МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНФУЦІАНСТВА НА ЕТАПІ “ПОЛІТИКИ РЕФОРМ І ВІДКРИТОСТІ”: МОЖЛИВОСТІ ТА РЕАЛІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. А. Чжен

Анотація

У контексті історичної еволюції конфуціанства як доктрини, що вплинула і продовжує впливати на всі сфери життя людини в Китаї, автор розглядає причини його актуалізації на сучасному етапі. Показано, що головним ціннісним складником конфуціанства є утвердження значущості особистого морального самовдосконалення для оптимізації функціонування суспільства. Таке самовдосконалення досягається передусім через відповідну освіту. Доведено, що конститутивні ідеї конфуціанського вчення та їхній ціннісний зміст виявилися суголосними потребам сучасного китайського суспільства, перед яким постали виклики модернізації й глобалізації. Автор робить висновок, що саме цим викликано звернення китайського керівництва, а потім і вчених наприкінці ХХ ст. до конфуціанської спадщини, покладеної в основу широкої і радикальної глобальної політики Китайської держави на сучасному етапі, а особливо в її освітянському сегменті.

Як цитувати

Чжен, В. А. (2021). МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНФУЦІАНСТВА НА ЕТАПІ “ПОЛІТИКИ РЕФОРМ І ВІДКРИТОСТІ”: МОЖЛИВОСТІ ТА РЕАЛІЇ. Китаєзнавчі дослідження, (1-2), 22-33. вилучено із https://chinese-studies.com.ua/index.php/journal/article/view/137
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 12

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

політика Китаю, період “реформ та відкритості”, конфуціанство, моїзм, морально-етичні категорії, ціннісні орієнтації

Посилання
Кобзев А. И., Лукьянов А. Е., Переломов Л. С., Попов П. С., Майоров В. М. Конфуцианское “четверокнижие” (“сышу”). Москва: Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 2004.
Конфуций. Лунь-юй. Изречения. Москва: Эксмо, 2004.
Метельова Т. О. Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну. Київ: Українська книга, 2003.
Сидихменов В. Я. Китай: Страницы прошлого. Издание 3-е, исправленное и дополненное. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1987.
Синицын Е. П. Конфуцианство в эпоху Цинь // История и культура Китая (сборник памяти академика В. П. Васильева). Москва: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1974.
Титаренко М. Л. История китайской философии, М. Л. Т итаренко. Москва: Прогресс, 1989.
Титаренко М. Л. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1985.
Федоренко Н. Т. Древние памятники китайской литературы. Москва: Наука, 1978.
Ни Вей Юнь. Социальные особенности повышения качества образования в КНР // Социальные технологии, актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. Выпуск 29. Киев – Одесса – Запорожье, 2006.