1Єфремов ДП. ЦИФРОВИЙ ЮАНЬ НА АВАНСЦЕНІ: ПОЧАТКОВІ ВИСНОВКИ З КИТАЙСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. 2021 ;(1):165-172.
Шевченко ПВ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КИТАЮ У 2008 ТА 2020: ІНФРАСТРУКТУРНЕ ПРИСКОРЕННЯ ТА ПРИКЛАД ПРОВІНЦІЇ ЦЗІЛІНЬ. 2021 ;(1):150-164.
Чалюк ЮО. ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КИТАЮ. 2021 ;(1):137-149.
Родіонова ТА, Якубовський СО, Кочарян ВГ. СТАН РИНКУ ПРАЦІ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ. 2021 ;(1):124-136.
Михтуненко ВВ, Жуков ОВ. «КИТАЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО»: ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ КИТАЮ (ІІ ПОЛ. ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.). 2021 ;(1):111-123.
Лікарчук НВ. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ КИТАЮ. 2021 ;(1):102-110.
Лікарчук ДС. КИТАЙ VERSUS США: КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР. 2021 ;(1):92-101.
1Кукалець ОЄ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІЖ КИТАЄМ ТА ЄС. 2021 ;(1):79-91.
Кирчанів МВ. ПРОБЛЕМИ ПОМІРНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ СИНОФОБІЇ 2000–2010 РОКІВ (АНТИКИТАЙСЬКИЙ ДИСКУРС У ТЕКСТАХ С. МАТУШАКА). 2021 ;(1):68-78.
1Кіктенко ВО. «ПОТРІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО» ЦЗЯН ЦЗЕМІНЯ: ІНКОРПОРУВАННЯ НЕОКОНСЕРВАТИЗМУ ДО МАРКСИЗМ-ЛЕНІНІЗМУ. 2021 ;(1):56-67.

Сторінки