МИ – ТЕ, ЩО МИ ЇМО, АБО ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ КИТАЙСЬКИХ КУЛЬТУРНО ОРІЄНТОВАНИХ НОМІНАЦІЙ ЇЖІ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. В. Ребрій

  О. О. Ребрій

Анотація

Статтю присвячено визначенню особливостей перекладу китайських культурно орієнтованих номінацій їжі українською та англійською мовами. Актуальність дослідження визначається тим, що воно проведене на перетині когнітивної та культурної парадигм сучасного перекладознавства. ЇЖА розглядається як культурний концепт, мовне втілення якого висвітлює певні риси національної культури та свідомості, а також як категорія, референційне поле якої охоплює низку пов’язаних з їжею доменів. Такий широкий підхід до визначення їжі забезпечує краще розуміння асоціацій, що пронизують всі домени категорії, пов’язуючи одиниці як всередині їх, так і за їхніми межами. В пошуках матеріалу дослідження ми звернулися до «Китайсько-україн- ського ілюстрованого словника», що вміщує 413 найменувань їжі (також відомих як «гастроніми») у 15 доменах, згрупованих у відповідності до методу ментального мапування. Кожна одиниця словника супроводжується малюнком відповідного об’єкта, що сприяє його кращому розумінню представниками інших культур та носіями інших мов. Дослідження встановило, що рівень культурної специфічності, що проявляється в перекладних відповідниках, не є однаковим для всіх доменів. Він є відносно низьким для найменувань фруктів та овочів, назви яких було запозичено з інших мов або створено на основі європейських чи класичних мов. Така практика була типовою для колоніального періоду, коли культурна специфіка колонізованих народів навмисно вилучалася. Водночас національне забарвлення є особливо високим у назвах страв, що виникли на основі різноманітних асоціацій, а саме пов’язаних з кольором, розміром, формою, консистенцією, схожістю тощо. Порівняльний аналіз показав, що асоціації, що перебувають в основі китайських назв, втрачаються для українськомовних та англомовних реципієнтів, незважаючи на застосування перекладацького способу калькування.

Як цитувати

Ребрій, О. В., & Ребрій, О. О. (2023). МИ – ТЕ, ЩО МИ ЇМО, АБО ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ КИТАЙСЬКИХ КУЛЬТУРНО ОРІЄНТОВАНИХ НОМІНАЦІЙ ЇЖІ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 68-79. https://doi.org/10.51198/chinesest2023.01.068
Переглядів статті: 97 | Завантажень PDF: 62

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

асоціація, калькування, категорія, концепт, культурна специфіка, номінація їжі, транслітерація.

Посилання
Anokhina T. The linguistic lacunicon: Cognitive mapping in schemes and terms. Journal of Education Culture and Society. 2013. № 1. Р. 166–174. DOI: 10.15503/ jecs20131-166-174.
Catford J. A Linguistic Theory of Translation. Oxford : Oxford University Press, 1965. 112 p.
Crystal Cake, China Services Info. URL: https://govt.chinadaily.com. cn/s/201902/14/WS5ce78272498e079e680219c2/crystal-cake-shui-jing-bing-shuijingbing. html (accessed 21 February 2023).
Daniel C. Voracious Children. Who Eats Whom in Children’s Literature. London and New York : Routledge, 2009. 276 p.
Food (a), Britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/food1 (accessed 21 February 2023). Food (b), Dictionary.com. URL: https://www.dictionary.com/browse/food (accessed 21 February 2023).
Gambier Y., Doorslaer L. Disciplinary dialogues with translation studies: The background chapter. Border crossings. Translation studies and other disciplines /Gambier, Y., Doorslaer, L. (Eds.). Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. Р. 1–21. DOI: org/10.1075/btl.126.01gam.
Glushko R. J. The Discipline of Organizing. 4th Professional Edition. Berkeley : University of California, 2013. 1604 p.
Jaaskelainen R., Lacruz I. Translation – cognition – affect – and beyond. Reflections on an expanding field of research. Innovation and Expansion in Translation Process Research / Lacruz, I., Jaaskelainen, R. (Eds.). Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2018. Р. 1–16.
Moors A. Examining the Mapping Problem in Dual-Process Models. Dual-Process Theories of the Social Mind / Sherman J. W., Gawronski B., Trope Y. (Eds.). New York and London : The Guilford Press, 2014. Р. 20–34.
Morarasu N.-N. Linguistic Adaptation and Cultural Negotiation in Translating Romanian Gastronyms. Encounters across Linguistic, Cultural and Professional Contexts: In Honorem Professor Elena Croitoru / Mardar A. M. (Ed.). Cluj Napoca : Editura Casa Cǎrții de Științǎ, 2020. Р. 206–221.
Oster U., Molés-Cases T. Eating and drinking seen through translation: A study of food-related translation difficulties and techniques in a parallel corpus of literary texts. Across Languages and Cultures. 2016. Vol. 17, Issue 1. Р. 53–75.
Shuttleworth M., Cowie M. Dictionary of Translation Studies. London and New York : Routledge, 1997. 233 p.
Squirrel-shaped Mandarin Fish, China Services Info. URL: https://govt.chinadaily. com.cn/s/201807/17/WS5ceba29b498e079e68021c50/squirrel-shaped-mandarin- fish.html (accessed 21 February 2023).
Tambor J. Foreign Cuisine in Poland. Adapting names and Dishes. Acta Universitatis Lodziensis Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. 2020. № 27(27). Р. 241–265. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.27.13.
Tolman E.C. Cognitive maps in Rats and Men. Psychological Review. 1948. № 55(4). Р. 189–208. DOI: https://doi.org/10.1037/h0061626.
Tymoczko M. Enlarging Translation, Empowering Translators. London and New York : Routledge, 2014. 353 p.