Михтуненко ВВ, Жуков ОВ. «КИТАЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО»: ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ КИТАЮ (ІІ ПОЛ. ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.). 2021 ;(1):111-123.
Лікарчук НВ. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ КИТАЮ. 2021 ;(1):102-110.
Лікарчук ДС. КИТАЙ VERSUS США: КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР. 2021 ;(1):92-101.
1Кукалець ОЄ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІЖ КИТАЄМ ТА ЄС. 2021 ;(1):79-91.
Кирчанів МВ. ПРОБЛЕМИ ПОМІРНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ СИНОФОБІЇ 2000–2010 РОКІВ (АНТИКИТАЙСЬКИЙ ДИСКУРС У ТЕКСТАХ С. МАТУШАКА). 2021 ;(1):68-78.
1Кіктенко ВО. «ПОТРІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО» ЦЗЯН ЦЗЕМІНЯ: ІНКОРПОРУВАННЯ НЕОКОНСЕРВАТИЗМУ ДО МАРКСИЗМ-ЛЕНІНІЗМУ. 2021 ;(1):56-67.
Запотічна РА. ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ЗОВНІШНЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: ПРИКЛАД КИТАЮ. 2021 ;(1):47-55.
Смотрицька МО. Китайська ініціатива «Пояс і шлях» в українських реаліях: досягнення й невдачі. 2020 ;(2):133-144.
Міцкевич П. Детермінанти співробітництва військово-морських сил Китаю та Росії в третьому десятилітті XXI ст. 2020 ;(2):113-132.
Цзє Л. Великодержавні амбіції Китаю: очікування, можливості й виклики. 2020 ;(2):103-112.

Сторінки