Юймей Ч, Бровко АC. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ (З НЕСІНОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРНИХ КІЛ) ДО КИТАЙСЬКИХ ІЄРОГЛІФІВ. 2021 ;(3):227-252.
Ковпік СІ, Єловська ЮВ. ПОЕТИКА ГРОТЕСКУ В РОМАНІ МО ЯНЬ «КРАЇНА ВИНА». 2021 ;(3):217-226.
Цзін Ц. ОБРАЗ ЖІНКИ-ІНТЕЛІГЕНТКИ У ТВОРЧОСТІ ЛУ ЯО. 2021 ;(3):207-216.
Мартинець АМ, Чередник ТП, Ілійчук ІВ. КИТАЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА ПРО МА ЛЯНА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 2021 ;(3):191-206.
Любимова ЮС. ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ МОДАЛЬНИХ МАРКЕРІВ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ. 2021 ;(3):179-190.
Костанда ІО. СТИЛІСТИЧНА КОДИФІКАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРШОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРАЦІ З ВІРШУВАННЯ «МАО ШИ СЮЙ» («毛诗序»). 2021 ;(3):168-178.
Калашникова АВ. ІТАЛІЙСЬКА РЕЦЕПЦІЯ ЛІРИКИ ЛІ ЦІНЧЖАО. 2021 ;(3):153-167.
Цюп’як ІК. МІФОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЖАНРУ БОЦЗИ В ЗБІРЦІ ЮАНЬ МЕЯ «НОВІ [ЗАПИСИ] ЦИ СЕ (СИНЬ ЦИ СЕ), АБО ПРО ЩО НЕ ГОВОРИВ КОНФУЦІЙ (ЦЗИ БУ ЮЙ)». 2021 ;(2):148-161.
Сітко АВ, Струк ІВ, Єнчева ГГ. КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА КИТАЙСЬКОЇ МОВ. 2021 ;(2):136-147.
Дроздовський ДІ. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «ГАЛЮЦИНАТОРНОГО РЕАЛІЗМУ» В РОМАНАХ МО ЯНЯ. 2021 ;(2):124-135.

Сторінки