Про журнал

«Китаєзнавчі дослідження» – журнал видається чотири рази на рік Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ГО «Українська асоціація китаєзнавців» та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Журнал засновано в 2015 році. Журнал публікує статті, присвячені актуальним проблемам історії та сучасного розвитку Китаю, дослідженню китайської мови та літератури, вивченню контактів Китаю з іншими країнами Азії та з Україною, історіографічні огляди та рецензії, а також інформацію про наукові конференції. В журналі публікуються статті вітчизняних і закордонних авторів, а також переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Китаю.

ISSN 2409-904X (Print)

ISSN 2616-7328 (Online)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 539 від 29.02.2024 року

Видавець: Видавничий дім “Гельветика”.

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філософських, філологічних, політичних та економічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 035 «Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3)

Метою журналу “Китаєзнавчі дослідження” є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі вивчення Китаю.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі дослідження Китаю;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в галузі теорії та практики дослідження Китаю;

– сприяти розширенню зв'язків Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ГО "Українська асоціація китаєзнавців" та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з науковими та освітніми українськими та зарубіжними спільнотами.

Періодичність журналу становить 4 номери в рік (щоквартально). Приблизний обсяг – 180–200 стор.

Мова видання: українська, англійська, китайська (спрощена та традиційна графіка)

Основні рубрики нашого журналу:

  • Історія, філософія та наука Китаю

  • Політичний та соціально-економічний розвиток Китаю

  • Китайська мова та література

  • Переклади китайської літератури

  • Китай та його сусіди

  • Хроніка

До рубрики «Хроніка» приймаються огляди наукових заходів, які мали місце як у нашій країні, так і за кордоном.

Статті можуть подавати науковці, а також аспіранти і здобувачі (більше див.: розділ «Авторам»).

Рукописи проходять анонімне рецензування. Редакція інформує автора про приймання матеріалів або про відмову в публікації.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

При передруку посилання на «Китаєзнавчі дослідження» обов’язкове.