СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРИВУ КНР

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. О. Чалюк

Анотація

У даному науковому дослідженні зроблено наголос на побудові інноваційних кластерів, розвитку системи ризикових інвестицій, створенні стабільної та стійкої основи для інновацій. Китай ставить інновації як пріоритет національної стратегії розвитку. На противагу американській біржі NASDAQ, яка спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній, Китай створив Шанхайську фондову біржу STAR Market, де представлені найперспективніші технологічні компанії, що спеціалізуються на інформаційних технологіях нового покоління, використовують високотехнологічне обладнання, нові матеріали та енергії, зосереджені на енергозбереженні, біомедицині та охороні навколишнього середовища. Автор доводить, що КНР як країна-технологічний новатор зосереджує увагу на таких ключових технологіях, як: штучний інтелект (artificial intelligence, AI), передове промислове виробництво, квантова інформаційна наука та Інтернет 5G, які здатні забезпечити майбутню соціально-економічну стабільність. У роботі використано методи індукції та дедукції наукового пошуку, задіяно методологію порівняльного аналізу складників Рейтингу Forbes Global 2000, субіндексів Глобального рейтингу готовності до розвитку передових технологій, інтегральних показників Рейтингу інноваційності міст Китаю. Праксеологічна основа дослідження спирається на покраїнові оцінки якості та характеристики ефективності розвитку, які демонструє Technology and innovation report UNCTAD 2020 –2021. Основу інноваційної політики «по-китайськи» становить налагодження перехресних зв’язків, діалектичної взаємодії між наукою, університетами, науково-дослідними лабораторіями, державними підприємствами, приватним бізнесом, промисловими асоціаціями. У рамках плану «Китайські стандарти 2035» держава прагне встановити глобальні стандарти для технологій наступного покоління, а саме телекомунікацій та штучного інтелекту, що може мати величезний вплив на технологічні галузі у всьому світі. Стратегія соціально-економічного прориву КНР включає такі компоненти: систему освіти, особливо вищої, яка гнучко реагує на потреби та зміни; структурну диверсифікацію експорту на користь наукомісткої продукції; істотне збільшення бюджетних асигнувань на науку і розробки; формування системи горизонтальних зв’язків і обміну технологіями; створення галузі венчурного фінансування та ефективних механізмів конвертування ідей у товари (комерціалізація інновацій) з особливим акцентом на стимулюванні патентної діяльності; здійснення глибоких структурних і соціально-економічних реформ.

Як цитувати

Чалюк, Ю. О. (2021). СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОРИВУ КНР. Китаєзнавчі дослідження, (3), 127-140. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.127
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 45

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Китай, соціальна політика КНР, китайське економічне диво, стратегія соціально-економічного прориву, конкурентоспроможність Китаю, цифрова індустріалізація, економіка Китаю, інноваційність міст Китаю

Посилання
Кириленко В.І., Чалюк Ю.О. Інноваційність економік світу. Науковий журнал «Підприємництво та інновації». Видавничий дім : «Гельветика», 2020. Вип. 15. С. 7–14.
Кораблін С.О. Китай: інвестиційні амбіції, обмеження та можливості. Економіка і прогнозування. 2019. № 3. С. 138–157.
Прудка О.В. Китайський досвід державного стимулювання інноваційної діяльності. Наука, технології, інновації. 2017. № 4 (4). С. 35–45.
Саліхова О. Високотехнологічна економіка. Уроки Китаю. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 3. С. 27–49
Саліхова О.Б., Бак Г.О. Стратегії азійських країн з розбудови національної промисловості через залучення технологій ТНК. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 3. С. 30–40.
Чалюк Ю.О. Глобальна конкурентоспроможність Китаю. Китаєзнавчі дослідження. 2021. № 1. С. 137–149.
AQR. World Air Quality Report 2020. URL: https://www.iqair.com/world-airquality-report (accessed: 31 July 2021).
China manufacturing 2025. URL: http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf (accessed: 31 July 2021).
Deloitte 2019. Rising Innovation in China. China Innovation Ecosystem. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/innovation/deloitte-cn-innovation-china-innovation-ecosystem-report-en-191101.pdf (accessed: 31 July 2021).
Forbes Global 2000. URL: https://www.forbes.com/lists/global2000/#721f1d5e5ac0 (accessed: 31 July 2021).
HRSD. Ministry of Human Resource and Social Development. URL: https://hrsd.gov.sa/en (accessed 31 July 2021).
UNCTAD. Technology and innovation report 2021. Catching technological waves. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf (accessed: 31 July 2021).
USGLC. China’s growing global influence: what’s at stake? URL: https://www.usglc.org/media/2021/05/USGLC-Fact-Sheet-Chinas-Growing-Global-Influence.pdf (accessed: 31 July 2021).