ВЕЙЦІ ТА СТАРОДАВНІ КИТАЙСЬКІ СТРАТАГЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. П. Глушко

Анотація

Статтю присвячено соціально-філософському аналізу деяких елементів застосування стратегій Вейці (гри Го) та тридцяти шести давньокитайських стратагем для вирішення складних економічних та політичних проблем у контексті як історичного досвіду Китаю, так і сучасних його геополітичних рішень. Зокрема, зроблено наголос на зв’язку динамічного та ефективного розвитку соціальних інститутів китайської держави із втіленням специфічних стратегічних підходів, які дозволили ефективно трансформувати моделі економічної поведінки китайців протягом останніх десятиліть та сприяли швидкому нарощуванню капіталів і зростанню ефективності підприємницької діяльності в Піднебесній. Також у статті наведено аргументи, які, на думку авторки, підтверджують властиву китайській моделі менеджменту орієнтацію на втілення ідеологічних принципів економічного націоналізму. Проаналізовано впровадження у сферу політичних та економічних рішень таких принципів гри Вейці, як несилові методи конкурентної боротьби та підтримання балансу між захопленням контролю над територіями і збереженням свого стратегічного впливу. Продемонстровано часткову присутність стратагем у самих принципах гри Вейці та наведено окремі приклади застосування конкретних стратагем в економічній політиці історичного та сучасного Китаю. На противагу поширеній нині метафорі геополітичної «шахової дошки», запропоновано альтернативне бачення глобальної економічної гри крізь призму метафори дошки для Вейці, на якій розгортає свою гру китайська комуністична партія. Доведено, що вдалий синтез принципів цієї національної китайської гри з можливими комбінаціями з тридцяти шести стратагем значною мірою сприяє розвиткові креативного економічного мислення і тому є важливим для вивчення в освітній площині будь-якої країни, яка орієнтована на захист своїх економічних інтересів та організацію ефективної економічної політики на внутрішній та міжнародній арені. Визначено принципову відмінність між поняттями «стратагема» та «стратегія» й прояснено їхнє співвідношення. У межах пропонованої аналітичної розвідки також взято до уваги сучасний англомовний філософський дискурс, у тому числі й новітні роботи, в яких розкрито смислові виміри стратагематики з огляду на сучасні події в Україні та світі.

Як цитувати

Глушко, Т. П. (2023). ВЕЙЦІ ТА СТАРОДАВНІ КИТАЙСЬКІ СТРАТАГЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 55-67. https://doi.org/10.51198/chinesest2023.01.055
Переглядів статті: 103 | Завантажень PDF: 73

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Китай, Вейці (гра Го), 36 стратагем, конкуренція, економічна політика.

Посилання

Авраамов П. Стратегія Го. Давня гра й сучасний бізнес, або Як перемогти в конкурентній боротьбі / пер. з рос. О. Кожушко. Харків : Фабула, 2019. 420 с. Безгин К. Китайские стратагемы в управленческих взаимодействиях: нелинейное влияние. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конференції. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 22–25.

Глушко Т. Стародавні китайські стратагеми у структурі сучасного соціально- філософського дискурсу. XVI Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ : Ліга-Пресс, 2022. С. 13–15.

Ємельяненко Є. Стратагемне мислення в моделюванні політичної поведінки: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ, 2010. 16 с.

Єргін Д. Нова карта світу. Енергетика, клімат, конфлікти / пер. з англ. О. Гладкий. Київ : Лабораторія, 2022. 488 с.

Зенгер фон Г. 36 стратагем для керівника. Видання перше / пер. з нім. С. Орлова. Харків : Фабула, 2021. 168 с.

Кріппендорф К. 36 стародавніх китайських стратегій, щоб перемогти конкурента / пер. з англ. К. Дерев’янко. Харків : Vivat, 2020. 228 с.

Фергюсон Н. Глобальний занепад. Як помирають інститути та економіки/ пер. з англ. К. Диса. Київ : Наш Формат, 2020. 144 с.

Хайрулін О. Функціонально-ігрові закономірності стратагем. Вісник Національного університету оборони України, 2021. № 6 (64). С. 126–135.

Яроміч С., Бекетова О., Комарова Т. Роль стратагем під час формування стратегічного мислення менеджера. Економіка і суспільство, 2018. № 19. С. 727–732.

стратагем. Бізнес. Війна. Маніпуляції. Обман. Київ : Арій, 2022. 240 с.

стратагем стародавньою і сучасною китайською мовами з поясненнями і коментарями / пер. з кит. В. Урусов, О. Николишин; ред.: Лі Сінь, Лі Сянь, Лю Лю. Харків : Фоліо, 2016. 223 с.

Brzezinski Z. The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives. New York : Basic Books,1997. 240 p.

Fayard P. Sun Tzu in 36 Stratagems: The Chinese Path of Strategy for westerners. Charlottesville : VA PRESS, 2020. 236 p.

Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York : Simon & Schuster, 2011. 368 p.

Lai D. Learning from the stones: A Go approach to mastering China’s Strategic Concept, SHI. New York : Anthony Hall, 2004. 40 p.

Moskowitz M.L. Go Nation: Chinese Masculinities and the Game of Weiqi in China. Oakland : University of California Press, 2013. 208 p.

Rogers J.P. Thirty-Six Stratagems: Focus on China Communist Party. 2022. Seattle, 176 p.

Senger von H. (Editor), Senn M. (Editor). Maoismus oder Sinomarxismus?: Rechtswissenschaftlich-sinologische Tagung an der Universitat Zurich, 5. und 6. Stuttgart : Franz Steiner, 2016. 300 p.

Shotwell P. Go! More Than a Game. North Clarendon : Tuttle Publishing, 2003. 200 p.

Taylor P. The Thirty-Six Stratagems: A Modern Interpretation of a Strategy Classic. 2013. Oxford : Infinite Ideas, 138 p.

Xiaochun M. The Thirty-six Stratagems Applied to Go. Yutopian Enterprises, Santa Monica. 1996. 200 p.

Yan M., Wei Z. Insight into 36 Stratagems. Chicago : Independently published, 2020. 125 p.

Zhongqi P. Guanxi, Weiqi and Chinese Strategic Thinking. Chinese Political Science Review, 2016, Volume 1, Issue 2, P. 303–321.