Воробей, ОС
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 2:162-181
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.137
Рубрика: Переклади китайської літератури
Мова: українська
Анотація: 

Творчість китайського драматурга, письменника, журналіста, сценариста та ре- жисера Ся Яня (夏衍, 1900–1995) справила значний вплив на історію сучасної китай- ської драми: його унікальний тип драматичного мистецтва знаменував новий етап у розвитку китайської драматичної літератури. Ся Яня часто називають «однолітком ХХ століття», що пройшов унікальний життєвий та творчий шлях. Тематика тво- рів Ся Яня завжди відповідала потребам суспільства: автор постійно підтримував зв’язок як із представниками інтелігенції, так і з простим народом. Він завжди добре розумів світовідчуття китайців та настрої суспільства, тому часто в п’єсах подавав власне бачення причин соціально-економічних криз, а в уста своїх персонажів укла- дав можливі варіанти вирішення цих проблем. П’єса Ся Яня «Бацили фашизму» розкриває тематику поширення ідей фашизму у світі, яка була актуальною на почат- ку 40-х років ХХ ст. Драматург змальовує життя вченого-бактеріолога, який свідомо усамітнюється від навколишньої дійсності, прагне займатися лише науковими до- слідженнями. Отже, протягом десяти років він тікає від війни, постійно змінюючи місце проживання і намагаючись відмежувати науку від політики. Зрештою вчений опиняється в окупованому Гонконзі, де японські мародери вриваються в його бу- динок і під час нестримного свавілля та у стані неконтрольованої агресії вбивають друга. Перенісши важку травму втрати близької людини, професор Юй усвідомлює, що від фашистської чуми, яка поширилась майже всіма країнами, уже не сховатися, з нею необхідно рішуче боротися. Хоча в п’єсі «Бацили фашизму» Ся Янь демонструє готове рішення взаємин між наукою і політикою середини ХХ ст., однак п’єса жодною мірою не втратила своєї образності, насиченості й актуальності. Духовна деградація друга професора Юй – Чжао Аньтао – слугує нагадуванням сучасному читачеві про те, що навіть дотримання суб’єктивно правильних ідеологічних принципів ніколи не стане гарантом збережен- ня моральних чеснот. «Бацили фашизму» – п’єса про взаємовідносини політики та науки, в якій драма- тург підводить читача до очевидної невтішної думки про те, що наука ніколи не зможе залишатися ідеологічно незалежною и служити своїм вищим цілям, вона постійно перебуватиме в залежності від громадської думки та політичних пертурбацій. Ся Янь упевнений, що наукові досягнення зможуть принести беззаперечну користь людству тільки в тому випадку, коли вчені будуть політично обізнані, але водночас і політично незаангажовані.

Ключові слова: взаємозв’язок, драма, наука, політика, Ся Янь

Повний текст (PDF)

References: 
  1. O. Vorobei; Published by the A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine and the Ukrainian Association of Sinologists on behalf of The Chinese Studies. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).