Цзє Л. ІРАНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ТА КИТАЙ МАО: НА ПРИКЛАДІ ВЗАЄМИН ПІВДЕНЬ-ПІВДЕНЬ ПІД ЧАС ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ. 2021 ;(2):19-40.
Кретов ПВ, Кретова ОІ. ПОСТНЕОКОНФУЦІАНСТВО І ГЛОБАЛІЗМ: КОРЕЛЯЦІЯ ФІЛОСОФІЇ ТА ІДЕОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ КИТАЇ. 2021 ;(2):7-18.
Харченко ЛМ. ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ. 2021 ;(1):38-46.
Рахно КЮ. МАГІЧНИЙ ЗАХИСТ ЖИТЛА У КИТАЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ. 2021 ;(1):27-37.
Кретов ПВ, Кретова ОІ. КОНЦЕПТ ДАО: МЕТАФІЗИКА, ЕТИКА ТА МЕМЕТИКА В КОЛЕКТИВНІЙ УЯВІ. 2021 ;(1):16-26.
Гандзюк ОМ. ФАНТАСТИЧНІ ЯКОСТІ ГЕРОЇВ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК. 2021 ;(1):7-15.
Юань Т, Андреева ТЮ. Політичний, економічний і культурний обмін між провінцією Хубей та Україною: 1950-1990-ті роки. 2020 ;(2):39-56.
Кучерук МС. Даосизм і марксизм-ленінізм: поєднуючи непоєднувальне. Щодо доцільності вивчення класиків у дослідженні методології ведення сучасної гібридної війни. 2020 ;(2):26-38.
Круглов ВВ. Формування семантичного поля буттєво-динамічних понять традиції «Ї цзіна» на прикладі опозиційних і непарних термінів. 2020 ;(2):17-25.
1Капранов СВ. Дослідження «Дао де цзіну» в Європі в першій половині ХІХ ст. 2020 ;(2):5-16.

Сторінки