Родіонова, ТА, Масюк, ОЄ
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 2:80-92
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.056
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У статті розглядаються основні тенденції, динаміка та структура прямих інозем- них інвестицій (ПІІ) у США, Китаї та Європейському Союзі (ЄС). На думку бага- тьох вчених, такий тип потоків капіталу є визначальним для всебічного розвитку країни, оскільки він впливає на різні аспекти, такі як якість інфраструктури, ви- робничі можливості, рівень життя населення та технологічний розвиток. Загальна тенденція потоків ПІІ не є постійною. Також відбувається зміна місця країн у рей- тингу глобальних одержувачів інвестицій: після домінування у більшості XXI сто- ліття європейські країни почали поступатися місцем США та Китаю з точки зору валових інвестицій іноземних інвесторів капіталу. Тим не менше, ЄС залишаєть- ся головним інвестиційним партнером США та важливою стороною щодо Китаю. Але з боку європейських влад зростає занепокоєння зовнішньою політикою Ки- таю, в результаті чого перші вживають обмежувальні заходи та додаткові перевірки ПІІ Китаю. Підвищення напруженості спостерігається також між США та Кита- єм, що зумовлене торговими конфліктами та протекціоністською політикою США. Більш тісні трансатлантичні відносини та упередженість до Китаю пояснюються історичною близькістю та подібним рівнем розвитку між США та Європою, а також недосконалістю політики та законодавства Китаю, корупцією його інституцій, об- межувальними заходами з боку владних структур та закритість певних секторів для інвестицій. У статті також досліджено фактори, які можуть впливати на вхідні пото- ки прямих іноземних інвестицій, та їх вплив на деякі економічні показники регіонів. Ці фактори включають середньорічну заробітну плату, ставку податку на прибуток підприємств, реальну процентну ставку, індекс проникнення на експортний ринок, інфляцію та основний фондовий біржовий індекс.

Ключові слова: Європейський Союз, вхідні та висхідні потоки капіталу, Китай, прямі іноземні інвестиції, США

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Batini N., Durand L. (2021) “Facing the Global Financial Cycle: What Role for Policy”. Available at: https://ssrn.com/abstract=3799626 (accessed 26 May 2021).
 2. CSIS. China Power. (2019) “Does China Dominate Global Investment?” Available at: https://chinapower.csis.org/china-foreign-direct-investment/ (accessed 26 May 2021).
 3. Гальперіна Л. П. Фактори розвитку українсько-китайського інвестиційного співробітництва//Китайська цивілізація: традиціїта сучасність [Електронний ресурс] : матеріали X міжнар. конф., 22 верес. 2016 р., Київ ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 19–21.
 4. Eichengreen B., Csonto B., ElGanainy A., Koczan Z. (2021) Financial Globalization and Inequality: Capital Flows as a Two-Edged Sword. IMF Working Paper No. 2021/004, p.5 Available at: https://ssrn.com/abstract=3799596 (accessed 26 May 2021).
 5. Hamilton D., Quinlan J. (2021) The Transatlantic Economy 2021 Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe. Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Woodrow Wilson International Center for Scholars. pp. 73-80 Available at: https://www. uschamber.com/sites/default/files/transatlanticeconomy2021_fullreport_lr.pdf (accessed 26 May 2021).
 6. International Monetary Fund Data (2021) “Balance of payments Analytic Presentation by Indicator: Direct Investments Liabilities”. Available at: https://data. imf.org/regular.aspx?key=62805741 (accessed 26 May 2021).
 7. International Monetary Fund Data (2021) “Balance of payments Analytic Presentation by Indicator: Direct Investments Assets”. Available at: https://data.imf.org/regular.aspx?key=62805741 (accessed 26 May 2021).
 8. Islam Md Saiful, (2014) “Positive and Negative Impact of Investment on a Country’s Economic Development”. Available at: https://ssrn.com/abstract=3614019 (accessed 26 May 2021).
 9. Luis-Diego B., Servén L. (2018) “Gross Capital Flows, Common Factors, and the Global Financial Cycle”. Available at: https://ssrn.com/abstract=3116778 (accessed 26 May 2021).
 10. Kratz A., Huotari M., Hanemann T., Arcesati R. (2020) Chinese FDI in Europe: 2019 Update. MERICS. Available at: https://merics.org/en/report/chinese-fdi-europe-2019-update (accessed 26 May 2021).
 11. Nordea Trade (2021) “Country profile United States; Foreign direct investment (FDI) in the United States”. Available at: https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/united-states/investme... (accessed 26 May 2021).
 12. Wu Geoff (2019) “Are the Current EU Regulations on FDI Screening Mechanisms Effective in Dealing with the Challenges of Chinese Outbound FDI or Are There Alternative EU Legislative Instruments Which May Prove to Be More Suitable for Addressing Concerns Regarding Chinese OFDI”. Available at: https://ssrn.com/ abstract=3509726 (accessed 26 May 2021).