1Мерзлюк, ДО
1Senior Lecturer Kyiv National Linguistic University73, Velyka Vasylkivska str., Kyiv, 03680, Ukraine mengtn84@hotmail.com
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 2:153-159
https://doi.org/10.51198/chinesest2020.02.153
Рубрика: Translations of Chinese Literature
Мова: українська
Анотація: 

«Велике вчення» («Да Сюе», “大学”) – один із чотирьох трактатів, що входять до складу конфуціанського «Чотирикнижжя» («Сишу», “四书”). Це найкоротший текст із цих чотирьох творів, містить 1755 ієрогліфів. Трактат «Велике вчення» був 42 розділом «Книги про ритуал» (“Ліцзі”, “礼记”), пізніше включений до «Чотири- книжжя» як самостійний твір. «Велике вчення» розглядалося як частина «Ліцзі» до часів епохи Сун, але, незважаючи на те що воно не розглядалося як самостій- ний твір, багато конфуціанських філософів і коментаторів епох Хань і Тан, серед яких – Дун Чжуншу, Чжен Сюань, Кун Їнда, Хань Юй, досліджували та вивчали цей текст. Відомий китайський філософ і коментатор конфуціанських текстів Чжу Сі приписував авторство «Великого вчення» учню Конфуція Цзен-цзи. Саме Чжу Сі остаточно виділів текст «Великого вчення» як самостійний і включив його до «Чотирикнижжя» разом із трактатами «Луньюй», «Мен-цзи» та «Чжун юн». Осно- вні ідеї трактату включають «три принципи» (三纲领): пізнання світлої доброчес- ності, виправлення народу, ствердження в досконалості; а також вісім положень (八条目): пізнання сутності речей, отримання знань, щирість думок, виправлення бажань, удосконалення тіла, упорядкування дому, наведення ладу в державі, уми- ротворення Піднебесної. «Велике вчення» є етичним і соціально-політичним трак- татом, ідеї якого узагальнили морально-етичні принципи конфуціанського вчення, вплинули на подальший розвиток політичної, філософської думки Китаю. В основі філософії «Великого вчення» лежить уявлення про доброчесність «де» (德), що при- таманна людській природі. Ця доброчесність має бути проявлена як правителями (як «людяність» 仁), так і підданими у вигляді «справедливості» (义).

Ключові слова: «Чотирикнижжя», доброчесність, конфуціанство, Конфуцій, Цзен-цзи, Чжу Сі

Повний текст (PDF)