Фурсіна, НА
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2021, 2:93-102
https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.068
Рубрика: Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У сучасних умовах динамічного розвитку науково-технічного середовища та по- явою нових викликів постає завдання забезпечення ефективного економічного зрос- тання та використання інноваційного, економічного, суспільного потенціалу країни. У статті розглянуті основні детермінанти у галузі ВПК КНР після впровадження стратегічних реформ для реалізації національного економічного, науково-технічного, інноваційного потенціалу у контексті глобального лідерства. Сучасний Китай демон- струє виключно високі темпи зростання по всіх галузях виробництва: від сільського господарства і важкої промисловості до розробки нових технологій у космосі та кі- берпросторі. Фінансова стабільність, зростаючі іноземні інвестиції, підвищення рівня життя, відкритість для міжнародної торгівлі та розвиток наукоємних галузей – все це призвело до глибокої трансформації китайської економіки. Прагнення модернізувати свою економіку країни базується на прагненні забезпечити національну безпеку кра- їни в стратегічному контексті. Розвиток національної галузі ВПК – одне із стратегіч- них напрямків забезпечення національної безпеки держави. Із 1998 року лідери Комуністичної партії Китаю впровадили економічні реформи, які включають в себе також повну реструктуризацію Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Основна мета реформи НВАК - підвищення загальної бойової готовності НВАК, прийняття нових оперативних концепцій і розширення військової присутності КНР за кордоном Народно-визвольна армія Китаю. У доповіді лідера Китаю Сі Цзінь- пінана 19-му з’їзду партії в 2017 році були визначені ініціативи КНР щодо подаль- шого загального розвитку та зміцнення Збройних сил. Стратегія Китаю передбачає цілеспрямовані зусилля з накопичення, вдосконалення та використання внутрішніх і зовнішніх складових у контексті довгострокового планування. Китай прагне розвитку національної економіки на основі просування своїх інтересів та забезпеченню націо- нальної безпеки. Комплексне авторське дослідження динаміки ВПК сучасного Китаю в контексті загальносвітових тенденцій у сфері глобальної безпеки орієнтоване на виявлення прі- оритетних напрямків конкурентних переваг у контексті регіонального та світового лі- дерства. У процесі дослідження ключових детермінантів розвитку галузі ВПК Китаю в контексті світового лідерства використовувалися емпіричні методи, методи синтезу та аналізу, а також аналіз статистичних даних. Керівництво сучасного Китаю перехо- дить до все більш активного використання військово-технологічних переваг в якості фактору глобального та регіонального лідерства.

Ключові слова: інновації, військово-промисловий комплекс, глобалізація, науково-технічний прогрес, національна безпека

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Aerospace Manufacturing & Design, Boeing and AVIC to Open Center in China (2011), available at: https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/ aerospace-manufacturing-design-boeing-avic-china-amd-062111/.
 2. AVIC, The Aviation Industry Corporation of China, Ltd (2021), available at: https://m.avic.com/en/aboutus/index.shtml.
 3. Campbell, Caitlin (2021), “China’s Military: The People’s Liberation Army (PLA)”, Federation of American Scientists, January, available at: https://fas.org/sgp/crs/row/IF11719.pdf .
 4. CRS Reports, China Primer: The People’s Liberation Army (2021), available at: https://crsreports.congress.gov/product/details?prodcode=IF11719 .
 5. Defense Intelligence Agency (2019), available at: https://www.dia.mil/ Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/Space_Threat_ V14_020119_sm.pdfJoel Wuthnow, Phillip C. Saunders (2017), Chinese Military Reform in the Age of Xi Jinping: Drivers, Challenges, and Implications, National Defense University Press Washington, D.C., Washington.
 6. Epicos, Aviation Industry Corporation of China (AVIC) (2018), available at: https://www.epicos.com/company/13278/aviation-industry-corporation-china....
 7. Frankenstein, John (1997), Arms Trade and the Globalization of the Defense Industry, New York.
 8. Lendon, Brad (2021), “China has built the world’s largest navy. Now what’s Beijing going to do with it?”, CNN, March, available at: https://edition.cnn. com/2021/03/05/china/china-world-biggest-navy-intl-hnk-ml-dst/index.html.
 9. MarketScreener, AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA, LTD. (2021), available at: https://www.marketscreener.com/quote/stock/AVIATION-INDUSTRY-CORPORA-905...
 10. Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China (2020), available at: https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/- 1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF
 11. Nan Tian, Alexandra Kuimova, Diego Lopes da Silva, Рieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman (2020), “TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2019”, Sipri, April, available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/ fs_2020_04_milex_0.pdf .
 12. Perlo-Freeman, Dr Sam (2014), “Deciphering China’s latest defence budget figures”, Sipri, March, available at: https://www.sipri.org/node/377 .
 13. Sipri, Data for the SIPRI top 25 for 2015–19, incl. Chinese companies (Excel) (2020), available at: https://www.sipri.org/databases/armsindustry.
 14. SpaceWatch.Global, China pushes ahead with giant 13,000 satellite LEO constellation (2020), available at: https://spacewatch.global/2020/10/china-pushes-ahead-with-giant-broadban... .
 15. US Dep of Defense, COMPETING IN SPACE (2019), available at: https://media. defense.gov/2019/Jan/16/2002080386/-1/-1/1/190115-F-NV711-0002.PDF .
 16. UCS, In-depth details on the 3,372 satellites currently orbiting Earth, including their country of origin, purpose, and other operational details. (2021), available at: https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database.
 17. Weeden, Brian (2013), “Anti-satellite Tests in Space— The Case of China”, Secure World Foundation, August, available at: https://swfound.org/media/115643/ china_asat_testing_fact_sheet_aug_2013.pdf.
 18. Yeo, Mike (2020), “China announces $178.2 billion military budget”, Defensenews, May, available at: https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2020/05/22/ china-announces-1782-billion-military-budget/ (accessed May 22, 2020).
 19. Xuanzun, Liu (2021), “China hikes defense budget by 6.8 % in 2021, faster than 6.6% growth last year”, Globaltimes, March, available at: https://www.globaltimes. cn/page/202103/1217416.shtml (accessed March 05, 2021).
 20. Xuanzun, Liu (2021), “PLA Navy expedition group crosses equator”, Global Times, February, available at: https://www.globaltimes.cn/page/202102/1216597.shtml.
 21. Xuanzun, Liu (2021), “Chinese warplane firm lays out plans for new stealth fighter & next-gen aircraft”, Global Times, March, available at: https://www. globaltimes.cn/page/202103/1219767.shtml .
 22. Zivitski, Maj. Liane (2020), “China wants to dominate space, and the US must take countermeasures”, DefenseNews, June, available at: https://www.defensenews. com/opinion/commentary/2020/06/23/china-wants-to-dominate-space-and-the-us-must-take-countermeasures/.