1Осадчук, ВЄ, 2Шайдецька, ВО, 3Дроботюк, ОВ
1Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Institute for Contemporary China Studies named after Borys Kurts 03057, Kyiv, 54/1 Peremohy prospect leradmn@ukr.net
2Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Institute for Contemporary China Studies named after Borys Kurts 03057, Kyiv, 54/1 Peremohy prospect shaidvar@gmail.com
3Ph.D. in Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Institute for Contemporary China Studies named after Borys Kurts 03057, Kyiv, 54/1 Peremohy prospect khomenko@kneu.edu.ua
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2020, 2:93-102
https://doi.org/10.51198/chinesest2020.02.093
Рубрика: Political, Social and Economic Development of China
Мова: англійська
Анотація: 

Протягом останніх десятиліть збільшення середніх доходів та кількості населення підвищило виробництво всіх видів м’яса, з якого курятина становить найбільшу част- ку. Зокрема, споживання курятини суттєво збільшується в густонаселених країнах, які швидко зростають, такі як Китай та Індія. Нижча ціна з-поміж інших видів м’яса, швидкі темпи росту курей, ефективне виробництво, відсутність релігійних обмежень та просування корисних властивостей курятини – основні причини зростаючої попу- лярності даного виду м’яса. В Україні зростатиме експорт курячого м’яса, який переважатиме імпорт як за об- сягом, так і у вартісному вираженні всупереч можливих загроз та нестабільну ситуа- цію з пандемією Covid-19. Імпортна орієнтованість Китаю та зростання китайського попиту на готову продукцію, разом із зростанням виробничих потужностей та низки переваг м’яса курятини українських виробників, дають підстави вважати їх торгівель- ну співпрацю вигідною для обох сторін. Метою даної статті є дослідження світового, китайського й українського ринку ку- рятини, ключових тенденції та перспектив, надання рекомендацій щодо торгівельної діяльності цих двох країн на ринку. Серед основних можливостей експорту курятини з України в Китай автори виділяють: упровадження новітніх технологій на виробни- цтві, інтенсивні капіталовкладення в розвиток та будівництво виробничих об’єктів, зростання поголів’я птиць та поява нових видів. Ці можливості посилять цінову кон- курентоспроможність українських виробників, зміцнять позицію України на ринку серед країн-конкурентів та покращить співробітництво з Китаєм.

Ключові слова: виробництво, Китай, китайський ринок, ринок м’яса птиці, споживання, український експорт

Повний текст (PDF)

References: 
  1. FAO. (2015). World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO Perspective, аvailable at: http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e07.htm.
  2. FAS USDA. (2020). China: Poultry and Products Annual. United States Department of Agriculture.
  3. FAS USDA. (2020). Livestock and Poultry: World Markets and Trade, аvailable at: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf.
  4. FAS USDA. (2020a). Ukraine: Poultry and Products Annual. FAS USDA, аvailable at: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName....
  5. General Administration of Customs of the People’s Republic of China. (2020). General Administration of Customs of the People’s Republic of China, аvailable at: http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgzyxx33/2812399/in....
  6. OECD-FAO. (2019). Dataset: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028, аvailable at: OECD Statistics: http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HIGH_A....
  7. OECD-FAO. (2020). OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029. OECD.
  8. OECD-FAO Agricultural Outlook. (2020). Meat consumption, аvailable at: OECD Data: https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm.
  9. State Statistics Service of Ukraine. (2020). Production of animal products, аvailable at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/vpt/arh_vpt2020_u.html.