Чалюк, ЮО
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:137-149
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.137
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У роботі здійснено структурно-факторний аналіз глобальної конкурентоспромож- ності Китаю. Використано Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс легкості ведення бізнесу, Глобальний індекс інновацій, Міжнародний рейтинг цифрової конкурентоспроможності та Індекс глобальних фінансових центрів. Нині Китай – одна із найбільших і найрозвиненіших економік світу, могутня космічна та ядерна держава, провідний глобальний гравець. Його торговельний, технологічний та інвестиційний вплив відчутний у всьому світі. Він розвинув виробництво практично всього асорти- менту споживчих товарів, обладнання, електроніки як для побутового користування, так і для бізнесу, торгівлі, промислового та аграрного виробництва. Китай перетво- рився з нерозвиненої бідної країни на економіку із середнім рівнем доходу на душу населення. У 2019 році паритет купівельної спроможності становив 10 839 дол. на рік. В умовах глобальної пандемії китайська економіка зазнала найменших економічних втрат. У 2020 році ВВП Китаю зріс на 2%, тоді як інші держави мають негативний показник. Розпочато новий п’ятирічний план на 2021–2025 роки, в основі якого ле- жить стратегія подвійного обігу. Результативність цієї інноваційної стратегії полягає у збільшенні прозорості внутрішніх фінансових транзакцій та бізнес-процесів та у розширенні доступу іноземців до ринків капіталу КНР. Китай прагне стати держа- вою з високим рівнем доходу до кінця 2025 року (12 536 дол. за ПКС). За Індексом глобальної конкурентоспроможності у 2019 році Китай посів 28-е місце та виперед- жає країни за всіма технологічними показниками та інноваціями. Також аналітики Всесвітнього економічного форуму високо оцінили здобутки Китаю у сфері розви- тку ринку праці та покращенні навичок трудового персоналу. Вони прогнозують, що китайська економіка у доларовому еквіваленті випередить економіку США до 2028 року. Щоб утримувати високі позиції у рейтингу лідерів глобального економічного розвитку Китай поставив такі завдання: по-перше, здійснення цифровізації економі- ки і роботизації; по-друге, забезпечення перманентності освіти і квантового прориву; по-третє, реалізація блокчейн-концепції та стратегії подвійної циркуляції на внутріш- ньому ринку капіталів; по-четверте, створення цифрової версії юаня як альтернативи долару; по-п’яте, розвиток відновлювальної енергетики та інноваційних технологій виробництва; по-шосте, використання штучного інтелекту.

Ключові слова: глобальна конкурентоспроможність, Китай, китайські мегатренди, китайська економіка, пастка Фукідіда, стратегія подвійного обігу, цифрова економіка

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Вишневська І.Г. Військовий потенціал США і Китаю: протистояння. Сходознавство. 2007. № 39/40. С. 24–34.
 2. Нейсбит Дж. Китайские мегатренды: 8 столпов нового общества. Москва : Астрель, 2012. 317 с.
 3. Таран М.А. Піднесення Китаю: творення гармоніїчи породження конфлікту? Східний світ. 2015. № 2. С. 131–139.
 4. Arnold J. The First Domino: Eisenhower, the Military, and America’s Intervention in Vietnam Hardcover. Chicago:William Morrow & Co. 1991. 444 p.
 5. Doing Business, available at: http://documents1.worldbank.org/curated/ en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business- Regulation-in-190-Economies.pdf (accessed 27 January 2021).
 6. FAO, available at: http:// fao.org/3/ca4948en/ca4948en.pdf (accessed 27 January 2021).
 7. Fortune Global 500, available at: http://fortune.com/global500/2015/search/ (accessed 27 January 2021).
 8. CERB, available at: http://cebr.com/service/macroeconomic-forecasting (accessed 27 January 2021).
 9. Chan S. Thucydides’s Trap?: Historical Interpretation, Logic of Inquiry, and the Future of Sino-American Relations Hardcover. Michigan : University of Michigan Press, 2020. 268 p. GCI, available at: http://3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalC ompetitivenessReport2019.pdf (accessed 27 January 2021).
 10. GFCІ, available at: http://longfinance.net/media/documents/GFCI_28_Full_ Report_2020.09.25_v1.1.pdf (accessed 27 January 2021).
 11. GII, available at: https://globalinnovationindex.org/Home (accessed 27 January 2021).
 12. Graham A. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? London : Scribe, 2017. 364 p.
 13. Kindleberger C.P. The World in Depression 1929–1939. California : University of California Press, 2013. 336 p.
 14. Knoema, available at: https://knoema.ru/atlas/Китай/ВВП (accessed 27 January 2021).
 15. WDCR, available at: https://imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-... (accessed 27 January 2021).
 16. Yongnian Z . Megatrends: Next step of China Beijing. Dongfang: The Eastern Publishing Co. Ltd, 2019. 533 p.