ТРАКТАТ “ҐУНСУНЬ ЛУН-ЦЗИ” У СВІТЛІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ КОГНІТИВНОЇ НАУКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. А. Кірносова

Анотація

У статті розглянуто з точки зору сучасної когнітивістики такі ідеї з трактату давньокитайського логіка Ґунсуня Луна: формування категорій на основі попарного виділення окремих ознак; розрізнення матеріальних речей і їхніх ментальних образів; використання логічних операторів задля розрізнення множин та ідея про те, що цілісність не є простою сумою ознак. Крім того, у статті запропоновано способи перекладу ключових понять трактату.

Як цитувати

Кірносова, Н. А. (2021). ТРАКТАТ “ҐУНСУНЬ ЛУН-ЦЗИ” У СВІТЛІ ІДЕЙ СУЧАСНОЇ КОГНІТИВНОЇ НАУКИ. Китаєзнавчі дослідження, (1-2), 30-40. вилучено із https://chinese-studies.com.ua/index.php/journal/article/view/146
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

категорія, логіка, ментальний образ, ознака

Посилання
Древнекитайская философия. –Т.2. – М., 1973. – С.59-65
Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. – М.: Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия / ред. М.Л.Титаренко, А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов. - 2006. - 727 с. С.210-211.
Кравченко А. В. Знак. Значение. Знание. Очерк когнитивной философии языка. – Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография №1», 2001. – 261 с.
Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира /Рос. Академия наук. Ин-т языкознания. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
Мауро Т. Де. Введение в семантику / Перевод с итальянского Б. П. Нарумова. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. – 240 с.
公孙龙子/(战国)公孙龙 著。- 长春:时代文艺出版社,2008。
语言与逻辑/王克喜著。- 北京:中国书籍出版社,2012。
公孙龙子/(战国)公孙龙 著。 - 长春:时代文艺出版社,2008。