Редколегія

Головний редактор:

Цимбал Людмила Іванівна – доктор економічних наук, професор, доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ)
ORCID orcid.org/0000-0002-0873-9227
ResearcherID G-1616-2017 https://publons.com/researcher/2123553/liudmyla-tsymbal/

Редакційна колегія:

Білошапка Владислав Анатолійович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ)
Scopus ID 6602913841
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5991-5681

Бубенок Олег Борисович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Євразійського степу, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
Scopus ID 56409921800
ORCID orcid.org/0000-0002-0104-6081

Гальперіна Любов Павлівна – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту, експерт Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ)
Scopus ID 57192304737
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2452-2853
ResearcherID G-3094-2017 I-8094-2018 https://publons.com/researcher/1473609/liubov-galperina/

Дмитрів Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та теорії літератури, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна, Дрогобич)
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0937-1070    

Дроботюк Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, директор Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ)
Scopus ID 56669979400
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2409-5131
ResearcherID AAF-5429-2020 J-7145-2015 https://publons.com/researcher/2375823/olga-khomenko/

Ісаєва Наталя Станіславівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка (Україна, Київ)
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8458-4650

Калюжна Наталія Геннадіївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна, Київ)
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0513-705X
ResearcherID L-8274-2016 https://publons.com/researcher/2229717/nataliya-g-kalyuzhna/

Кіктенко Віктор Олексійович (науковий редактор) – доктор філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (Україна, Київ)
ORCID orcid.org/0000-0002-0078-4285
ResearcherID T-9201-2017  https://publons.com/researcher/1735993/viktor-kiktenko/

Корнилюк Роман Васильович – доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи та страхування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ)
Scopus ID 57202441131
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4615-5468
ResearcherID Z-1717-2019 https://publons.com/researcher/2940757/roman-kornyliuk/

Корсак Роман Володимирович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства, ДВНЗ «Ужгородский національний університет» (Україна, Ужгород)
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9245-252X
ResearcherID B-9061-2019 http://www.researcherid.com/rid/B-9061-2019

Кудирко Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет (Україна, Київ)
Scopus ID 55437032900
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9089-7223
ResearcherID L-7571-2016 https://publons.com/researcher/1688352/liudmyla-kudyrko/

Кшановський Олег Чеславович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри східної філології, Київський національний лінгвістичний університет (Україна, Київ)
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2862-3248

Ло Цзюнь – доктор філософії в літературознавстві, проректор Академії міжнародної комунікації китайської культури, Пекінський педагогічний університет (КНР, Пекін)

Макарієв Пламен – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, Софійський університет Святого Климента Охридського (Болгарія, Софія)
Scopus ID 6508312349 
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2762-5847 

Маршалек-Кава Джоанна – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політичної  системи Польщі, Університет Миколая Коперника в Торуні, (Польща, Торунь)
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4201-8028

Отрощенко Іванна Віталіївна – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу сучасного Сходу, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (Україна, Київ)
Scopus ID 57210594468
ORCID orcid.org/0000-0003-3508-7954

Петкова Леся Омелянівна – доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу,Черкаський державний технологічний університет (Україна, Черкаси)
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4519-3726
ResearcherID C-6018-2019 https://publons.com/researcher/1692220/lesia-petkova/

Примостка Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту, завідувач сектору дослідження соціально-економічного розвитку Китаю Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ)
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5887-7951

Пун Вай Чін – доктор філософії в економіці, доцент, доцент Університету Монаша в Малайзії (Малайзія, Монаша)
Scopus ID 36020550000
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4222-1509
ResearcherIDJ-5856-2015 https://publons.com/researcher/1292137/poon-wai-ching/

Родіонова Тетяна Андріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Україна, Одеса)
Scopus ID 57207941284
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6752-5958
ResearcherID A-3713-2015 https://publons.com/researcher/2448479/tetiana-rodionova/

Сандул Марія Станіславівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ)
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6985-5179
ResearcherID Q-3872-2018 https://publons.com/researcher/1869230/mariia-sandul/

Сюй Баофен – доктор філософії в літературознавстві,професор,професор Інституту гуманітарних наук в Пекінському університеті мови та культури, науковий співробітник Дослідницького центру літературознавства в Пекінському педагогічному університеті (КНР, Пекін)

Тарасенко Микола Олександрович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (Україна, Київ)
ORCID orcid.org/0000-0001-6779-2258

Хамрай Олексій Олександрович – доктор філологічних наук,старший науковий співробітник, завідувач відділу Близького та Середнього Сходу, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (Україна, Київ)
ORCID orcid.org/0000-0003-1343-5460

Хуан Чжоюе – доктор філософії в літературознавстві,професор,професор Інституту гуманітарних наук, директор Інституту синології та китаєзнавчих досліджень,Пекінський університет мови та культури (КНР, Пекін)

Черкас Наталія Ігорівна – доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інституту економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, Київ)
Scopus ID 57203369121
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8921-1589
ResearcherID AAD-9350-2020 G-5784-2018 https://publons.com/researcher/1509227/nataliia-cherkas/

Яворська Галина Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень (Україна, Київ)
Scopus ID 35753800000
ORCID orcid.org/0000-0001-7731-4786