Кобзей, НВ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:213-220
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.213
Рубрика: Китайська мова та література
Мова: українська
Анотація: 

Статтю присвячено аналізу «Нотаток божевільного» відомого китайського письмен- ника, публіциста, літературознавця, громадсько-політичного діяча, основоположника сучасної китайської літератури Лу Сіня, створеного у формі щоденникових записів. Така манера письма дозволила автору в метафоричному тексті закодувати власні суб’єктивні і потаємні думки, що йшли в розріз усталеним традиціям, релігійним та політичним нор- мам Китайської держави. Твір написаний народною мовою байхуа і містить нищівну кри- тику патріархального устрою Китаю з його жорстокими конфуціанськими поглядами на поведінку людини в суспільстві. Далася взнаки політична і культурна криза в Китаї, яка призвела до нівеляції незламних постулатів конфуціанства (гуманність, доброзичливість, моральність, народолюбність), адже вони перестали працювати. Це усвідомлення приве- ло Лу Сіня до ототожнення Китаю не лише його часу, а й Китаю протягом чотирьох тисяч років, як країни Людожерів. Зауважимо, що автор говорить не про реальний канібалізм, а розглядає людожерство як надзвичайно жорстоку модель так званої феодальної етики Китаю. Хоча в історії становлення людства випадки канібалізму траплялися, а в Древньо- му Китаї традиції поїдання людської плоті знайшли своє вираження у лікування тяжко- хворих, з метою гастрономічного задоволення та з метою помсти. Поширений в Китаї «Рух 4 травня» дав поштовх просвітницькому руху, руху за нову культуру, нові ідеї, нові знання. Лу Сінь засуджував тотальний контроль держави за поведінкою, політичними поглядами і самосвідомістю її громадян. Він створив об- раз божевільного героя, який, по суті, не був хворим. У Китаї божевільними називали людей, які виступали проти суспільної несправедливості. Лу Сінь підтримує рух за нову культуру Китаю і демонструє відверті проєвро- пейські погляди, поєднуючи їх із традиційним китайським світоглядом. Він переймає реалістичні тенденції, притаманні європейській літературі, порушує соціальну про- блематику, зображає долю маленької людини, викриває суспільні виразки. Усе це для того, щоб знайти вихід із культурної і духовної кризи, в якій опинилася його держава.

Ключові слова: конфуціанство, Лу Сінь, реалістичні тенденції, світо- гляд, соціальні проблеми, суспільство, щоденник

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Бочаров А. Законы дневникового жанра. Вопросы литературы. 1971. № 6.
  2. Галич О. Роди та жанри літератури. Рівне, 1994.
  3. Гілевич А. До питання про жанрову ідентифікацію хейанськоїпрози ніккі-бунгаку. Мовні і концептуальні картини світу. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2018, Вип. 62, Частина 1.
  4. Лу Синь. Записки сумашедшего. URL : https://booksonline.com.ua/view. php?book=91120.
  5. Резников К. Запросы плоти. Еда и секс в жизни людей. URL : https://history.wikireading.ru/145810.
  6. Шикин В. Дневник Текст. Литературный энциклопедический словарь. Москва, 1987.