ПРОБЛЕМА АТРИБУЦІЇ В СУНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ВИПАДОК У ШУЦЗІ (吳淑姬)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. В. Дащенко

Анотація

Ця стаття присвячена проблемі атрибуції сунської поезії на прикладі ци, написаних У Шуцзі (吳淑姬, приблизно 1185? рік). Попри те, що вона вважається однією із «чотирьох великих поетес династії Сун у жанрі ци» (“宋代四大女詞人»), її творчість залишається невідомою поза межами Китаю, а залишені свідчення про її життя викликають низку питань у дослідників протягом багатьох століть. Потреба в атрибуції зумовлена наявністю двох варіантів її біографії, що призвело до появи гіпотези про існування двох поетес з однаковим ім’ям, одна з яких жила за часів династії Північної Сун (北宋, 960–1127 роки), а інша – за часів династії Південної Сун (南宋, 1127–1279 роки). Метою статті є обґрунтування цієї думки завдяки аналізу чотирьох ци, відправним пунктом якого є розмежування традиційного та новаторського у класичній китайській поезії. Під традицією я розумію відповідність створеного автором ци «стандартній формі» чженті (正體). Це означатиме наявність, з одного боку, взірця для наслідування тематики, просодії, композиції, образів, прийомів тощо, з іншого – великої кількості творів, складених за цим взірцем. Відповідно новаторство визначається як відхід від панівних взірців віршування й утворення нових, раніше небачених прикладів. Емпіричним матеріалом цього дослідження виступають чотири ци на мелодії «Чжу Їнтай. [Форма] цзінь» (“祝英台近»), «Маленькі пагорби» (“小重山”), «Шкодую про розставання» (“惜分飛”) та «Вічна туга у розлуці. [Форма] лін» (“長相思令”). Здійснений аналіз дозволив довести, що вони були написані різними поетесами. Перші три ци є традиційними, оскільки цілком відповідають чженті. Четвертий ци порушує усталений взірець для написання та має велику кількість новаторських елементів. Він значно вирізняється як на тлі чженті, так і порівняно із трьома іншими ци поетеси. Це дає підґрунтя для висновку щодо його приналежності до доробку іншої авторки – У Шуцзі з династії Південної Сун. Усі проаналізовані ци вперше перекладено українською мовою.

Як цитувати

Дащенко, Г. В. (2022). ПРОБЛЕМА АТРИБУЦІЇ В СУНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ВИПАДОК У ШУЦЗІ (吳淑姬). Китаєзнавчі дослідження, (4), 109-123. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.04.109
Переглядів статті: 151 | Завантажень PDF: 124

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

У Шуцзі, династія Сун, китайська поезія, жанр ци, чженті, традиція, новаторство

Посилання
Li Guotong. Wu Shuji. Biographical dictionary of Chinese women: Tang Through Ming, 618–1644. Armonk, New York : M.E. Sharpe, 2014. P. 461–462.
Pannam C. Music from a jade flute. The ci poems of Li Qingzhao. Melbourne : Hybrid Publishers, 2009.
Китайская поэзия в переводах Льва Меньшикова. Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2007.
陈祖美. 李清照词新释辑评. 北京 : 中国书店, 2003.
词牌. 历代作品. URL: https://sou-yun.cn/QueryCiTune.aspx (дата звернення: 21.11.2021).
邓红梅. 女性词史. 济南 :山东教育出版社, 2000.
高明泉. 宋代女词人创作简述. 固原师专学报, 1992 年 4 期, 第 18–21页.
洪邁. 夷堅志 (全四册). 北京 : 中華書局出版, 1981.
胡文楷. 历代妇女著作考. 上海 : 上海古籍出版社, 1985.
胡晓明. 历代女性诗词鉴赏辞典. 上海 :上海世纪出版股份有限公司, 2016.
湖州府志. URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=978124#p24 (дата звернення: 26.09.2021).
花菴詞選巻十. URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=749601#p48 (дата звернення: 26.09.2021).
黄华童, 蔡国强. 实用唐宋词谱. 北京 : 北京大学出版社, 2019.
柯宝成.李清照全集: 汇评本.武汉 : 崇文书局,2009.
刘敬圻, 诸葛忆兵. 中国历代名家流派词传. 宋代女词人词传. 长春 : 吉林人 民出版社, 1999.
平水韵. URL: https://sou-yun.cn/QR.aspx (дата звернення: 21.11.2021).
任日鎬. 宋代女詞人評述. 新北 : 臺灣商務印書館, 1984.
舒梦兰. 白香词谱 (学词人门第一书). 上海 : 上海古籍出版社, 2001.
唐圭璋. 全宋词.北京 : 中华书局出版,1965.
唐宋词鉴赏辞典. 南宋, 辽, 金. 上海 :上海辞书出版社, 2001.
陶尔夫, 刘敬圻. 南宋词史. 哈尔滨 : 黑龙江人民出版社, 1994.
王东林. 宋代女词人常用意象下的情感体验. 文学教育(上), 2018 (12), 第146–147 页.
王兆鹏, 刘尊明. 宋词大辞典. 南京 : 凤凰出版社, 2003.
吴丈蜀. 词学概说. 北京 : 中华书局, 2016.
夏承焘, 吴熊和. 读词常识. 北京 : 中华书局. 2016.
夏承焘. 宋词鉴赏辞典. 上册. 上海 : 上海辞书出版社, 2008.
谢穑. 宋代女性词人群体研究. 长沙 : 湖南人民出版社, 2010.
杨文生. 词谱简编. 成都 : 四川人民出版社, 1981.