Запотічна, РА, Муршудлі, ФФ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 2:41-51
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.027
Рубрика: Political, Social and Economic Development of China
Мова: англійська
Анотація: 

Зважаючи на низьку зацікавленість науковців транскордонною діяльністю китай- ських банків, це питання залишається не досить вивченим в економічній літературі. Той факт, що китайські банки є найбільшими іноземними кредиторами більшості країн, що розвиваються, та найменш розвинутих країн, робить вивчення діяльності китайських банків на зовнішніх ринках особливо актуальним. Прагнення більш детально дослідити це питання зумовило вибір теми, мету, об’єкт та предмет нашого дослідження. У стат- ті здійснено дослідження транскордонних кредитів, які китайські банки надавали ін- шим країнам упродовж останнього десятиліття включно з періодом пандемії. У цьому контексті результати дослідження поглиблюють розуміння того, що керує діяльністю китайських банків на зовнішніх ринках, яка пройшла процес глибокої трансформації протягом аналізованого періоду. У статті проаналізовано масштаби, характеристики, де- термінанти та перешкоди, з якими стикаються китайські банки під час здійснення своєї діяльності за кордоном. Зазначені аспекти є ключовими для оцінки потенційних ризиків та наслідків, які можуть виникнути внаслідок кризи як у країнах-реципієнтах, так і в країнах базування банків. Розглянуто та систематизовано причини домінування китай- ських банків у списку найбільших світових банків. Зроблено висновок про те, що дер- жавна підтримка уряду Китаю, перенасиченість внутрішнього ринку, нагальна потре- ба в природних ресурсах були головними стимулами зовнішньої експансії китайських банків. На основі аналізу існуючих наукових досліджень, присвячених дослідженню діяльності китайських банків на зовнішніх ринках, зроблено прогноз щодо найбільш імовірного сценарію трансформації транскордонного кредитування китайських банків після пандемії. Незважаючи на те, що протягом останнього десятиліття китайські банки швидким темпами здійснювали експансію за кордон, результати нашого дослідження вказують на те, що через наслідки пандемії китайські банки з великою ймовірністю втратять свої лідируючі позиції на світовій фінансовій арені.

Ключові слова: Китай, країна базування, країни, пандемія, транскордонне кредитування, що розвиваються

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Acker K., Brautigam D. (2021), “Twenty Years of Data on China’s Africa Lending”, China Africa Research Initiative Briefing Paper, № 4, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, DC.
 2. Alves A. (2013), “Chinese Economic Statecraft: A Comparative Study of China’s Oil-backed Loans in Angola and Brazil”, Journal of Current Chinese Affairs, № 42, vol. 1. pp. 99–130.
 3. Bishop M., Xiaotong Z. (2020), “Why is China a Reluctant Leader of the World Trade Organization?”, New Political Economy, vol. 5, pp. 755–772.
 4. Bon G., Cheng G. (2020), “China’s debt relief actions overseas and macroeconomic implications”, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3746174
 5. Borst N., Creehan S. (2015), “Asian Banks Go Global,” аvailable at: http://www.frbsf.org/ banking/asia-program/pacific-exchange-blog/asian-banks-go-global/
 6. Brautigam D., Gallagher K. (2014), “Bartering Globalization: China’s Commodity-backed Finance in Africa and Latin America”, Global Policy 5(3), pp. 346–352.
 7. Breslin S. (2005), “Power and Production: Rethinking China’s Global Economic Role,” Review of International Studies, Vol. 31, No. 4. pp. 735–753.
 8. Buckley P., Clegg J., Cross, A., Liu X., Voss H., Zheng P. (2007), “The determinants of Chinese outward foreign direct investment,” Journal of International Business Studies, volume 38, pp. 499–518.
 9. Calkins J. (2013), Banking Abroad: The Globalization of Chinese Banks”, аvailable at: http://www. chinabusinessreview.com/banking-abroad/
 10. Cerutti E., Koch C., Pradhan S. (2020), Banking Across Borders: Are Chinese Banks Different? IMF Working Paper, № 20/249, 48 p.
 11. ChenChen G. (2020), Enhancing the Competitiveness of Chinese Banks in the Global Financial Markets
 12. China Banking Industry Semi-annual Analysis of 2020, available at: https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/financial-services/articles/review...
 13. Cong L. W., Gao H., Ponticelli J., Yang X. (2019), “Credit Allocation Under Economic Stimulus: Evidence from China”, Review of Financial Studies 32(9), pp. 3412–3460.
 14. Feenstra R., Wei S. (2010), China’s Growing Role in World Trade, University of Chicago Press, аvailable at: http://www.nber.org/chapters/c10448
 15. Funke M., Tsung A. (2020), The People’s Bank of China’s response to the coronavirus pandemic – A quantitative assessment,” BOFIT Discussion Papers, 27 p.
 16. Hardy B., Takáts E. (2020), “International banking amidst Covid-19: resilience and drivers,” BIS Quarterly Review, pp. 90–99.
 17. Horn S., Reinhart C., Trebesch C. (2019), “China’s Overseas Lending”, National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 26050. 78 p.
 18. Huang T., Lardy N. (2020), China goes from strength to strength in global trade, Peterson institute for international economics, аvailable at: https://www.piie.com/ blogs/china-economic-watch/china-goes-strength-strength-global-trade
 19. Jack R., Huang Y., Sun J, Guo F. (2019), “Internationalisation of Chinese banks and financial institutions and its implications for IHRM,” The International Journal of Human Resource Management, Vol. 30, No 14, pp. 2121–2136.
 20. Lee Y. (2020), China’s mega banks lost billions of dollars in profit as bad loans rise during coronavirus pandemic, available at: https://www.cnbc.com/2020/08/31/ profit-declines-for-chinas-big-banks-in-first-half-of-2020-due-to-bad-loans-during-coronavirus.html
 21. Luo Y., Tung R. (2007), “International expansion of emerging market enterprises: A springboard perspective”, Journal of International Business Studies, 38(4), pp. 481–498.
 22. Ma G. (2006), “Sharing China’s Bank Restructuring Bill,” China & World Economy, Vol. 14, pp. 19–37.
 23. Marous J. (2020), “Reimagining Banking During and After COVID-19”, The Financial Brand Newsletter, available at: from https://thefinancialbrand.com/94256/
 24. Mi Z., Meng J., Zheng H. et al. (2018), A multi-regional input-output table mapping China’s economic outputs and interdependencies in 2012. Scientific data, Article number: 180155.
 25. Mouritz F. (2020), “Implications of the COVID-19 Pandemic on China’s Belt and Road Initiative,” Connections: The Quarterly Journal, Vol. 19, No. 2. pp. 115–124.
 26. Murshudli F., Zapotichna R. (2020), “Multinational Banking in the Times of Coronavirus Outbreak: Trends and Challenges,” 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development (Baku, 18-19 June), Vol. 1. pp. 135-146.
 27. PBC. (2019), China Financial Stability Report 2019, available at: http://www.pbc.gov.cn/en/3688235/3688414/3710021/3830459/3950366/index.html
 28. Perkowski J. (2012), China’s Financial Institutions Expand Overseas, available at: https://www.forbes.com/sites/jackperkowski/2012/09/25/chinas-financial-i...
 29. Quer D., Claver E., Rienda L. (2009), “International Expansion of Chinese Multinationals: The New Challenge of Globalization,” Nova Science Publishers, Inc. 18 p.
 30. Roache S. (2012), “China’s Impact on World Commodity Markets,” IMF Working Paper, Vol. 12 (115). 24 p.
 31. Rugman A., Li J. (2007), “Will China’s multinationals succeed globally or regionally? European Management Journal, 25(5), pp. 333–343.
 32. Schlichting S. (2008), Internationalising China’s Financial Markets, Macmillan Publishers Limited. 280 p.
 33. The Economist. (2020), The overseas activities of Chinese banks shift up a gear, available at: https://ucpnz.co.nz/2020/10/29/the-overseas-activities-of-chinese-banks-...
 34. Xu Y., Nellis J. (2008), “Foreign Transnational Banks in China: are their Entry Strategies Different?” Journal of Chinese Economic and Business Studies, pp. 23–28.
 35. Yin E., Choi, C. J. (2005), “The globalization myth: The case of China,” Management International Review, 45 (special issue 1), pp. 103–120.
 36. Zhang C., Zhang T., Tan T. (2020), “Internationalization of Chinese Banks: How to Strengthen and Enhance Overseas Operations and Management,” 5th International Conference on Financial Innovation and Economic Development, pp. 144–150.