Ван Юе
1Lecturer, School of Foreign Languages, Beihang University No. 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, P.R. China, 100083, yp20092011@163.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 1:81–88
https://doi.org/10.15407/chinesest2020.01.081
Рубрика: Китайська мова та література
Мова: російська
Анотація: 

Протягом тривалої історії феодального суспільства жанр роману і розвиток теорії роману були надзвичайно обмежені в Китаї. У період нової історії в Китай потягнулося багато перекладів зарубіжних романів, що зробило великий внесок у трансформацію і розвиток сучасної китайської літератури. У пропонованій статті аналізується важливе значення перекладної зарубіжної художньої літератури для Китаю і її вплив на китайський роман з точки зору трансформації ідеологічних концепцій літературної творчості, різноманітності жанрів художньої літератури і підвищення її соціального статусу.
 

Ключові слова: китайська література нового часу, переклад, роман, трансформація

Повний текст (PDF)

References: 
  1. 王克非. 近代翻译对汉语的影响[J]. 外语教学与研究:外国语文双月刊, 2002(6): 458–463.
  2. 林煌天,中国翻译字典,湖北教育出版社,2005,序言.
  3. 胡冬宁,陈先贵.文化转向视角下维新思想与清末小说翻译的关系研究[J].边疆经济与文化. 2019(03).
  4. 蔡景康.从孔子的“小道观”到梁启超的“小说为文学之最上乘”———试论我国小说观念的转换更新[J].内蒙古师大学报: 哲学社会科学版, 1994(3): 15–23. 内蒙古师大学报(哲学社会科学版).
  5. 程继红.论晚清翻译小说的影响[J].南京理工大学学报(社会科学版). 2001(05): 38–43.
  6. 禹玲,汤哲声.翻译文学的引入与中国通俗文学的转型[J].长江大学学报:社会科学版. 2010, 33(2): 33–36.