Ковпік, СІ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:221-228
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.221
Рубрика: Китайська мова та література
Мова: українська
Анотація: 

У статті йдеться про особливості форми і змісту текстів юанської драми ХІІІ-ХІV сто- літь. Авторка статті акцентувала увагу на специфіці побудови п’єс Ван Ши-фу «Західний флігіль», Чжен Гаун_Цзу «Душа Цянь-Нюй розстається з тілом, перехитривши хатніх ду- хів», визначила функції прологу (сецзи), а також специфіку моделювання монологів та діалогів. Помічено, що в юаньській драмі існували перші вказівки на соціальну типізацію мовлення дійових осіб. У структурі мовленнєвих партій дійових осіб був обов’язково при- сутній вступний монолог, функція якого полягала в тому, щоб привернути увагу глядачів до головного героя п’єси. Окрім цього, був супутній монолог, який складався з коротких реплік і виконувався головною дійовою особою під час звучання арій. А третій тип моно- логу, «монолог спиною до партеру» призначений для того, щоб вказати на репліки в бік. В юаньській драмі існував чіткий поділ дійових осіб на певні психотипи, які розкривали ті чи ті риси характеру, спрямованість думок, дій та вчинків на добро або зло. П’єса «За- хідний флігель» Ван Ши-фу розкриває дуже добре перебіг емоційних станів дійових осіб. Форма юанської драми сприяла тому, щоб у розвитку показати особливості зародження почуттів дійових осіб. У цій п’єсі колоритно презентовані образи монахів, поведінка яких аж ніяких не вписується у традиційні канони життя та поведінки китайських монахів. Дещо примітивними постають монахи перед глядачем, а драматург акцентує увагу на тому, що вони не завжди дотримуються уставу монастиря, нехтують постами. У такий спосіб автор викриває усі вади життя тогочасних монастирів. Цікавою є архітектоніка п’єси Ван Ши-фу «Західний флігель», адже п’єса скон- струйована з п’яти п’єс, які нараховують двадцять актів. Така побудова п’єси суттєво допомогла розкрити характери дійових осіб. Ван Ши-фу також дуже майстерно ви- крив усі вади тогочасного китайського феодального суспільства. Драматург відійшов від канонічного формату побудови твору драматургії, зробивши свою п’єсу «Західний флігель» по-справжньому новаторською.

Ключові слова: архітектоніка, дійова особа, поетика, художнє моделювання, юаньська драма

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Акімова А. Традиційна юанська драма та розмовна драма ХХ століття: зміни жанрових особливостей. Стилос. 2017. № 1. С. 7–17.
  2. Воробей О.С. Творчість Лао Ше та китайська розмовна драма першоїпо­ловини ХХ ст. : дисертація канд. філол. наук. 10.01.04. Київ, 2013. 190 с.
  3. Гайда И.В. Китайский традиционный театр сицюй. Москва : Наука, 1971. 126 с.
  4. Китайская классическая драма : сборник. Санкт-Петербург : «СЕВЕРО- ЗАПАД-ПРЕСС», 2003. 412 с.
  5. Серова, С. А. Китайский театр и традиционное китайское общество (XVI–XVII вв.). Москва : Наука, 1990. 278 с.