Міцкевич, П
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 2:113-132
https://doi.org/10.51198/chinesest2020.02.113
Рубрика: Political, Social and Economic Development of China
Мова: англійська
Анотація: 

Російсько-китайське співробітництво в морській сфері у XXI столітті спрямоване на обмеження здатності США контролювати глобальні транспортні шляхи, особливо енергетичні транспортні носії. Спільні інтереси, окреслені таким чином, дають змогу здійснювати низку політичних та економічних ініціатив і використовувати демонстра- цію сили в регіонах, що мають особливе значення для національних інтересів обох країн. Сфера таких ініціатив обмежена наявними розбіжностями, що особливо сто- суються європейської політики обох країн. Китайські плани побудувати транспортну систему «Один пояс – один шлях» порушують статус-кво в Євразії на користь Пекіна. Хоча в рамках азіатської політики обом країнам вдалося досягти компромісу щодо способу економічної діяльності й формули, на якій двостороння взаємодія заснова- на, масштаб розбіжностей інтересів у Європі стримує можливість такого компромісу. Російська мета полягає насамперед в обмеженні спроможності США контролювати північні судноплавні шляхи з подальшим підтримкою політичного й економічного впливу в Європі в контексті зростання активності Китаю та поступового зменшення попиту на енергоносії. Мета Китаю – максимально ефективно використовувати тран- спортну систему до Європи, зрештою, засновану на проекті «Один пояс – один шлях», що означає, що вони зацікавлені у співпраці з країнами, визнаними Росією стратегіч- ними, регіональними партнерами США (Великобританія, Польща, Румунія, Ісландія). Тому єдиними спільними стратегічними цілями обох країн щодо Європи є прагнення перекласти тягар морської діяльності США з азіатських водойм на води Північної Ат- лантики та морів, що оточують Європу. Однак китайці із цієї групи акваторій виклю- чають Балтійське море, яке має бути зоною політичної стабільності. Однак, згідно з курсом російської політики, Балтія повинна бути регіоном-замінником для проведен- ня арктичного суперництва. Наявні розбіжності означають, що сфера європейської співпраці обох країн обмежена й буде зосереджена на обмеженні американського до- мінування на морських судноплавних шляхах та економічних зобов’язаннях, що да- дуть змогу реалізувати повною мірою інтереси обох країн. З іншого боку, різниця в потенціалі означає, що Китай отримує перевагу від цього співробітництва більшою мірою, що спричинить його подальші обмеження й необхідність проведення індиві- дуальної політики в конкретних предметних і географічних галузях.

Ключові слова: водні басейни, Китай, морська політика, Росія, співпраця

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Морская доктрина Российской Федерации до 2030 года Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 2015 годa. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUV...
 2. Путин надеется, что РФ и Китай совместно сделают Северный морской путь Шелковым. TASS 8 ДЕК 2017, 16:52. URL: https://tass.ru/ekonomika/4797575
 3. Распоряжение Правительствa Российской Федерации Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2020 года от 28 августа 2003 года № 1234-р. URL: http://docs.cntd.ru/document/901872984
 4. Распоряжение Правительствa Российской Федерации Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года 13 ноября 2009 г. № 1715-р. URL: http://www.infobio.ru/sites/default/files/Energostrategiya-2030.pdf
 5. Семенов Тянь-Шанский В. П. О могущественном территориальном владении применительно к России. Oчерк по политической географии. Петроград, 1915.
 6. Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика. Промежуточный доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. URL: https://www.hse.ru/strategy2020
 7. Указ Президента Российской Федерации от 17.01.1997 г. № 11 О федеральной целевой программе “Мировой океан”. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/10480
 8. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451
 9. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года”. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41921
 10. Указ Президента РФ от 13 мая 2019 г. № 216 “Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации. URL: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1272523/
 11. Polish Silk Road (Raport Polski Jedwabny Szlak), Biznes Alert z 18.03.2018. URL: https://biznesalert.pl/nowy-jedwabny-szlak
 12. Jianing Y. China-Russia joint naval exercise legitimate and normal // Chinamil, 2015a. URL: http://eng.chinamil.com.cn/special-reports/2015-05/14/content_6491424.htm
 13. Naval interaction 2015, China, Russia Jonth maritime exercise, may 11 to 21 2015 // Chinamil, 2015b. URL: http://eng.chinamil.com.cn/special-reports/node_77649.htm
 14. Russia, China to Conduct Joint Naval Drills in Late April-Early May // Chinamil, 2019. URL: http://eng.chinamil.com.cn/view/2019-03/27/content_9460385.htm
 15. Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road // China National Development and Reform Commission. Issued by the National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, with State Council authorization, March 28, 2015. URL: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
 16. Department of Navy, US Coast Guard. (2016): A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, March 2015. URL: https://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf.
 17. Nie możemy dopuścić do tego, że będziemy tylko krajem tranzytowym. Jak Polska może zarobić na Jedwabnym Szlaku // Forbes Polska, 16.10.2017. URL: https://www.forbes.pl/gospodarka/nowy-jedwabny-szlak-korzysci-dla-polski...
 18. Huang An-Hao P. The Maritime Strategy of China in the Asia-Pacific Region Origins, Development and Impact // School of Social and Political Sciences Faculty of Arts The University of Melbourne, August 2009. URL: https://minerva-access.unimelb.edu.au/bitstream/handle/11343/35256/12482...
 19. Mackinder H. J. (1904), The geographical pivot of history // The Geographical Journal, 23. London, 1904. URL: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=74431&kod=...
 20. Preston F., Bailey R., Bradley S., Jigang W., Changwen Z., Navigating the New Normal. China and Global Resource Governance, A joint DRC and Chatham House Report, 2016. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2...
 21. Putin: RosjauwzględniinteresyChin // Sputnik, 11.01.2017. URL: https://pl.sputniknews.com/gospodarka/201711116686029-Putin-Rosja-Chiny-...
 22. State Council of the People’s Republic of China (2006): China’s National Defense in 2006. The Information Office of the State Council People’s Republic of China, December 29, 2006. URL: https://fas.org/nuke/guide/china/doctrine/wp2006.html
 23. State Council of the People’s Republic of China (2015a): China’s Military Strategy. The State Council Information Office of the People’s Republic of China, May 2015, Beijing. URL: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_2814751...
 24. State Council of the People’s Republic of China (2015b): Made in China 2025, State Council, July 7, 2015. URL: http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/02/IoT-ONE-...
 25. China’s Arctic Policy, The State Council Information Office of the People’s Republic of China, January 2018. URL: http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_28147602666...
 26. Navy Strategic Plan in support of Program Objective Memorandum 08, May 2006 // US Navy, Chief on Naval Operations, 2006. URL: http://edocs.nps.edu/2014/May/NSP-POM08.pdf
 27. Xinhuaten, China, Russia agree to upgrade relations for new era. URL: http:www.xinhuanet.com/english/2019-06/06/c_138119879.htm