海,2009a.
 6. 冯契。中国古代哲学的逻辑发展。册3。上海,2009b.
 7. 冯契。冯契文集-第一卷-认识世界和认识自己。上海, 2015.
 8. 冯契。冯契文集-第二卷-逻辑思维的辩证法。上海, 2016a.
 9. 冯契。冯契文集-第三卷-人的自由和真善美。上海, 2016b.
 10. 冯契。冯契文集-第八卷-智慧的探索。上海, 2016c.
 11. 冯契。冯契文集-第九卷-智慧的探索·补篇。上海, 2016d.