ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ КИТАЮ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ТАЇСІЇ ЖАСПАР З ФОНДІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ-МУЗЕЮ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ (ДО 110-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНИЦІ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. Резнік

Анотація

Стаття присвячена опису документів відомої української художниці Таїсії Жаспар про історію та культуру Китаю, що зберігаються у фондах Центрального державного архіву- музею літератури і мистецтва України. Висвітлені основні факти з життя мисткині, особливо 35-річного періоду її проживання в Китаї, та її внесок в українсько-китайське співробітництво у сфері живопису, музейної справи, експозиційної діяльності, збереження культурної спадщини та соціально-економічної адаптації українських емігрантів у Китаї. Також охарактеризовано документи про розвиток українсько-китайських культурних зв’язків у період з 1930 по 1970 рр., що зберігаються в особовому фонді Таїсії Жаспар № 1123 та інших фондах ЦДАМЛМ України. Серед них – листування художниці з відомими китайськими діячами та її учнями, що проживали в Шанхаї, її особисті документи, оригінали та фотокопії художніх робіт на китайську тематику (портрети та пейзажі), індивідуальні та групові фотографії, на яких зображені краєвиди китайських міст, інтер’єри помешкань, різноманітні деталі соціально-побутового життя китайців і української діаспори в Шанхаї 1930–1940-х років. Ці документи містять багато цінної інформації для дослідників – істориків, краєзнавців, етнографів, культурологів, мистецтвознавців, журналістів. Мета дослідження – привернути увагу вчених і шанувальників китайської культури до цінних архівних документів, сприяти збільшенню кола дослідників і введенню в науковий обіг малодосліджених документів. Методологія дослідження базується на загальнонаукових методах аналізу, синтезу, опису, порівняння, деталізації, узагальнення, об’єктивно-фактологічному та спеціально-історичному методах (історико-порівняльний, біографічний та історико-джерелознавчий аналіз). Наукова новизна: автор аналізує інформаційний потенціал документів із різних архівних фондів з історії та культури Китаю, деякі з яких ще не введені в науковий обіг. Документи систематизовано та описано в хронологічному порядку та за видовим складом, розкрито їх інформаційне наповнення. У висновках стверджується, що архівні документи Таїсії Жаспар з фондів ЦДАМЛМ України та її твори є цінним та достовірним джерелом інформації для дослідників, а внесок відомої художниці та громадської діячки у розвиток українсько-китайського культурного співробітництва є дуже значним та потребує додаткових досліджень із залученням нових документів.

Як цитувати

Резнік, І. (2023). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ КИТАЮ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ТАЇСІЇ ЖАСПАР З ФОНДІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ-МУЗЕЮ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ (ДО 110-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНИЦІ). Китаєзнавчі дослідження, (1), 17-31. https://doi.org/10.51198/chinesest2023.01.017
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 63

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

ЦДАМЛМ України, Китай, Таїсія Жаспар, художниця, фонд, архівний документ.

Посилання
Андрющенко Е., Трещанін Д. Об’єкт «Католичка». Як російська емігрантка переграла всю державну безпеку СРСР. Настоящее время. 2019, available at: https://www. currenttime.tv/a/case-thais-jaspar-main/30338992.html (дата звернення: 04.01.2023).
Біленко Г.І., Логвин М.Ю. Найбільша колекція китайського мистецтва в Україні. Україна–Китай. 2017. № 1 (7), available at: https://www.currenttime.tv/a/ case-thais-jaspar-main/30338992.html (дата звернення: 04.01.2023).
Блюміна І.М. Жаспар Таїсія Павлівна. Енциклопедія сучасної України / ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. 2009. Т. 9. 711 с.
Головченко В.І., Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець ХІХ – друга третина ХХ ст.). Київ : Либідь. 2010. 520 с.
Клейменова О. Іменинне розсекречення печер Алі-Баби. Віче. 2009, available at: https://veche.kiev.ua/journal/1561/ (дата звернення: 04.01.2023).
Лист Жаспар Т.П. до Сун Цзін Лін. 15 лютого 1972 р. ЦДАМЛМ України, ф. 1123, оп. 1, од. зб. 11, 1 арк.
Пароваткіна Г. Ідеальний пейзаж Піднебесної. Дзеркало тижня. № 16. 28 квiтня – 11 травня 2018 р., available at: https://zn.ua/ukr/ART/idealniy-peyzazhpidnebesnoyi- 276509_.html (дата звернення: 04.01.2023).
Рудик Г. Світська левиця та героїня шпигунського роману: Розповідаємо про жінок Музею Ханенків. 2021, available at: https://www.google.com/url?esrc=s &q=&rct=j&sa=U&url=https://www.buro247.ua/culture/women-of-the-khanenkomuseum. html&ved=2ahUKEwjh4Nrar4r8AhUC7rsIHUTkBJU4ChAWegQICBA C&usg=AOvVaw0KG_KJShtxI7qrF22W2zle (дата звернення: 04.01.2023).
Таємниці мадам Жаспар та її колекції. Ars Kerylos. 2018, available at: https:// www.arskerylos.art/uk/taiemnici-madam-zhaspar-ta-ii-kolekcii.html (дата звер- нення: 04.01.2023).
Фотоальбоми Жаспар Т.П. 1936–1938 рр. ЦДАМЛМ України, ф. 1123, оп. 1, од. зб. 28 (336 арк.).