МІСЯЦЬ ЯК АРХЕТИПОВИЙ СИМВОЛ У КИТАЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВІД НАЙДАВНІШОЇ ДОБИ ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ДИСКУРС ЯРОСЛАВИ ШЕКЕРИ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. О. Смольницька

Анотація

У статті досліджується проблема розгляду Місяця як архетипового символу на прикладі китайської художньої літератури. Хронологічні межі беруться від доби до нашої ери до Середньовіччя. Звертається увага на дискурс української китаїстки Ярослави Шекери як перекладачки і науковиці, яка розробила тему Місяця як архетипу в китайських творах. Вибір теми мотивується недостатньою увагою до місячної символіки не лише в українських студіях, але й у китайських (за свідченням Я. Шекери), як і у словниках та енциклопедіях символів та міфів (мається на увазі саме нестача фактажу з китайської міфології, китайського мистецтва тощо). Аналізуються китайські міфи про Місяць. З’ясовано, що в полі зору дослідників переважно постає місячний (нефритовий) заєць, але насправді китайський символ Місяця складніший. Досліджено антропо- і зооморфні образи-символи, у тому числі фемінінний образ богині Чен Е. Виявлено символіку не лише зайця, що готує еліксир безсмертя, а й тигра та інших тварин, а також божеств. Знайдено різні версії лунарних міфів у китайській традиції. Компаративний аналіз дозволяє простежити спільне з українською та взагалі європейською традицією, але водночас і багато оригінального в китайському сприйнятті символів, міфологем тощо, пов’язаних із лунарними культами. Наприклад, наголошено на твердженні, що усталений епітет “ясний місяць” у китайській поезії відрізняється від аналогічного в українській. Місяць розглядається як Анімус і Аніма. Фемінінна рецепція цього символу пов’язана з колоративами. Аналізується медитативність як ознака Місяця. Були виокремлені Ерос і Танатос. Звертається увага на досліджений Я. Шекерою чань-буддизм. Акцентується увага на символі світила, протиставленому темряві. З’ясовано, що символіка і образність ночі й темряви (як і протиставлення їм світила) схожим чином розвиваються у міфології різних народів, але вони були індивідуально розроблені в китайській рецепції. Виокремлено гіпотетичний зв’язок творчого і наукового методу Я. Шекери зі здобутками київських неокласиків у китаїстичному аспекті.

Як цитувати

Смольницька, О. О. (2022). МІСЯЦЬ ЯК АРХЕТИПОВИЙ СИМВОЛ У КИТАЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВІД НАЙДАВНІШОЇ ДОБИ ДО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ДИСКУРС ЯРОСЛАВИ ШЕКЕРИ). Китаєзнавчі дослідження, (1), 67-82. https://doi.org/10.51198/chinesest2022.01.067
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 16

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Місяць, лунарний архетип, символ, міф, синологія

Посилання
Бидерманн Г. Энциклопедия символов. Пер. с нем. Москва : Республика, 1996. 336 с.
Войтович В. Українська міфологія. Вид. 2-ге, стереотип. Київ : Либідь, 2005. 664 с. ; іл.
Ежов В. В. Мифы древнего Китая / предисл. И коммент. И. О. Родина. Москва : ООО “Издательство “Астрель” ; ООО “Издательство АСТ”, 2004. 496 с. ; ил. (Мифы народов мира). URL: http://maxima-library.org/knigi/collection/b/349328 (accessed: 09.10.2021).
Иванов В. В. Лунарные мифы. Мифы народов мира : энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. Т. 2. К – Я. Москва : Российская энциклопедия ; Минск : Дилер ; Смоленск : Русич, 1994. С. 80.
Купер Дж. Энциклопедия символов. Кн. IV. Москва : Ассоциация Духовного Единения “Золотой век”, 1995. 402 с.
Львова И. Л. К читателю. Луна в тумане. Японская классическая проза. Пер. c яп. / предисл. И. Л. Львовой; коммент. В. Н. Марковой, И. Л. Львовой, Т. И. Редько-Добровольской; ил. и оф. И. А. Гусевой. Москва : Правда, 1988. 480 с.
Повесть о старике Такэтори / перевод В. Н. Марковой. Луна в тумане. Японская классическая проза. Пер. c яп. / предисл. И. Л. Львовой; коммент. В. Н. Марковой, И. Л. Львовой, Т. И. Редько-Добровольской; ил. и оф. И. А. Гусевой. Москва : Правда, 1988. С. 15–50.
Рифтин Б. Л. Чан-э. Мифы народов мира : энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. Т. 2. К – Я. Москва : Российская энциклопедия ; Минск : Дилер ; Смоленск : Русич, 1994. С. 624.
Смольницька О. Мандала у творчості Ярослави Шекери: синтезування архетипів. Китаєзнавчі дослідження. 2021. № 1. С. 242–260.
Смольницька О. Ярослава Шекера: журавлі безсмертя. URL: https://www.facebook.com/mavkasnail/posts/2477760542491820 (accessed: 29.10.2019).
Смольницька О. Ярослава Шекера: китайська поезія на український лад. URL: https://www.facebook.com/mavkasnail/posts/2258245421110001?__tn__=-UCH-R (accessed: 14.12.2018).
Смольницька О. О. Відгомони класичної китайської поезії та філософії чань-буддизму у ліриці української китаїстки Ярослави Шекери: суголосність із перекладами. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія “Кримськотатарська філологія: мова та література. Тюркологія та сходознавство”. 2020. Т. 31(70). № 1. С. 42–51.
Смольницька О. О. Китайська тематика у Миколи Ґумільова і Марії Візі: переклади лірики у неокласичних традиціях. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV Міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. Київ : Вид. дім “Гельветика”, 2020. С. 107–111.
Смольницька О. О. Китайські мотиви у поезії та образотворчій діяльності Віри Вовк і Ярослави Шекери: архетипне дно та символи. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV Міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. Київ : Вид. дім “Гельветика”, 2020. С. 111–116.
Смольницька О. О. Компаративний аналіз символу кипариса в китайській і суфійській поезії (на матеріалі здобутків Ярослави Шекери та Максима Стріхи). Питання Сходознавства в Україні : матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 15 квітня 2021 р. / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Харків, 2021. С. 68–70.
Смольницька О. О. Лунарна символіка у вірші “A Hymn to the Moon” леді Мері Вортлі Монтеґю і у вибраних поезіях Віри Вовк: компаративний аналіз у перекладознавчому аспекті. Держава та регіони. Серія “Гуманітарні науки”. 2017. № 1(48). С. 75–82.
Повесть о старике Такэтори / перевод В. Н. Марковой. Луна в тумане. Японская классическая проза. Пер. c яп. / предисл. И. Л. Львовой; коммент. В. Н. Марковой, И. Л. Львовой, Т. И. Редько-Добровольской; ил. и оф. И. А. Гусевой. Москва : Правда, 1988. С. 15–50.
Рифтин Б. Л. Чан-э. Мифы народов мира : энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. Т. 2. К – Я. Москва : Российская энциклопедия ; Минск : Дилер ; Смоленск : Русич, 1994. С. 624.
Смольницька О. Мандала у творчості Ярослави Шекери: синтезування архетипів. Китаєзнавчі дослідження. 2021. № 1. С. 242–260.
Смольницька О. Ярослава Шекера: журавлі безсмертя. URL: https://www.facebook.com/mavkasnail/posts/2477760542491820 (accessed: 29.10.2019).
Смольницька О. Ярослава Шекера: китайська поезія на український лад. URL: https://www.facebook.com/mavkasnail/posts/2258245421110001?__tn__=-UCH-R (accessed: 14.12.2018).
Смольницька О. О. Відгомони класичної китайської поезії та філософії чань-буддизму у ліриці української китаїстки Ярослави Шекери: суголосність із перекладами. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія “Кримськотатарська філологія: мова та література. Тюркологія та сходознавство”. 2020. Т. 31(70). № 1. С. 42–51.
Смольницька О. О. Китайська тематика у Миколи Ґумільова і Марії Візі: переклади лірики у неокласичних традиціях. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV Міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. Київ : Вид. дім “Гельветика”, 2020. С. 107–111.
Смольницька О. О. Китайські мотиви у поезії та образотворчій діяльності Віри Вовк і Ярослави Шекери: архетипне дно та символи. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV Міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. Київ : Вид. дім “Гельветика”, 2020. С. 111–116.
Смольницька О. О. Компаративний аналіз символу кипариса в китайській і суфійській поезії (на матеріалі здобутків Ярослави Шекери та Максима Стріхи). Питання Сходознавства в Україні : матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 15 квітня 2021 р. / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Харків, 2021. С. 68–70.
Смольницька О. О. Лунарна символіка у вірші “A Hymn to the Moon” леді Мері Вортлі Монтеґю і у вибраних поезіях Віри Вовк: компаративний аналіз у перекладознавчому аспекті. Держава та регіони. Серія “Гуманітарні науки”. 2017. № 1(48). С. 75–82.
Філософська лірика середньовічного Китаю : лекція кандидатки філологічних наук Ярослави Шекери у Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського 6 грудня 2018 року / Музей Максима Рильського. URL: https://www.youtube.com/watch?v=TsxDmUFMFgo (accessed: 29.05.2020).
Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов. Пер. с англ. 2-е изд. Москва : Вече, 1997. 512 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1398044/ (accessed: 13.03.2017).
Франц М.-Л. фон. Архетипические паттерны в волшебных сказках. Москва : Класс, 2007. 256 с.
Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до ІІІ ст. н. е.) / упоряд. Н. В. Коломієць, Я. В. Шекера. Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2008. 256 с.
Хрестоматія китайської літератури (ІІІ–VI ст.) / упорядник Я. В. Шекера. Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. 194 с.
Цепкало Т. О. Міфологема місяця в українській поезії ХХ століття : автореф. … канд. філол. наук : 10.01.01 “Українська література”. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. 22 с.
URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24242/1/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.pdf (accessed: 12.10.2021).
Шекера Я. А небо журавками вишите : поезії / худож. Я. Шекера. Київ : Задруга, 2000. 48 с. : іл.
Шекера Я. Безцінна епістолярія Ігоря Качуровського. Ігор Качуровський: від Крут до “Старої Европи” : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Крути, 16 листопада 2008 р. / ред. кол.: О. Г. Бросаліна, В. О. Сидоренко, М. П. Шкурко (голова); Спілка письменників України, Ніжинська районна державна адміністрація, Ніжинська міськрайонна благодійна організація “Благодійний фонд “Ніжен”, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою. Ніжин : Міланік, 2009. С. 59–60.
Шекера Я. В. Китайська література VII–XIII століть : навч. посіб. Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. 351 с.
Шекера Я. В. Луна как архетип китайской культуры (на примере древней и раннесредневековой китайской поэзии). Четвертые Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение. Философия, религия и культура стран Востока : материалы научной конференции, г. Санкт-Петербург, 7–10 февраля 2007 г. / сост. и отв. ред. С. В. Пахомов. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 506–514. Познание запредельного. Современное востоковедение и духовные традиции Востока. URL: https://www.torchinov.com/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0-% D 1 % 8 F - % D 0 % B 2 - % D 0 % B B % D 1 % 8 3 % D 0 % B D % D 0 % B 0 - %D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%-B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/ (accessed: 20.12.2020).
Шекера Ярослава Василівна. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 (accessed: 20.12.2021).
Энциклопедия символов / сост. В. М. Рошаль. Москва : ACT ; Санкт-Петербург : Сова, 2008. 1007 с. : ил.
Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / авт.-сост. В. Андреева и др. Москва : ООО “Издательство “Астрель” ; ООО “Издательство АСТ”, 2004. 556 с.