ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ПРО ІСТОРІЮ І КУЛЬТУРУ КИТАЮ ТА УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ З ФОНДІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ-МУЗЕЮ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. С. Резнік

  Н. М. Климович

Анотація

У статті охарактеризовано комплекс документів про історію та культуру Китаю, що зберігаються у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України. Були проаналізовані такі групи документів, як біографічні, рукописи поезій, переклади китайських творів на різні мови, літературознавчі праці, газетні статті про видатних китайських діячів культури і мистецтва, епістолярна спадщина, фотографії. Представлено архівні документи, у яких відображені ключові події в історії Китаю, різні галузі культури і мистецтва (література, живопис, музика, театр, кіно). У сфері літератури описані переклади китайських віршів, казок, оповідань та раритетні друковані видання з наукової бібліотеки ЦДАМЛМ України. У сфері живопису представлені наукові праці про феномен китайського живопису, ілюстрації українських художників до китайських літературних творів, картини з зображенням природи Китаю, портрети китайців та поштові листівки, прикрашені традиційним китайським орнаментом та живописом. У сфері театру описані документи, що містять інформацію про постановки китайських п’єс в українських театрах, виступи китайських театральних акторів, ескізи костюмів акторів. У сфері музики представлені фото спільних концертів та творчих зустрічей українських та китайських артистів, рукописи музичних творів про Китай. У сфері кіно представлені кіносценарії українських художніх та документальних фільмів про Китай, а також інформація про спільні кінозйомки. Також охарактеризовано документи про розвиток українсько-китайських культурних зв’язків у періоди з 1935 р. до 2002 р. Мета дослідження – привернути увагу науковців, шанувальників китайської культури до цінних архівних документів, сприяти збільшенню кількості їх дослідників та введенню у науковий обіг маловивчених документів. Методика дослідження спирається на загальнонаукові методи (аналіз, синтез, порівняння, описовий метод, метод деталізації, метод узагальнення, об’єктивно-фактологічний метод) та спеціально історичні (історико-порівняльний, біографічний, історико-джерелознавчий аналіз). Наукова новизна проявляється в тому, що був проаналізований інформаційний потенціал документів з різних архівних фондів про китайську історію і культуру, частина з яких ще не була введена в науковий обіг. Документи систематизовано та описано за хронологією створення та видовим складом, розкрито їхнє інформаційне наповнення.

Як цитувати

Резнік, І. С., & Климович, Н. М. (2021). ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ПРО ІСТОРІЮ І КУЛЬТУРУ КИТАЮ ТА УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ З ФОНДІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ-МУЗЕЮ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Китаєзнавчі дослідження, (3), 20-47. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.03.020
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 14

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

ЦДАМЛМ України, архівні документи, фонд, Китай, історія, культура, література, мистецтво

Посилання
Бєляєв В., Ліознова Т. «Блакитна зірка». П’єса на 4 дії, 9 картин. За мотивами китайських народних казок. Маш. 1954 р. ЦДАМЛМ України, ф. 1127, оп. 2, од. зб. 292, 75 арк.
Брюгген В., Лаптій О. «Дисертація китайського інженера». Кіносценарій фільму про створення вібраційної машини для калібрування насіння кукурудзи китайським інженером Цао Цунь-вень, випускником Пекінського політехнічного інституту. Машинопис. 1960-ті рр.
Букін Л.Є. Справа документального фільму «Про Василя Єрошенка» (заявка, літературний сценарій, висновки, анотація, листування). Автор сценарію і режисер Букін Л.Є. 1990-1991 рр. ЦДАМЛМ України, ф. 1009, оп. 1, од. зб. 1715, 36 арк.
Ван Вей. Поезії / Упоряд., передм., перекл. з давньокит. Г. Туркова. Київ : Дніпро, 1987.
Верьовка Г.Г. під час зустрічей з румунськими та китайськими діячами мистецтва, артистами хору Чехословацького радіо та ін. Фотографії. 1948–1961 рр. ЦДАМЛМ України, ф. 1078, оп. 2, од.зб. 161, 8 арк.
Ге Баоцюань. Переклад вірша П. Г. Тичини «Сун Цін-лін». Журнал «Жінка нового Китаю». 1955. № 2. ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 4715, арк. 1–2, 7.
Головченко В.І., Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець ХІХ – друга третина ХХ ст.). Київ : Либідь. 2010. 520 с.
Дзюба І.М. «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Китайською мовою. З дарчим написом П. Потічного. Ксерокопія. Додаються візитні картки П. Потічного англ. і кит. мовами. 1972 р. ЦДАМЛМ України, ф. 1242, оп. 1, од. зб. 2, 437 арк.
Довгаль О.М. Ілюстрації до творів китайських письменників. Ліногравюра. 1950-ті рр. ЦДАМЛМ України, ф. 214, оп. 1, од. зб. 36, 3 арк.
Документи про проведення виставки українського народно-прикладного мистецтва в Китаї. Маш. 1996 р. ЦДАМЛМ України, ф. 665, оп. 2, од. зб. 617.
Ду Фу. «Вісім осінніх асоціацій», «Весняного дня згадую Лі Бо», «Блукаю на краю неба» та ін. Вірші. Переклади Лесевича І. та Отрощенка В. з китайської на українську мову. Машинопис з ред. правкою. 1973 р. ЦДАМЛМ України, ф. 806, оп. 2, од. зб. 330, 15 арк.
Жаспар Т.П. Фотокопії образотворчих творів художниці: «Китаєць з трубкою» (1949), «Чжень Цзінь-хуа» (1952) та ін. ЦДАМЛМ України, ф. 1123, оп. 1, од. зб. 1.
Завадська Є.В. «Естетичний феномен живопису Далекосхідного регіону (на прикладі класичного живопису Китаю та Японії)». Стаття рос. мовою, машинопис з ред. правкою, 1978 р. ЦДАМЛМ України, ф. 806, оп. 1, од. зб. 1272, 18 арк.
Запрошення М.М. Крушельницькому на перегляд п’єси «Тайфун» Цао Юя у Запорізькому державному українському драматичному театрі ім. Щорса. 1958 р. ЦДАМЛМ України, ф. 1132, оп. 1, од. зб. 353, арк. 30.
Запрошення та привітання українському письменнику П.С. Козланюку на китайській мові. 1957 р. ЦДАМЛМ України, ф. 86, оп. 1, од. зб. 278, 2 арк.
Засенко О.Є. «Благання щастя». Переклад оповідання Лу Сіня з китайської на українську мову. Рукопис. 9 серпня 1952 р. – 14 серпня 1952 р. ЦДАМЛМ України, ф. 1033, оп. 1, од. зб. 12, 19 арк.
Збірник перекладів Кинг Ши, Конг-Фу-тзе та ін. Рос. мова. Санкт-Петербург, [до 1917]. 198 с.
Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії : навч. посіб. Чернівці : Книги–ХХІ, 2004. 384 с.
Інь Фу. «Самотнє вікно», «Шлях в майбутнє», «Східна Марія» та ін. Вірші. Переклад Гомоли А.В. з китайської на українську мову. Машинопис. 1969 р. ЦДАМЛМ України, ф. 806, оп. 2, од. зб. 81, 20 арк.
Ісаєв Ф.Г. «Білочка й мишка в лісі жили». Віршований переклад китайської народної казки. Переклад на українську мову Ісаєва Ф.Г. 1960 р. Верстка. ЦДАМЛМ України, ф. 1015, оп. 1, од. зб. 102, 18 арк.
Китайські прислів’я та приказки. / Упоряд. та передм. В. Мясникова. Пер. з кит. І. Чирка. Київ : Вид. худ. літератури «Дніпро», 1984. 117 с. З дарчим написом перекладача.
Кіктенко В.О. «Китайська мрія» як теорія нового етапу модернізації КНР. Східний світ. 2015. № 3. С. 106–114.
Ковалівський А.П. «Зв’язки зі Сходом та сходознавство у Києві й Наддніпрянщині в середні віки». Машинопис. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 149, оп. 1, од. зб. 14, арк. 57-59; Ковалівський А.П. «Китай». Конспект лекцій. Автограф. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 149, оп. 1, од. зб. 59, 182 арк.
Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів. Київ : Афіша, 2003. 430 с.
Кондитеров О.Г. «В горах Великий Хинган. 1945 год». Папір, акварель. 1977 р. ЦДАМЛМ України, ф. 700, оп. 1, од. зб. 205.
Коппель О.А., Пархомчук О. С. Міжнародні відносини ХХ століття: Навчальний посібник / О. А. Коппель, О. С. Пархомчук, 4-е видання. Київ : ФАДА, ЛТД, 2009. 323 с.
Краткий китайско-русский словарь: по графической системе включающий важнейшие военные термины. Составитель В.С. Колоколов. Под ред. М.М Абрамсона, Ху Цзя. Москва : Государственный институт «Советская энциклопедия», 1935.
Кучер Н. Самвидав праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Сайт Національного музею літератури України, 2021, 21 лютого, доступна за посиланням: http://museumlit.org.ua/самвидав-праці-івана-дзюби-інтернац / (дата звернення: 13.08.2021).
Лао Ше. Серп місяця : новели / Лао Ше ; пер. з кит. І. К. Чирка ; [упоряд., вступ. сл. Б. Рифтіна ; худож. Ю. А. Чеканюк]. Київ : Дніпро, 1974.
Лист Жаспар Т.П. до Сун Цзін Лін. 15 лютого 1972 р. ЦДАМЛМ України, ф. 1123, оп. 1, од. зб. 11, 1 арк.
Лист Правління Спілки письменників України до ЦК КПУ про прибуття до Києва делегації китайських письменників. 7 вересня 1960 р. ЦДАМЛМ України, ф. 590, оп. 1, од. зб. 409, арк. 139–140.
Лист Цао Юя (Пекінський народний художній театр) до Корнійчука О.Є. про постановку його п’єси «Макар Діброва». 21 червня 1955 р. ЦДАМЛМ України, ф. 435, оп. 1, од. зб. 1234, 2 арк.
Лі Бо. «Думи тихої ночі», «Ранньої осені на великій рівнині», «Дев’ятий день» та ін. Вірші. Переклади Ілля В. та Лисевича І. з китайської на українську мову. Маш. з ред. правкою. 1973 р. ЦДАМЛМ України, ф. 806, оп. 2, од. зб. 339, 14 арк.
Лі Бо. Лірика. Переклад з кит. Л. Первомайського. Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962.
Лійкін В. Ескізи. Папір, акварель, граф. олівець. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 643, оп. 4, од. зб. 30, арк. 1–3.
Лу Сінь. Справжня історія А-К’ю : Оповідання / Пер. з кит. І. Чирко. Київ : Молодь, 1958. 137 с.
Мао Цзе Дун. Поезії. Переклад Миколи Бажана. Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. 70 с.
Новицький О.М. «Славлю Пекін», «Пісня дружби». Переклади з китайської віршів Люй Дзяня, Юань Шуль-по. Маш. з авт. правкою. 1950-ті рр. ЦДАМЛМ України, ф. 1181, оп. 1, од. зб. 93, 2 арк.
Олійник С.І. Щоденники подорожі до Китаю. Б/д. [1960]. ЦДАМЛМ України, ф. 706, оп. 2, од. зб. 196, 2 док., 107 арк.
Оповідки Давнього Китаю : Збірник / Пер. з кит. І. Зуєв та О. Лишега; Вступ. Слово Г. Хорошилова. Київ : Дніпро, 1990. 142 с.
Особисті документи Жаспар Т.П.: членські квитки Товариства громадян СРСР у Шанхаї. 1951 р. ЦДАМЛМ України, ф. 1123, оп. 1, од. зб. 17, 20 арк.
Павлюк А.К. Листи і телеграми до Л. П. Тичини. 1966–1967 рр. ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 15648, арк. 53–55, 69.
Програма ювілейних зборів до 100-річчя від дня народження Івана Франка. Кит., рос., англ. мовами. Пекін, 1956.
Священко З.В. Новітня історія країн Азії і Африки : навчально-методичний посібник / З.В. Священко, О.М. Скрипник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. 294 с.
Синенко В.І. Списки учасників тринадцятої духовної місії в Китай, виписки про окремих учасників з оточення Ковалевського Є.П., нотатки, вирізки з друкованих видань. (Матеріали до роману В.І. Синенка «Тринадцята місія»). 1886-1970-ті рр. ЦДАМЛМ України, ф. 1057, оп. 1, од. зб. 390, 40 док., 225 арк.; Синенко В.І. Виписки з книги «Краткая история русской православной миссии в Китай», Пекін, 1916 р. (Матеріали до роману В.І. Синенка «Тринадцята місія»). 1960-1970-ті рр. ЦДАМЛМ України, ф. 1057, оп. 1, од. зб. 394, 2 док., 19 арк. Синенко В.І. Виписки з документів, що стосуються тринадцятої Духовної місії в Китаї (1849–1851 рр.). ЦДАМЛМ України, ф. 1057, оп. 1, од. зб. 395, 2 док., 52 арк.
Рябов О.П. «Китайський атракціон». Клавір. Автограф. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 844, оп. 1, од. зб. 47.
Сяо-Сянь Е. Листи українському письменнику Петнікову Г.М. 24 грудня 1957 – 3 січня 1965 рр. ЦДАМЛМ України, ф. 440, оп. 1, од. зб. 347, 10 арк.
Тичина П.Г. «Сигналю, на краю землі стоячи…» («Височенні хмари білясті гнівно клубочуться в небі…»). Переклад вірша Го Мо-жо з китайської мови. Автограф. 1919 р. ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од.зб. 2695, 1 арк.; «Після дощу» («Дощ відшумів уночі…»). Авт. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 2685, 1 арк.; «Вранішня радість» («Ось і вранішнє вже сходить сонце…»). Авт. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 2680, арк. 1; «Роздум» («Хіба не я це говорив…»). Авт. ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 2690, арк. 1; «Ще як колись…». Маш. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 464, оп. 1, од. зб. 2693, 1 арк.
Фотоальбоми Жаспар Т. П. 1936–1938 рр. ЦДАМЛМ України, ф. 1123, оп. 1, од. зб. 25 (35 арк.), 26 (17 арк.), 27 (21 арк.), 28 (336 арк.).
Фотографії Олійника С.І. під час поїздки по Китаю. 1960 р. ЦДАМЛМ України, ф. 706, оп. 2, од. зб. 656, 84 арк.
Фотографії письменника Козланюка П.С. під час поїздки у складі делегації СРСР до Китайської народної республіки. Жовтень 1957 р. ЦДАМЛМ України, ф. 86, оп. 1, од. зб. 297, 15 арк.
Хе Цзін-Чжі, Дін Ні. Сива дівчина / Пер. Олекси Новицького. Київ : 1952.
ЦДАМЛМ України, ф. 643, оп. 2, од. зб. 20, 21, 22, 23, 24.
ЦДАМЛМ України, ф. 643, оп. 2, од. зб. 28, 30, 31, 32.
ЦДАМЛМ України, ф. 643, оп. 2, од. зб. 12, 13, 14, 15, 16.
Чен П. Стаття «Мей Лань-фан». Вирізка з газети «Советское искусство», № 12 від 11 березня 1935 р. ЦДАМЛМ України, ф. 145, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1.
Чирко І. «Кобзар» китайською мовою». Стаття. Авторизований машинопис з ред. правкою, автограф. 1984 р. ЦДАМЛМ України, ф. 806, оп. 1, од. зб. 1568, арк. 21-29.
Юаньская драма : [сборник пьес] : перевод с китайского / составление и вступительная статья В. Петрова ; редакция переводов и примечания Л. Меньшикова. Ленинград ; Москва: Искусство, 1966. 512 с.