Лікарчук, НВ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:102-110
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.102
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

Напрям сучасних підходів у зовнішньополітичній доктрини Китаю спрямований на державних інтересів й акцентуванні їх у міжнародних відносинах. У даному випад- ку ми говоримо про конструктивну школу, яка формує міжнародне спрямування ки- тайського управління – акцентування уваги на національних, історичних та цивіліза- ційних особливостях. Відповідно до специфіки управлінської діяльності в Китаї саме національна ідентичність є основним елементом державного розвитку. Вона визначає характер міжнародної діяльності, державний статус, напрям зовнішньої політики та економічну «поведінку». Нові можливості Китаю створюють тиск на світову економіку, а стрімкий фі- нансовий розвиток та промислова стабільність дають можливість увійти до клану «developing countries». Крім того, такі позиції та міць дадуть Китаю можливість само- стійно диктувати правила економічної гри. Питання національної ідентичності на рівні країни розглядає державу як співто- вариство політичних, історичних, культурних, етнічних факторів, і ці фактори, і їх складні взаємини також впливають на національну ідентичність. Китай є однією з найвпливовіших держав світу, зовнішньополітична доктрина якого спрямована на власний державний інтерес – сформування нового статусу держави. Зазначена док- трина мотивує КНР до знаходження компромісу, ефективного використання модерно- вих механізмів багатосторонньої дипломатії в досягненні головної стратегічної мети країни – посилити й фортифікувати своє місце на міжнародній арені; гранично за- безпечити безпеку країни; створити вигідні умови для модернізації країни; отримати статус ключової регіональної та глобальної держави. Міжнародна політика Китаю є однією з актуальних тем у наукових дослідженнях та світових трендах. Економічний та політичний розвиток Китаю привертає увагу багатьох науковців та спонукає до нових досліджень у даній сфері. Багато наукових публікацій присвячені Китаю, стратегії його розвитку, економічному сплеску та ди- пломатичним зв’язкам. Нова роль Китаю на світовій арені, його нова роль як конкурентноспроможного актора сформувала новий статус держави. КНР має значну роль у геополітичні сфері і вплив на сучасну системи міжнародних відносин.

Ключові слова: глобалізація, доктрина, Китай, міжнародна економіка, міжнародна політика, стратегічне партнерство

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Alvaro, J. J. (2013) Political discourse in China’s English language press. World Englishes. V. 32. № . 2. P. 147–168.
  2. Arase, D. (2016) China’s Two Silk Roads Initiative: What It Means for Southeast Asia. Southeast Asian Affairs, pp. 25–45.
  3. Bates, G. (2018) China’s evolving regional security strategy. URL : http://class.guilford.edu/psci/guo/course/syllabi161/data275/readings/gi.... (assessed 10.02.2021).
  4. Hong, Zhao (2015) China’s New Maritime Silk Road: Implications and Opportunities for Southeast Asia. Trends in Southeast Asia, No. 3, pp. 4–5.
  5. Callahan W. A. (2017) Dreaming as a critical discourse of national belonging: China Dream, American Dream and world dream. Nations and Nationalism. V. 23. № 2. pp. 248–270.
  6. Likarchuk, D. (2020) The role of international organisations in the settlement of foreign policy conflict. International Relations, pp. 35–41.
  7. Lee, C. C. (2012) China as a rising world power: Chinese press discourses. Chinese Journal of Communication. V5. № 1. pp. 38–42.
  8. Ng S. H., Ye J., Lee C. C. (2011) Media Discourse on Globalization in China: A Social Psychological Analysis. Journal of Language and Social Psychology. V. 30. № 2. P. 139–157.
  9. Saich, T. (2000). Globalization, Governance, and the Authoritarian Westphalian State: The Case of China. Governance in a globalizing world, pp. 208–280.