1Дроботюк, ОВ, 2Осадчук, ВЄ, 3Шайдецька, ВО
1Ph.D. in Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Institute for Contemporary China Studies named after Borys Kurts 03057, Kyiv, 54/1 Peremohy prospect khomenko@kneu.edu.ua
2Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Institute for Contemporary China Studies named after Borys Kurts 03057, Kyiv, 54/1 Peremohy prospect leradmn@ukr.net
3Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Institute for Contemporary China Studies named after Borys Kurts 03057, Kyiv, 54/1 Peremohy prospect shaidvar@gmail.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 1:17–26
https://doi.org/10.15407/chinesest2020.01.017
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

Глобальні проблеми зміни клімату, дефіцит природних ресурсів та потреба забезпечити сталий розвиток призвели до трансформації енергетичного сектору. У цьому контексті збалансоване управління природними ресурсами є одним із пріоритетних завдань урядів країн світу. Альтернативна енергетика – це шлях подолання дефіциту традиційних джерел енергії та зменшення викидів вуглекислого газу у довкілля. Саме розвиток альтернативної енергетики та доступ до дешевих, надійних, стійких та сучасних джерел енергії є однією із сімнадцяти цілей сталого розвитку, прийнятих ООН у 2015 році.

Швидкий економічний розвиток Китаю, який розпочався 40 років тому всебічною політикою реформ, призвів до зростання попиту на енергію. Починаючи з 1978 року, уряд Китаю ввів багато заходів для залучення інвестицій та реструктуризації енергетичного сектору. У 2018 році, за даними міжнародної організації Enerdata, Китай посідає перше місце у виробництві, продажах та споживанні енергії, випередивши США та Японію.

Безумовно, темпи зростання та розмір економіки Китаю потребують значного споживання енергії, тому поряд із збереженням традиційних джерел енергії Китай активно збільшує виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, переважно сонячної та вітрової. Статистика свідчить, що Китай посідає провідні позиції в галузі відновлюваної енергетики і є найбільшим інвестором у неї. Китай має найвищу частку споживання сонячної енергії у світі, а енергія вітру є другою за важливістю відновлюваною енергією в країні. Китай володіє значними інвестиційними ресурсами для подальшого розвитку альтернативної енергетики, що відповідає національній меті.

У статті представлені ретроспективний аналіз трансформації енергетичного сектору Китаю, характеристика сучасного стану виробництва та споживання традиційної й альтернативної енергії.

 

Ключові слова: альтернативна енергетика, економіка з низьким вмістом вуглецю, зелена енергетика, зелене зростання, Китай, трансформація енергії

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Bloomberg New Energy Finance. Late Surge in Offshore Wind Financings Helps 2019 Renewables Investment to Overtake 2018 [Електронний ресурс] // Bloomberg New Energy Finance. 2019. Режим доступу: https://about.bnef.com/blog/late-surge-in-offshore-wind-financings-helps....
 2. Enerdata. Global Energy Statistical Yearbook 2017 [Електронний ресурс] // Enerdata. 2017. Режим доступу: https://yearbook.enerdata.net/2016/.
 3. Enerdata. Global Energy Statistical Yearbook 2019 [Електронний ресурс] // Enerdata. 2019. Режим доступу: https://www.enerdata.net/publications/world-energy-statistics-supply-and....
 4. IEA. IEA-PVPS – Trends in Photovoltaic Applications 2019 [Електронний ресурс] // IEA. 2019. Режим доступу: https://www.dropbox.com/s/t6j1vw8dmd05kv6/Iea-pvps_report_2019.pdf.
 5. IRENA. Renewable capacity statistics 2019 [Електронний ресурс] // IRENA. 2019. Режим доступу: https://www.irena.org/publications/2019/Mar/Renewable-Capacity-Statistic....
 6. Liu J. China’s renewable energy law and policy: A critical review // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2019, № 99.
 7. REN21. Renewables 2019 Global Status Report [Електронний ресурс] // REN21. 2019. Режим доступу: https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.... https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.007
 8. World Economic Forum. Global Innovations from the Energy Sector 2010–2020 [Електронний ресурс] // World Economic Forum. 2020. Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Transformational_Energy_Innovations_201....
 9. Zhao Z., Zhang S.-Y., Hubbard B., Yao B.  The emergence of the solar photovoltaic power industry in China // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, № 21.
 10. Zhu T., Wang L. Characteristics of China’s Energy Transformation // State Energy Transition. Beijing, 2019https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.12.066
 11. Хоменко О. В., Тимченко Д. О. Альтернативна енергетика як ключ до сталого розвитку Китаю та енергетичної незалежності України // Україна – Китай, 2017, № 3. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9499-8_5