1Далте, ОЮ
1Lecturer of Chinese language, International Humanitarian University, 33, st. Fontanska Road, Odesa, 65000, Ukraine olli.dalte@gmail.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 1:89–98
https://doi.org/10.15407/chinesest2020.01.089
Рубрика: Китайська мова та література
Мова: українська
Анотація: 

Під впливом розвитку науки та комунікацій, у китайській мові почали зʼявлятись буквені слова. Пропонована стаття простежує їхню появу та досліджує використання таких лексичних одиниць у сучасному інтернет-сленгу і засобах масової інформації. Для цього було проведено систематизацію наукових публікацій із цієї теми, а також проаналізовано 482 газетні статті, які зʼявлялись протягом тижня у щоденному китайському виданні “Женьмінь жибао”. Згідно з отриманими результатами, буквені слова зустрічаються у кожній пʼятій статті. Найбільше публікацій із буквеними словами містяться у розділах технологій, економіки, реклами, освіти, науки та спорту. Крім того, було виявлено і проаналізовано 77 унікальних буквених слів, 17 з яких є загальновживаними. У статті також наведено багато прикладів та варіантів для локалізації і перекладу буквених слів, що зустрічаються у сучасній китайській мові. Особливу увагу приділено інтернет-сленгу, адже саме там вони використовуються найчастіше.

Ключові слова: інтернет-сленг, буквені слова, ЗМІ, китайська мова, “Женьмінь жибао”

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Кравченко О. О. Семантична трансформація китайських лінгвокультурних констант та порушення норм китайської літературної мови в Інтернет-тестах // Молодий вчений. 2016. Вип. 8(35). Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/8/67.pdf (дата звернення 18.05.2020).
  2. Кравченко О. О. Функціонування абревіатур в китайськомовній інтернет-комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. Вип. 1(24). Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/shid...(дата звернення 18.05.2020).
  3. Маркина К. А. Новые тенденции в развитии китайской лексики: буквенные слова китайского языка как проявление его интеграции с элементами иной типологии: автореф. дис. канд. филол. наук. Институт Востоковедения РАН. Москва, 2008. Режим доступу: https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01004239038.pdf (дата звернення 18.05.2020).
  4. Урывская Т. А., Веселова Л. С. Буквенные слова китайского языка: варваризмы или ассимилированные заимствования? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2019. Вып. 11(4). https://doi.org/10.21638/spbu13.2019.402
  5. 柴清华 (2013). 浅议汉语中“字母词”的研究[J]. 科技创新导报, 1(4), 246–249. DOI: 10.16660/j.cnki.1674-098x.2013.04.114
  6. 寇佳羽 (2019). “K歌” “P图”类字母词研究[J]. 文教资料. 19(14), 27–28. Режим доступу: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-WJZZ201919014.htm (дата звернення 17.05.2020).
  7. 刘燕 (2017). 跨文化阐释视角下的汉语新词英译[J]. 长春工程学院学报 (社会科学版), 18(1), 90–93. Doi: 10.3969 /j.issn.1009-8976.2017.02.022.
  8. 刘涌泉 (1994). 谈谈字母词[J]. 语言建设, 10(1), 26–29.
  9. 司加飞 (2009). 也谈字母词[J]. 剿湖学院学报, 11(2), 107–110. Режим доступу: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CHXY200902028.htm (дата звернення 05.05.2020).
  10. 原新梅 (2005). 字母词语在不同语体中的分布[J]. 河南社会科学, 13(1), 127–129.