СТАН РИНКУ ПРАЦІ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. А. Родіонова

  С. О. Якубовський

  В. Г. Кочарян

Анотація

Процес міграції є важливою частиною глобалізації. Він впливає на соціально-економічну ситуацію в усіх країнах та спричиняє зміни в потенційному економічному зростанні. З економічної точки зору еміграційні потоки з Китаю, з одного боку, зменшують пропозицію висококваліфікованої робочої сили на національному ринку праці (це пов’язано, перш за все, з виїздом громадян у розвинені країни, які зацікавлені у залученні кваліфікованих фахівців), з іншого – збільшують грошові перекази в країну. Однак, згідно з дослідженням, збільшення грошових переказів у країну в цілому стримує економічне зростання, оскільки негативний вплив надходження додаткової іноземної валюти на валютний курс та відтік, обумовлений міграцією, висококваліфікованих фахівців переважає позитивний вплив грошових переказів на сукупний попит в економіці. Китай як країна, яка стикається з проблемами старіння населення, зазнає змін на ринку праці, тому йому потрібна додаткова робоча сила для підтримки темпів зростання виробництва та технологій. В останні роки уряд Китаю створив кілька програм із залучення висококваліфікованих кадрів із закордонних країн. В результаті обсяг мігрантів з інших країн щороку постійно збільшується, тоді як рівень мігрантів-біженців залишається незмінним. Водночас стримуючими факторами для ефективності реалізованих ініціатив є високий рівень бюрократизації та недостатньо реформована законодавча база у сфері міграції. Крім того, попередні обмеження руху населення мали негативні наслідки у вигляді економічної нерівності в країні між сільськими районами та містами. Вектор розвитку Китаю в галузі міграційних процесів є позитивним, проте поки що Китай не повною мірою використовує всі переваги глобального міграційного руху.

Як цитувати

Родіонова, Т. А., Якубовський, С. О., & Кочарян, В. Г. (2021). СТАН РИНКУ ПРАЦІ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 124-136. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.124
Переглядів статті: 50 | Завантажень PDF: 25

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Китай, ринок праці, міграційні процеси, ВВП, грошові перекази

Посилання
Антонюк Л.Л., Гальперіна Л.П. Інноваційно-технологічні виміри стратегічного партнерства України та Китаю. Україна-Китай. Київ : «MyCityPrint». 2018. № 13. С. 46–53.
Зуб М.Я. Особливості сучасної китайської моделі ринку праці та його інфраструктури. Економічний простір. 2020. № 156. С. 187–191.
Кислицина О.В. Особливості міграційних процесів КНР. 2015. URL : h t t p s : / / i r . k n e u . e d u . u a / b i t s t r e a m / h a n d l e / 2 0 1 0 / 2 1 6 8 3 / 6 0 - 6 2 .pdf?sequence=1&isAllowed=y (отримано 2 січня 2021).
Коляда О.В. Оцінка сучасного стану економіки Китаю. (2019). URL : http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/3950/1/2773_IR.pdf (отримано 12 січня 2021).
Мірзоєв Д.Ш. Особливості формування міграційних потоків під впливом переструктуризації ринку праці. Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. 2019. № 4. С. 76–83.
Українець Л.А. Ініціатива «Пояс і Шлях» як основа нарощування економічної експансії Китаю. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 3. С. 109–113.
Оснач А.М. Особливості політики КНР із заохочення висококваліфікованої імміграції з використанням досвіду Сінгапуру та Японії. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2017. № 22. С. 50–56.
Стаканов Р.Д. Розвиток міграційного регулювання в Китаї: від обмеженої еміграції до імміграційного центру. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. № 2. С. 168–173.
Чепеленко А.М., Чепеленко Д.С. Міжнародна міграція в умовах глобалізації: закономірності і тренди. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2015. № 2. С. 214–220.
Якубовський С.О., Цевух Ю.О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн: Монографія. Одеса. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 2017. 274 с.
Anokhina, E.S. (2012), “The new Chinese migration policy and its regulation”, Tomsk: Tomsk State University, 248 p.
Baron R.M. & Kenny, D.A. (1986), The moderator – mediator variable distinction in social psychological research, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 51, pp. 1173–82.
Chinese Ethnic Groups (2020), “Overview Statistics”, UNC Chapel Hill Libraries, available at: URL : https://guides.lib.unc.edu/china_ethnic/statistics (accessed 15 January 2021).
Fang, T., & Lin, C. (2020), “Minimum wages and employment in China”, in Minimum Wages in China, Palgrave Macmillan, Singapore, pp. 71-112, available at: URL : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-2421-9_4 (accessed 5 January 2021).
Facchini, G., Liu. M., Mayda, A. & Zhou, M. (2019), “China’s “Great Migration”: The impact of the reduction in trade policy uncertainty”, Journal of International Economics, Volume 120, pp. 126–144.
Li, W., Lo, L., Lu, Y., Tan, Y., & Lu, Z. (2020). “Intellectual migration: considering China”, Journal of Ethnic and Migration Studies, pp. 1-21, available at: URL : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2020.1739393 (accessed 22 December 2020).
Lin, Y., Ma, Z., Zhao, K., Hu, W. & Wei, J. (2018), The Impact of Population Migration on Urban Housing Prices: Evidence from China’s Major Citie», Sustainability, 10, no. 9: 3169, available at: URL : https://doi.org/10.3390/su10093169 (accessed 12 February 2020).
OECD (2020), “Population in China”, available at: URL : https://data.oecd.org/pop/population.htm (accessed 15 December 2020).
Population Pyramide in China (2020), available at: URL : URL : https://www.populationpyramid.net/china/2020/ (accessed 5 December 2020).
Trading Economics Database (2021), “China Economic Indicators” available at: URL : https://tradingeconomics.com/china/indicators (accessed 19 February 2021).
Wang, C., Akgüҫ, M., Liu, X., & Tani, M. (2020), “Expropriation with hukou change and labour market outcomes in China”, China Economic Review, Vol. 60, p.
101391, available at: URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043951X1930152X (accessed 22 November 2020).
Word Bank Data (2020) “Inward Migraton Remittance”, available at: URL : https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-10/Inward%20Remittance%20Flows%20-%20October%202020.xlsx (accessed 22 December 2020).
Word Bank Data (2020) “Outward Migraton Remittance”, available at: URL : https://www.knomad.org/sites/default/files/2020-10/Outward%20remittance%20flows%20-%20October%202020.xlsx (accessed 22 December 2020).
World Bank Database (2020), available at: URL : https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=CN (accessed 29 December 2020).
World Migration Report (2020), International Organization For Migration, available at: URL : https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (accessed 29 December 2020).
Yakubovskiy, S., Giorgio Dominese, Tetiana Rodionova & Julia Tsevukh (2020) “Impact of International Migration Flows on the European Union and Ukraine”, Journal Transition Studies Review, Vol. 27, Issue № 2, pp. 83–98.