Круглов, ВВ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 2:17-25
https://doi.org/10.51198/chinesest2020.02.017
Рубрика: History, Philosophy, Science and Culture of China
Мова: українська
Анотація: 

Накопичений історичний досвід і багата культурна спадщина китайської цивілі- зації – цивілізації доосьового час – зосереджені й відображені в давньокитайській мові. Тому лінгвістичні методи дослідження традиційної китайської філософії та її понятійного апарату стають актуальними в сучасній синологічній науці. Матеріал давньокитайських філософських трактатів дає змогу реконструювати понятійний апарат традиційної китайської філософії й культури загалом. Основними компенді- умами таких термінів є синоптичні списки Чень Юнцзе, Джозефа Нідема, А.I. Коб- зєва, У Ї, А.М. Карапетьянца, покладені в основу дослідження. Об’єктом його стали бутійно -динамічні поняття, а метою було розроблення моделі їх лінгвокультуро- логічного аналізу. У роботі застосовується статистичний аналіз традиції «Ї цзіна» («Сіци чжуань»), виділяється моноцентричне семантичне поле онтологічних термінів з гетерогенним ядром. Також пропонується модель лінгвокультурологічного аналізу, яка представляється універсальною для аналізу ядерних філософських концептів. Сформована модель сприяє більш глибокому лінгвістичному й культурологічному до- слідженню на прикладі опозиційних і непарних термінів.

Ключові слова: буттєво-динамічні поняття, Китай, китайська мова, лінгвокультурологія, Сіци Чжуань, семантичне поле, синоптичний список традиційної китайської філософії та культури

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М. Л. Титаренко. Москва: Вост. лит, 2006. [Т. 1]: Философия / ред. М. Л. Титаренко, А. И. Кобзев, А. Е. Лукьянов. 2-е изд., стереотипное, 2011.
  2. И цзин (Канон перемен) / Пер. и примеч. А. Е. Лукьянова. Москва: ИПЦ “Маска”; Чэнду: Сычуань жэньминь чубаньшэ, 2018.
  3. Карапетьянц А. М. Раннекитайская системология. Москва: Издательская фирма Восточная литература, 2015.
  4. Wright D. Tan Sitong and the Ether Reconsidered. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1994. T. 57.
  5. Wu Yi. Chinese philosophical terms. University Press of America, 1986.
  6. Xu Shen. Showen Jiezi (Eastern Han). Shenyang: Liaohai chubanshe, 2014.
  7. 太极图说全文及译文. URL: https://www.process-safety-lab.com/archives/2263.html (accessed 25.05.2020)
  8. 儒学经典名著:周敦颐 “通书” 原文. URL: http://www.360doc.com/content/18/0603/05/33540468_759225095.shtml (accessed 13.09.2020)
  9. 哲学大辞典 (中国哲学史卷). 上海:上海辞书出版社,1985. 821页.
  10. 说文解字 / (东汉)许慎编. – 沈阳:辽海出版社,2014.12辞海. 第六版普及本 (三全册). 上海:上海辞书出版社,2010.