Чабак ЛА. ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КИТАЮ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ. 2021 ;(2):103-111.
Фурсіна НА. ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВПК СУЧАСНОГО КИТАЮ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА. 2021 ;(2):93-102.
Родіонова ТА, Масюк ОЄ. СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ПОТОКІВ КАПІТАЛУ МІЖ США, КИТАЄМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ. 2021 ;(2):80-92.
Кондратенко ОЮ. КИТАЙСЬКИЙ ВЕКТОР УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 2021 ;(2):65-79.
Кириченко АВ, Березовська ЛО. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИТАЮ ТА УКРАЇНИ. 2021 ;(2):52-64.
Запотічна РА, Муршудлі ФФ. ОГЛЯД НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ КИТАЙСЬКИХ БАНКІВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ. 2021 ;(2):41-51.
1Єфремов ДП. ЦИФРОВИЙ ЮАНЬ НА АВАНСЦЕНІ: ПОЧАТКОВІ ВИСНОВКИ З КИТАЙСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. 2021 ;(1):165-172.
Шевченко ПВ. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КИТАЮ У 2008 ТА 2020: ІНФРАСТРУКТУРНЕ ПРИСКОРЕННЯ ТА ПРИКЛАД ПРОВІНЦІЇ ЦЗІЛІНЬ. 2021 ;(1):150-164.
Чалюк ЮО. ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КИТАЮ. 2021 ;(1):137-149.
Родіонова ТА, Якубовський СО, Кочарян ВГ. СТАН РИНКУ ПРАЦІ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ. 2021 ;(1):124-136.

Сторінки