Кирчанів, МВ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 1:68-78
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.068
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

Автор аналізує проблеми історії та розвитку антикитайських настроїв в американ- ському громадському і політичному дискурсах 2000–2010 років на прикладі текстів інтелектуала, блогера і публіциста С. Матушака – одного з форматорів і активних про- відників політично мотивованого антикитайського наративу. Автор вважає, що сучас- на пандемія коронавирусної інфекції сприяла зростанню антикитайських настроїв, а концепти С. Матушака стали одним із численних стимулів сучасної активізації анти- китайських фобій у світі. У статті розглядаються проблеми витоків антикитайських страхів, особливості та характеристики антикитайського дискурсу, місце і роль по- глядів С. Матушака у сучасній синофобії. Передбачається, що антикитайські мотиви у сучасній американській суспільно-політичній думці встигли стати одним із «загаль- них місць» і фактично винайденою культурною традицією, яка стала формою як легі- тимації західного проєкту, так і формування образу Китаю як універсального Іншого. У статті показано, що антикитайські мотиви в текстах американських інтелектуалів відрізнялися різноманітністю, актуалізуючи різні форми і вимірювання антикитай- ської політичної уяви. Передбачається, що сучасні антикитайські фобії в американ- ському політичному дискурсі генетично й історично пов’язані з концептами «жовтої небезпеки» і «китайської загрози». Автор вважає, що Китай відторгається американ- ськими публіцистами як універсальний ідеологічний Інший і як країна, яка актуалізує змістовно чужу модель розвитку. Автор аналізує, як особливості китайської політич- ної, культурної, економічної і соціальної моделі сприймаються західними критика- ми Китаю, інтегруючись до великого дискурсу сучасної західної синофобії. У статті передбачається, що ідеї С. Матушака актуалізують загальні тенденції в розвитку аме- риканського політичного активізму та громадянського націоналізму; синофобія у версії С. Матушака ідейно пов’язана з іншими національними антикитайськими фобіями За- ходу. У статті показано, що зростання могутності та економічної ролі КНР, збереження комуністичного режиму і китайська міграція в умовах загального зростання числа ки- тайців у світі належать до числа тих факторів, які стимулюють розвиток синофобії.

Ключові слова: американська суспільно-полі- тична думка, антикитайські настрої, винайдення традицій, Саша Матушак, синофобія, формування образів Іншого

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Anderson E. Sinophobia: The Huawei Story. London–New York : Kindle Edition, 2013. 400 p.
 2. Billé F. Sinophobia: Anxiety, Violence, and the Making of Mongolian Identity. Honolulu: University of Hawaii Press, 2015. 274 p.
 3. Chang J.O. Chino: Anti-Chinese Racism in Mexico, 1880–1940. University of Illinois Press, 2014. 278 p.
 4. Frayling Ch. The Yellow Peril: Dr. Fu Manchu and the Rise of Chinaphobia. London : Thames & Hudson, 2014. 352 p.
 5. Girardot N. The Victorian Translation of China: James Legge’s Oriental Pilgrimage. University of California Press, 2002. 861 p.
 6. Lew-Williams B. The Chinese Must Go: Violence, Exclusion, and the Making of the Alien in America. Harvard University Press, 2018. 360 p.
 7. Matuszak S. 19 things to know before you go: the tea horse road. Roads and Kingdoms. 2016. June 8, available at: https://roadsandkingdoms.com/2016/know-before-you-go-the-tea-horse-road/ (accessed 22 January 2021).
 8. Matuszak S. A Win-Win Situation for China. Anti-War.com. 2008b. October 28, available at: https://original.antiwar.com/sascha-matuszak/2008/10/28/a-win-win-situat... (accessed 22 January 2021).
 9. Matuszak S. China’s Manifest Destiny. Anti-War.com. 2009a. December 26, available at: https://original.antiwar.com/sascha-matuszak/2009/12/25/chinas-manifest-... (accessed 22 January 2021).
 10. Matuszak S. Give China Some Face. Anti-War.com. 2008e. May 30. available at: https://original.antiwar.com/sascha-matuszak/2008/05/30/give-china-some-... (accessed 22 January 2021).
 11. Matuszak S. Hainan culture expresses the drama and beauty of life. South China Morning Post. 2018. May 30, available at: https://www.scmp.com/special-reports/ business/topics/go-china-haikou/article/2148503/hainan-culture-expresses-drama-and (accessed 22 January 2021).
 12. Matuszak S. Kung fu’s identity crisis. Roads and Kingdoms. 2014. June 4, available at: https://roadsandkingdoms.com/2014/kung-fus-identity-crisis/ (accessed 22 January 2021).
 13. Matuszak S. Sanya fights to preserve its cultural heritage. South China Morning Post. 2017. July 11, available at: https://www.scmp.com/special-reports/business/ topics/go-china/article/2102135/sanya-fights-preserve-its-cultural-heritage (accessed 22 January 2021).
 14. Matuszak S. The fat man’s belly. Roads and Kingdoms. 2015. January 8, available at: https://roadsandkingdoms.com/2015/the-fat-mans-belly/ (accessed 22 January 2021).
 15. Matuszak S. The No-Fun Olympics. Anti-War.com. 2008d. July 24, available at: https://original.antiwar.com/sascha-matuszak/2008/07/24/the-no-fun-olymp... (accessed 22 January 2021).
 16. Matuszak S. The Security Blanket. Anti-War.com. 2008a. August 5, available at: https://original.antiwar.com/sascha-matuszak/2008/08/05/the-security-bla... (accessed 22 January 2021).
 17. Matuszak S. The US and China: Unsettling Similarities. Anti-War.com. 2008f. June 9, available at: https://original.antiwar.com/sascha-matuszak/2008/06/09/the-us-and-china... (accessed 22 January 2021).
 18. Matuszak S. The World Under Fire. Anti-War.com. 2008с. July 31, available at: https://original.antiwar.com/sascha-matuszak/2008/07/31/the-world-under-... (accessed 22 January 2021).
 19. Pfaelzer J. Driven Out: The Forgotten War against Chinese Americans. University of California Press, 2008. 400 p.
 20. Qian Z. Orientalism and Modernism: The Legacy of China in Pound and Williams. Duke University Press Books, 1995. 240 p.
 21. Said E.W. Orientalism. New York : Pantheon Books, 1978. 368 p.
 22. Sandmeyer E. The Anti-Chinese Movement in California. University of Illinois Press, 1991. 144 p.
 23. Saxton A. The Indispensable Enemy: Labor and the Anti-Chinese Movement in California. University of California Press, 1975. 304 p.
 24. Vukovich D. China and Orientalism: Western Knowledge Production and the PRC. London–New York : Routledge, 2012. 208 p.
 25. Wei Tchen J., Yeats D. Yellow Peril!: An Archive of Anti-Asian Fear. London– New York : Verso, 2014. 336 p.
 26. Witchard A. England’s Yellow Peril: Sinophobia and the Great War. London : Penguin, 2014. 108 p.
 27. Yang Ch. Performing China: Virtue, Commerce, and Orientalism in Eighteenth- Century England, 1660–1760. Johns Hopkins University Press, 2011. 283 p.
 28. Young E. Alien Nation: Chinese Migration in the Americas from the Coolie Era through World War II. University of North Carolina Press, 2014. 384 p.
 29. Zuroski Jenkins E. A Taste for China: English Subjectivity and the Prehistory of Orientalism. Oxford University Press, 2013. 304 p.