Веньлян, Ч, Хвостенко, ДО
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 2:83-92
https://doi.org/10.51198/chinesest2020.02.083
Рубрика: Political, Social and Economic Development of China
Мова: українська
Анотація: 

З початку XXI століття світова економіка вийшла на новий етап розвитку. Глобальна інтеграція стала більш помітною рисою сучасного світового економічного розвитку. Усе більше й більше багатонаціональних компаній виходять на світовий ринок як новий стратегічний розвиток. В епоху глобалізації, що зростає, транснаціональні компанії по- винні застосовувати різні маркетингові стратегії для успішного функціонування. З моменту створення в 1979 році першого спільного підприємства з участю китай- ського та іноземного капіталу політика в галузях залучення ПІІ в Китаї зазнала безліч змін. Неможливо отримати більші результати, використання ПІІ не було рівномірним. Стратегію інтернаціоналізації Китаю можна умовно розробити на три етапи. Перший етап – залучення ПІІ за допомогою політичних дивідендів і ресурсних переваг. Залучен- ня інвестицій стало одним із пріоритетних напрямів роботи китайського управління на всіх рівнях. На цьому етапі акцент був зроблений на обсязі ПІІ. Другий етап характери- зується тиском на природні ресурси, навколишнє середовище в результаті розвитку еко- номіки й суспільства в Китаї, демографічний дивіденд поступово досліджується. Уряд надає пріоритетну структуру ПІІ для адаптації до стійкого економічного та соціального розвитку. Це є етап власного вивчення кількості та якості ПІІ. Третій етап замикається на поступовому збільшенні конкурентоспроможності китайських підприємств на ринку зі зростанням економічного впливу Китаю на світову економіку. Їхня стратегія міжнародного бізнесу глибоко досліджена нами. Передусім на основі глобальної економічної інтеграції, інтернаціоналізації та розвитку цих галузей висува- ються наукові дослідження, наукові цілі та дослідницьке значення роботи. Водночас опи- сує історію розвитку й успіх Huawei, Lenovo, Hisense. Потім у рамках теорії маркетингу, теорії сегментації ринку й теорії стратегічних альянсів стаття аналізує, як три компанії використовують ці теорії на практиці. Переваги та недоліки, а також пропозиції щодо по- ліпшення роботи інших компаній можуть бути використані в міжнародному маркетингу.

Ключові слова: інтерналізація, економіка, маркетинг, розвиток, транснаціональні компанії

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Дані національного бюро Китаю [Електронний ресурс] // Дані національного бюро Китаю. 2020. Режим доступу: http://www.stats.gov.cn/tjsj/
  2. Лі Цзінвень. Успіхи економіки : Прогноз на 21 ст. // Успіхи економіки. 1999. С. 641.
  3. Міністерство промисловості та інформаційних технологій: коефіцієнт відновлення МСП в Китаї досяг 76,8% [Електронний ресурс] // Міністерство промисловості та інформаційних технологій. 2020. Режим доступу: http://finance.people.com.cn/n1/2020/0330/c1004-31654104.html
  4. Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР [Електронний ресурс] // Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР. 2020. Режим доступу: http://www.miit.gov.cn/
  5. Міністерство транспорту КНР [Електронний ресурс] // Міністерство транспорту КНР. 2020. Режим доступу: http://www.mot.gov.cn/jiaotongyaowen/202002/t20200220_3334989.html.
  6. Самофалов В. Глобальний виклик Китая // Світовий вісник. 2012. – № 43. С. 255
  7. Світовий економічний прогноз «Великий спад» [Електронний ресурс] // ООН. 2020. Режим доступу: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
  8. Сі Цзіньпін: «Виступ на конференції з питань координації» [Електронний ресурс] // Сайт новостей КПК. 2020. Режим доступу: http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0223/c64094-31600380.html
  9. Шанхайський інститут досліджень нерухомості E-House [Електронний ресурс] // ЕППРД. 2020. Режим доступу: http://epprd.shu.edu.cn/irj/portal
  10. Shanghai Municipal Commission of Commerce. Statistics about Foreign Direct Investment in Shanghai from Jan. to May 2015 [Електронний ресурс] // SMCC. 2015. Режим доступу: http://en.investment.gov.cn/shanghai/56148.jhtml.