СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ КИТАЙСЬКОЮ МОВОЮ В ПЕРЕКЛАДІ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ВАВИЛОНСЬКИЙ ПОЛОН»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  К. Ю. Бенедік

  О. С. Воробей

Анотація

Драматична поема «Вавилонський полон» написана на основі біблійної тематики, яка здебільшого пов’язана з історичними перипетіями життя єврейського народу, що наситило твір релігійною лексикою, а також багатьма алюзіями до релігії як культурологічного феномену. У поемі «Вавилонський полон» релігійна лексика переважно представлена біблійними антропонімами, термінами на позначення релігійних явищ, подій і ритуалів, духовними поняттями, а також відповідними фразеологічними єдностями. Наявність релігійних маркерів у тексті надає йому особливого колориту, який реципієнт – носій мови оригіналу – здатний не лише відчути, а й інтерпретувати. У процесі перекладу такі важливі для всього твору пласти лексики навіть у разі адекватного перекладу можуть викликати труднощі, особливо у випадку дистанційно та ідейно віддалених культур, оскільки необхідно, з одного боку, зберегти колорит оригіналу, а з іншого – адаптувати його під світогляд реципієнта з відмінним тлумаченням релігійних понять. Прикметно, що першоджерелом для китайського перекладача було англомовне видання «Five Russian plays: with one from Ukrainian» (1916 року), тому в роботі вперше розглядається та аналізується процес опосередкованого перекладу творчості Лесі Українки. Особлива увага у статті присвячена специфіці китайськомовного перекладу релігійної лексики (зокрема, біблеїзмів) у поемі Лесі Українки «Вавилонський полон», а також аналізу релігійної лексики крізь призму культурологічної компаративістики. З огляду на специфіку поєднання перекладацьких стратегій і трансформацій детально розглядається метод реномінації, залучений китайським перекладачем для заміни «чужих» реалій вихідного тексту «своїми» семантично близькими (проте не ідентичними) у тексті перекладу, що дає можливість не лише знизити інформаційну напругу, а й емоційно наблизити твір до китайського реципієнта.

Як цитувати

Бенедік, К. Ю., & Воробей, О. С. (2022). СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ КИТАЙСЬКОЮ МОВОЮ В ПЕРЕКЛАДІ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ВАВИЛОНСЬКИЙ ПОЛОН». Китаєзнавчі дослідження, (2), 79-89. https://doi.org/10.51198/chinesest2022.02.079
Переглядів статті: 243 | Завантажень PDF: 136

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

переклад, Леся Українка, релігія, лексика, трансформації.

Посилання
Ге Баоцюань. Українська література в Китаї / пер. І. Чирка. Всесвіт. 1987. № 8. С. 139.
Григоренко А. Религии мира : словарь-справочник. Санкт-Петербург : Издательский дом «Питер», 2009. 396 с.
Коваль О. Як Рух 4 травня змінив Китай. Україна – Китай. 2019. № 2(16). URL: https://sinologist.com.ua/koval-o-yak-ruh-4-travnya-zminyv-kytaj/ (дата звернення: 27.05.2022).
Кретов А., Фененко Н. Реноминация как проблема переводоведения. Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2011. № 2. С. 154–157. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo/2011/02/2011-02-32.pdf (дата обращения: 27.05.2022). Мурашевич К. Художньо-естетичний феномен поезії «4 травня» в китайській літературі поч. ХХ ст. : дис. … канд. філол. наук. Київ, 2011. 221 с.
Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. / редкол. : Є. Шабліовський (гол.) та ін. Київ : Наукова думка, 1976. Т. 3 : Драматичні твори (1896–1906). 403 с. Bechhofer C. Five Russian plays with one from the Ukrainian. The Babylonian Captivity by Lesya Ukrainka : book. New York : E.P. Dutton & Company, 1916. P. 153–173. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Five_Russian_plays_with_one_ from_the_Ukrainian (accessed: 27.05.2022).
Isaieva N., Vorobei O. Lesia Ukrainka and Qiu Jin: The Confluence of Their Poetic Worlds via Translation. Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2021. № 8. P. 121–145. URL: https://doi.org/10.18523/kmhj249196.2021-8.121-145 (accessed: 27.05.2022).
Lee A. The Bible in Chinese Christianity: its reception and appropriation in China. The Ecumenical Review. 2015. Vol. 67. Iss. 1. P. 96‒106.
Nida E. Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. 2nd ed. Boston : Brill Archive, 2003. 331 p. Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com (accessed: 27.05.2022).
古诗文网:论语。 URL: https://www.gushiwen.cn/guwen/lunyu.aspx (accessed: 27.05.2022).
干春松。天、天命、天道:早期中国思想中的“理性”和“信仰”。 URL: http://www.chinakongzi.org/xsyj/xmcg/202201/t20220120_545740.htm (accessed: 27.05.2022).
康熙词典。 URL: https://www.zdic.net/zd/kx/ (accessed: 27.05.2022).
茅盾。茅盾译文全集:十卷。北京: 知识产权出版社,2013。第七 卷,27–36 页。

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають