КИТАЙСЬКИЙ ТІНЬОВИЙ БАНКІНГ У НОВОМУ КОНСТРУКТІ ТІНІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. В. Саврасов

Анотація

У статті досліджується вплив тіньового банкінгу в Китаї на тінізацію світової економіки. Новий конструкт тінізації світової економіки включає у себе полегшення кросюрисдикційних транзакцій, всеохопну цифровізацію, впровадження інновацій, у тому числі фінансових, що в поєднанні зі слабким регулюванням, непрозорістю та запитом ринку прискорило розвиток тіньового банкінгу в період після світової фінансової кризи. Впровадження все нових фінансових інновацій призводить до появи нових типів установ, що виконують функції тіньового банкінгу. Стрімкий розвиток тіньового банкінгу відіграв позитивну роль у післякризовому відновленні, але високотехнічна транснаціональна емісія, непрозорість та значні обсяги тіньового банкінгу створюють небезпеку поширення системних ризиків та ризиків тінізації світової економіки. Експоненціальне зростання китайського тіньового банкінгу, а згодом його різке скорочення внаслідок запровадження регулятивних обмежень позначаються не тільки на фінансовій системі Китаю, але й на світовій. Висунуто та розглянуто дві основні гіпотези щодо впливу китайського тіньового банкінгу на процеси тінізації світової економіки: 1) тіньовий банкінг Китаю у своїй законній діяльності створює передумови для поширення тіньової економіки у світі; 2) тіньовий банкінг Китаю у своїй законній діяльності зменшує тінізацію світової економіки. Отримано кількісні оцінки та виявлено напрям зв’язку між китайськими банківською тіньовою діяльністю, традиційним тіньовим банкінгом та питомою вагою світової тіньової економіки у світовому ВВП. Результати кореляційного аналізу та економетричного моделювання свідчать, що зростання банківської тіньової діяльності і традиційного тіньового банкінгу в Китаї зменшує як китайську, так і світову тіньову економіку, що підтверджує гіпотезу 2. Це пов’язано з позитивним впливом на розвиток підприємництва в Китаї, передусім малого та середнього бізнесу. Оскільки в Китаї приватні підприємства загалом більш ефективні ніж державні, подальший приріст тіньового банкінгу сприятиме зростанню продуктивності, оптимізації економічної структури та прискоренню економічного зростання. Жорсткі регулятивні обмеження тіньового банкінгу в Китаї в умовах зростання інтегрованості китайської фінансової системи зі світовою можуть сприяти розвитку негативних процесів у китайській та світовій економіках.

Як цитувати

Саврасов, М. В. (2023). КИТАЙСЬКИЙ ТІНЬОВИЙ БАНКІНГ У НОВОМУ КОНСТРУКТІ ТІНІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Китаєзнавчі дослідження, (2), 42-51. https://doi.org/10.51198/chinesest2023.02.042
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 23

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Китай, тіньова економіка, тінізація, світова економіка, тіньовий банкінг, банківська тіньова діяльність, традиційний тіньовий банкінг

Посилання
Chen H., Schneider F. Size and causes of shadow economy in China over 1978–2016: based on the currency demand method. Report 1. Beijing: Beijing University, 2018. Retrieved on 6, 2019. 44 p.
Elgin C., Kose M.A., Ohnsorge F. and Yu S. Understanding Informality, CERP Discussion Paper 16497, Centre for Economic Policy Research, London. 2021. FSOC 2020. “2020 Annual Report”. Financial Stability Oversight Council. Washington, USA, available at: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://home.treasury.gov/system/files/261/FSOC2020AnnualReport.pdf (accessed 20 May 2023).
Katsomitros A. The dangerous growth of shadow banking 2023. World Finance. January 17, 2023, available at: www.worldfinance.com/special-reports/thedangerous-spread-of-shadow-banking (accessed 20 May 2023).
Orphanides A. Is monetary policy overburdened? BIS Working Papers. 2013. № 435. 37 р.
Sun G. China’s shadow banking: Bank’s shadow and traditional shadow banking. Bank for International Settlements, BIS Working Papers. 2019. № 822. 43 р.
Kodres L. Shadow banks: out of the eyes of regulators, 2015, available at: www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Shadow-Banks (accessed 20 May 2023).
World Economic Forum 2023. The Global Risks Report 2023. 18th Edition. Insight Report. Cologny/Geneva Switzerland. available at: https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/ (accessed 20 May 2023).
World Economic Forum (2022), The Global Risks Report 2023. 18th Edition. Insight Report, available at: www.weforum.org/reports/global- risks-report-2023/(accessed 20 May 2023).
Tsai K.S. (2015a). The political economy of state capitalism and shadow banking in China. Journal of Chinese Economic Studies. 12(1). Pp. 12–19.
Tsai K.S. (2015b). Financing small and medium enterprises in China: Recent trends and prospects beyond shadow banking.
Wang H., Wang H., Wang L. and Zhou H. Shadow banking: China's dual-track interest rate liberaliztion. 2019. 50 p., available at: SSRN 2606081 (chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cicfconf.org/sites/default/files/paper_772.pdf) (accessed 20 May 2023).
Яровий А.Т., Страхов Є.М. Багатовимірний статистичний аналіз : навчально-методичний посібник для студентів математичних та економічних фахів. Одеса : Астропринт, 2015. 132 с.