Знайдені 168 результати
Автор Заголовок [ Рік(Asc)]
2021
Турмис ОВ. ENGLISH BORROWINGS IN CHINESE: FEATURES OF FUNCTIONING. 2021 ;(1):229-241.
Любимова ЮС. ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ МОДАЛЬНИХ МАРКЕРІВ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ. 2021 ;(3):179-190.
Цзє Л. ІРАНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ТА КИТАЙ МАО: НА ПРИКЛАДІ ВЗАЄМИН ПІВДЕНЬ-ПІВДЕНЬ ПІД ЧАС ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ. 2021 ;(2):19-40.
Калашникова АВ. ІТАЛІЙСЬКА РЕЦЕПЦІЯ ЛІРИКИ ЛІ ЦІНЧЖАО. 2021 ;(3):153-167.
Кириченко АВ, Березовська ЛО. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИТАЮ ТА УКРАЇНИ. 2021 ;(2):52-64.
Запотічна РА. ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ЗОВНІШНЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: ПРИКЛАД КИТАЮ. 2021 ;(1):47-55.
Лікарчук НВ. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ КИТАЮ. 2021 ;(1):102-110.
Чалюк ЮО. ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КИТАЮ. 2021 ;(1):137-149.
Рахно КЮ. ДАХОВА ПЛАСТИКА У МІКРОКОСМІ ТРАДИЦІЙНОГО КИТАЙСЬКОГО БУДИНКУ ТА МАКРОКОСМІ МІСТА. 2021 ;(3):7-19.
Фурсіна НА. ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВПК СУЧАСНОГО КИТАЮ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА. 2021 ;(2):93-102.

Сторінки