Кучерук, МС
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 2:26-38
https://doi.org/10.51198/chinesest2020.02.025
Рубрика: History, Philosophy, Science and Culture of China
Мова: українська
Анотація: 

У вивченні гібридних воєн і виробленні успішних протидій гібридним загрозам, на нашу думку, надзвичайно велику вагу має досвід стародавнього Китаю. Там із давніх часів існує воєнна доктрина – витончене мистецтво досягати своїх цілей. Ця військова наука трималася в секреті й маловідома навіть у самому Китаї. Ми маємо дякувати си- нологам, які відкрили нам таємничий світ Азії, не тільки переклали твори китайських класиків, а й забезпечили нас коментарями й дослідженнями, що дають можливість не тільки читати твори стародавніх стратегів, а й розуміти їх. Щодо дослідження методів гібридної війни, застосованих В. Леніним, і пошуків історичних прецедентів уважаємо більш доцільним опиратися на доктрину Сунь-цзи. Немає відомостей, чи вивчав Ленін трактат «Мистецтво війни», але на практиці він використав усі його настанови. Наприклад, «Майстерний лідер прищеплює норми мо- ралі й суворо дотримується методу та дисципліни; тому й важить головою за успіх», «Війна – це шлях обману» тощо. Досвід більшовиків демонструє, що головним у їхній стратегії стало завоювання умів, панування над свідомістю мас, а конкретні практичні кроки стали вже другоряд- ними й похідними. В. Ленін, зокрема, мав звичку починати полеміку зі своїми опо- нентами з ідеологічних питань. На відміну від В. Леніна, його противники вважали ідеологічні питання несуттєвими. Друга відмінність ленінської методології – її еклек- тичний характер. Пишучи про необхідність творчого застосування теорії К. Маркса й застерігаючи від догматичного сприйняття марксизму, В. Ленін говорив про застосу- вання різних форм і методів «революційної боротьби» й швидкої заміни однієї форми боротьби іншою за необхідності (див. «Дитяча «хвороба лівизни» в комунізмі»). Отже, сучасна гібридна війна також, по суті, є еклектикою, що поєднує в собі різ- номанітні форми й засоби, навіть далекі від традиційної війни. У цьому сенсі вона відповідає духу нашого часу – глобалізації, що вбирає всі культури світу. Також глоба- лізація зробила світ видимим, а методи ведення війн не нові, лише модернізовані ре- цепти класиків. Придворні інтриги і стратагеми давно вийшли за межі палаців, тепер вони охоплюють усіх, а не лише аристократію.

Ключові слова: ідеологія, В. Ленін, гібридна війна, Дао, організація, пропаганда, Сунь-цзи

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Горбулін В. Гібридна війна: все тільки починається. URL: https://dt.ua/internal/gibridna-viyna-vse-tilki-pochinayetsya-_.html
 2. Горбулін В. (Ред.). Світова гібридна війна: український фронт. Харків, 2017.
 3. Клаузевиц К. фон. О войне. В 2 т. Москва, Санкт-Петербург, 2002.
 4. Конрад Н. И. Избранные труды: Синология. Москва, 1977.
 5. Конрад Н. И. Трактаты о военном искусстве. Сунь-Цзы, У-Цзы. Москва, Санкт-Петербург, 2003.
 6. Кульчицький С. Російська революція 1917 року: новий погляд. Київ, 2008.
 7. Ленин В. І. Повне зібрання творів. Т. 5. Київ, 1969.
 8. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Т. 23. Київ, 1972.
 9. Ленин В. І. Повне зібрання творів. Т. 41. Київ, 1974.
 10. Ленін В. І. Повне зібрання творів. Т. 42. Київ, 1974.
 11. Ленин В. И. Избранные сочинения. Т. 3. Москва, 1984.
 12. Малявин В. Военный канон Китая. Сунь-цзы. Сунь Бинь. Москва, 2016.
 13. Марксизм-ленинизм // Прохоров А. М. (Гл. ред.). Большая Советская Энциклопедия. Т. 15. Москва, 1974.
 14. Сунь-Цзи. Мистецтво війни. Харків, 2016.
 15. Hoffman F. G. Hybrid Warfare and Challenges. URL: https://smallwarsjournal.com/documents/jfqhoffman.pdf