Вечоринська, ТВ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:194-202
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.194
Рубрика: Китайська мова та література
Мова: українська
Анотація: 

Література китайської діаспори є літературним явищем, що набуло розквіту піс- ля впровадження політики реформ і відкритості у Китаї, отримало світову пред- ставленість і тісно пов’язане із взаємодією з іноземними літературами й культурами. Наукова сфера літератури китайської діаспори перебуває на етапі становлення, тому розроблення підходів до вивчення й аналізу творчості письменників китайського по- ходження видається вчасним і актуальним. У центрі цієї статті – вивчення дискусій, що тривають і сьогодні, про статус літератури китайської діаспори у світі, про її до- тичність до дискурсів «національної» літератури, а також про художньо-естетичну своєрідність цього літературного явища. Розглянуто джерела й підґрунтя дискусійних визначень і поняттєвих структур літератури китайської діаспори, як-то: закордонна китайськомовна література, всесвітня китайська література, нові китайські літера- тури, специфічна міжлітературна спільнота, всесвітня китайськомовна література, всесвітня література, що створюється китайцями, синофонна література. Особливу увагу приділено її історичним, мовним, культурним та естетичним аспектам. Визна- чено особливості літератури китайської діаспори, які виявляються, головним чином, у її глобальності – представленості у різних куточках світу, маргінальності – знахо- дженні поза межами первинної, китайської, культури й одночасно в умовах набутої, чужої, культури, та крос-культурності – перебуванні в оточенні інших різноманітних культур, що зумовлює діалог культур у творчості письменників китайської діаспо- ри. Зважаючи на те, що література китайської діаспори різних регіонів та країн має свою, відмінну від інших, історію розвитку та унікальні риси, проте характеризується спільними мовними та культурними джерелами, запропоновано наукові підходи до дослідження поетикальних особливостей цього літературного феномена. Актуальним видається дослідження літератури китайської діаспори, локалізованої в різних інших культурах, такої, що налічує сотні «я» і містить імпульси для порівняльного вивчення та транснаціонального інтерпретування, із використанням теорій і методів порівняль- ного літературознавства, а також імагології, що вивчає літературні образи інших наро- дів і їх сприйняття у певній культурі. Показано, що дискурс ідентичності залишається важливим орієнтиром у дослідженні літературних і культурних явищ сучасності та, зокрема, проблемного поля літератури китайської діаспори.

Ключові слова: гло- бальність, китайськомовна література, крос-культурність, література китайської діаспори, маргінальність, національна література

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Gálik M. On the New Chinese Literature as an Interliterary Community. Frontiers of Literary Studies in China. 2011. Vol. 5. No. 2. P. 139–158.
 2. Leung L. Overseas Chinese Literature: A Proposal for Clarification. Reading Chinese Transnationalisms: Society, Literature, Film / edited by M.N. Ng, P. Holden. Hong Kong University Press, 2006, P. 117–128.
 3. Shih S. Against diaspora: The Sinophone as Places of Cultural Production. Global Chinese Literature: Critical Essays / edited by J. Tsu and D.D. Wang. Brill Press, 2010, P. 29–48, DOI: 10.1163/9789004186910_004.
 4. Tong T.K. (Re)mapping Sinophone Literature. Global Chinese Literature: Critical Essays / edited by J. Tsu and D.D. Wang. Brill Press, 2010, P. 77–93. DOI: 10.1163/9789004186910_006.
 5. Tsu J., Wang D.D. Introduction: Global Chinese Literature. Global Chinese Literature: Critical Essays. Brill Press, 2010, P. 1–13, DOI: 10.1163/9789004186910_002.
 6. Wong S.C. Global Vision and Locatedness: World Literature in Chinese / by Chinese from a Chinese-Americanist Perspective. Global Chinese Literature: Critical Essays / edited by J. Tsu and D.D. Wang. Brill Press, 2010, P. 49–76, DOI: 10.1163/9789004186910_005.
 7. Zhang Z. A Chinese Encounters Chinese American Literature. Amerasia Journal. 2008. Vol. 34. No. 2. P. 109–124, DOI: 10.17953/amer.34.2.ll67g2h57723473k.
 8. 公仲. 世界华文文学概论. 北京: 人民文学出版社, 2000.
 9. 海外华文文学教程. 饶芃子, 杨匡汉主编. 暨南大学出版社, 2009.
 10. 赖伯疆. 海外华文文学概观. 福州: 海峡文艺出版社, 1993.
 11. 潘亚敦. 海外华文文学现状. 北京: 人民文学出版社, 1996.
 12. 饶秡子. 世界华文文学的新视野. 北京: 中国社会科学出版社, 2004.
 13. 钟怡雯. 定位与焦虑: 马华/华马文学的问题研究. 华文文学. 2009. 第 3 期. 第 75–80 页.