ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ЗОВНІШНЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: ПРИКЛАД КИТАЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Р. А. Запотічна

Анотація

У статті розвинуто теоретико-методологічні засади дослідження боргової економіки. Запропоновано авторський підхід до трактування категорій «боргова економіка», яку визначено як національну економіку, що демонструє значну стійку залежність від зовнішніх запозичень, яка має місце у випадку, коли величина зовнішньої заборгованості складає не менше 30% ВВП та/або зовнішні запозичення забезпечують не менше 30% економічного зростання країни, та «транснаціональні банки», які розглядаються як великі універсальні банки, що виступають основними посередниками та кредиторами на світовому фінансовому ринку, забезпечують рух позикового капіталу у глобальному просторі безпосередньо з материнського банку та/або опосередковано через розгалужену й інтегровану мережу закордонних підрозділів у державах-реципієнтах і чия кредитна діяльність завдяки великим масштабам потенційно сприяє формуванню у країн-позичальниць економіки боргового типу. Обґрунтовано виокремлення типів боргової економіки залежно від впливу боргового навантаження на рівень боргової безпеки (боргова економіка з помірним зовнішнім боргом (30-45% ВВП), боргова економіка з надмірним зовнішнім боргом (46-70% ВВП), боргова економіка з критичним зовнішнім боргом (понад 70% ВВП). Оцінено на основі статистичного, структурно-функціонального аналізу характер впливу кредитної діяльності транснаціональних банків на зовнішню заборгованість Китаю та інших країн, що розвиваються. Визначено особливості впливу кредитної діяльності транснаціональних банків на зовнішню заборгованість Китаю. Встановлено, що в група країн, що розвиваються, є диференційованою за показниками зовнішнього боргу (з представленої вибірки до боргових економік можна віднести Туреччину, ПАР та Мексику), тоді як економіку Китаю до боргового типу віднести не можна. У цій групі країн виявлено сильний прямий зв’язок між зовнішнім боргом і прямими кредитами, що вказує на те, що кредитування з боку транснаціональних банків досі залишається важливим джерелом зовнішніх запозичень країн, що розвиваються, у тому числі і Китаю. Результатом зменшення прямого кредиту- вання стало суттєве скорочення частки зовнішньої заборгованості Китаю, яка формується прямими кредитами транснаціональних банків.

Як цитувати

Запотічна, Р. А. (2021). ВПЛИВ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ЗОВНІШНЮ ЗАБОРГОВАНІСТЬ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: ПРИКЛАД КИТАЮ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 47-55. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.047
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 10

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

боргова економіка, пряме транскордонне кредитування, зовнішня заборгованість, транснаціональні банки, Китай

Посилання
Bank for International Settlements, аvailable at: https://www.bis.org. Committee on the Global Financial System. (2012). Improving the BIS international banking statistics. CGFS Papers. № 47. 31 p.
Glasberg D. (1999). The Power of Collective Purse Strings: the Effects of Bank Hegemony on Corporations and the State. University of California Press. 231 p.
IMF. (2018). The Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries, аvailable at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/lic.htm.
Lin S. (2003). China’s Government Debt: How Serious? China: An International JournalVol. 01, No. 01, pp. 73–98.
Prahalad C.K., Hart S. (2002). The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Strategy and Business. № 26. 16 p.
Roksolana Zapotichna. (2017). Banking On Multinationals: The Determinants Of Cross-Border Credits To Central And Eastern Europe, 1990-2015, Baltic Journal of Economic Studies, Publishing house “Baltija Publishing”, vol. 3(1). UNCTAD stat. аvailable at: https://unctadstat.unctad.org/EN/.
World Bank Group. (2019). International Debt Statistics, аvailable at: h t t p s : / / o p e n k n o w l e d g e . w o r l d b a n k . o r g / b i t s t r e a m / h a n d le/10986/32382/9781464814617.pdf?sequence=7&isAllowed=y.
Xiaoyang L. (2021). Rising external debt suggests both the advancement of China’s opening up and its steady economic recovery, аvailable at: http://www.bjreview.com/Business/202101/t20210119_800233009.html.
Xu Y., Nellis J. (2008). Foreign Multinational Banks in China: are their Entry Strategies Different? Journal of Chinese Economic and Business Studies. 23 p.