ЦІВІЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ СПІВІСНУВАННЯ: КИТАЙ-АЗІЯ-АРАБСЬКИЙ СВІТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. Білокопитова

  К. Ель Гуессаб

Анотація

Специфіка сучасного буття суспільства стикається з новими викликами, які супроводжуються інформаційними війнами, розмиванням культурних цінностей, кризою національних ідентичностей. Протистояти цим викликам можна через консолідацію зусиль, через пошук некласичних підходів, через пошук об’єднуючої ідеї. Взявши за основу підхід Ж.-Л. Нансі, соціальне буття розглядаємо як взаємодію різноманітних асоціацій та як пізнання онтології таких спільнот. Тому актуальним питанням буде дослідження комплексу взаємозалежних соціальних, економічних, політичних, правових, релігійних відносин, які виникають у процесі існування та розвитку цивілізаційного діалогу між Китаєм, Азією та арабським світом. З появою у соціально-філософському колі питань категорій «співіснування» або «співбуття разом» свідчили про кардинальні зсуви у традиційній метафізичній думці. Ще у Роботах М. Хайдеггера концепція «буття» дорівнювалась до «співбуття», за змістом рівним «логосу» Геракліда. Сама суть буття презентувалась поза межами категорій часу та простору. Дослідження і осмислення еволюції етнокультурних контактів Китаю з оточуючими народами було одним з основних питань соціальних наук. Постановка основних теоретичних проблем з розробки концепції співіснування Китаю з Азією та арабським світом стає актуальною і тепер, коли зросло залучення Китаю до проблем Близькосхідного регіону та зросло прагнення до більшої економічної інтеграції економіки КНР з країнами Азії і Північної Африки. Тобто, створивши новий концепт співбуття, КНР презентує філософію мирного співіснування «Один пояс, один шлях». Усе багатство людської культури неможливо спростити та уніфікувати в рамках однієї геополітичної, економічної і культурної парадигми, але навчитися «співіснувати разом» (за Ж-Л. Нансі) приведе до усвідомлення крихкості всієї людської цивілізації та унікальності складників її соціокультурних утворень.

Як цитувати

Білокопитова, Н., & Ель Гуессаб, К. (2021). ЦІВІЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ СПІВІСНУВАННЯ: КИТАЙ-АЗІЯ-АРАБСЬКИЙ СВІТ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 173-183. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.173
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

співіснування, сіноцентрична концепція буття, китайський іслам, уйгури, Шовковий шлях XXI століття, концепт мирного співбуття

Посилання
Базанова Е.А. Трансформация религиозных течений в современном китайском исламе, 2009, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-religioznyhtecheniy-v-sovremennom-kitayskom-islame/viewer (accessed 5 February 2021).
Баринова Е.Б. Этнокультурные контакты Китая с народами Центральной Азии в древности и средневековье. Москва : Изд-во ИЭА РАН, 2013. 419 с.
С. 69–70, available at: http://static.iea.ras.ru/books/Barinova_2013.pdf (accessed 5 February).
Баринова Е.Б. Отношения Китая с народами Центральной Азии после открытия Шелкового пути в исследованиях XX в., 2016, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/otnosheniya-kitaya-s-narodami-tsentralnoy-azii-posleotkrytiya-shelkovogo-puti-v-issledovaniyah-xx-v/viewer (accessed 5 February).
Гуцало С.Є. Близькосхідна політика КНР на сучасному етапі. In: Україна–Китай – 25 років співробітництва : результати та перспективи. «Один пояс, один шлях» : монографія / кер. авт. колективу і науковий редактор О.М. Олійник. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2018. С. 113–121, available at: http://elibrary.ivinas.gov.ua/4656/1/Blyzkoskhidna%20polityka%20KNR%20na.pdf (accessed 13 February).
Кіктенко В.О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття.) Київ, 2018. 388 с. С. 8, available at: https://sinologist.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Kiktenko_2018_web.pdf (accessed 5 February 2021).
Ли Синь, Ислам на Северо-Востоке Китая: философско-религиоведческий анализ : автореф. дис. ... к-та филос. наук, ВАК РФ 09.00.13, Благовещенск, 2009. 49 с., available at: https://www.dissercat.com/content/islam-na-severovostoke-kitaya-filosofsko-religiovedcheskii-analiz (accessed 12 February 2021).
Ли Синь. Некоторые особенности ислама в китайской культуре, III Международный научно-образовательный форум «Хэйлунцзян Приамурье» : сборник материалов Международной научной конференции, Россия, Биробиджан, 3 октября 2019 г. Приамур. гос. ун-т им. Шолом-Алейхема, 989 c., available at: http://pgusa.ru/sites/default/files/news/6159/sbornik_heylunczyan-priamure_-_3_okt._2019.pdf (accessed 12 February 2021).
Мавлонова А.С. Ислам в СУАР как фактор политической нестабильности КНР, 2018, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/islam-v-suar-kak-faktorpoliticheskoy-nestabilnosti-knr-1/viewer (accessed 5 February 2021).
Мануков С. Китай и соседи: хрупкое равновесие, EADaily, 2016, available at: https://eadaily.com/ru/news/2016/12/16/kitay-i-sosedi-hrupkoe-ravnovesie (accessed 5 February 2021).
Синьхуа Новости. Посол Китая в Марокко: Марокко намерено принять активное участие в реализации инициативы «Один пояс, один путь». 29.06.2015, СИНЬХУА Новости, available at: http://russian.news.cn/china/2015-06/29/c_134366295.htm (accessed 5 February 2021).
Умаров Т. На пути к Pax Sinica: что несет Центральной Азии экспансия Китая, 25.03.2020, available at: https://carnegie.ru/commentary/81265 (accessed 5 February 2021)
Fairbank John K. The Chinese World Order: Traditional China’s Foreign Relations. Pp. xii, 416. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. 1968.
RT news. China offers military help to Iraq to defeat ISIS, 14.12.2014 – report.
RT news, available at: https://www.rt.com/news/214243-china-iraq-military-isis. (accessed 5 February 2021).