КОЙНЕ ЯК ЗМІШАНИЙ ДІАЛЕКТ КИТАЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. В. Березінська

Анотація

У статті досліджується лінгвістична ситуація в Китаї, яка характеризується взаємодією сучасної китайської мови путунхуа з багатьма діалектами. Кожен діалект має свої особливості, але водночас між ними наявні різні взаємопроникні зв’язки. Різноманітність аспектів, послідовно пов’язаних у часі, що дозволяють детально вивчити суспільство, дає змогу простежити його розвиток протягом декількох століть. У ході нерівномірного процесу соціально-економічного розвитку китайського етносу та його підрозділів неминуче проявилися специфічні риси в економіці та культурі певних груп китайців. Дослідники намагалися розрізнити публічні функції діалекту та різні типи розмовної койне. Розглядаються спроби розмежувати публічні функції діалекту та різні типи бесіди койне. Це питання вимагає подальшого вивчення. Особливу увагу слід приділити розмежуванню діалекту у вузькому значенні цього слова та різноманітності мовлення койне. Актуальність нашого дослідження зумовлена інтересом сучасної лінгвістики до зон міжмовної взаємодії, вивченням існування мов в умовах мовного контакту. У цьому разі культурний аспект у мовознавстві виражається двосторонньо. Перший – це вивчення специфіки взаємодії та взаємовпливу двох систем: мови та культури. Другий – розкриття особливостей ментальності та світогляду культурної спільноти, частково об’єктивованих мовою. Вивчення цього підходу, його впливу на подальший розвиток теорії мовної особистості дозволяє інтегрувати різні результати в основний потік єдиної лінгвістичної парадигми. Це допомагає визначити характер та ефективність міжетнічних відносин відповідно до частоти та глибини контактів, ступеня рівності прав, кількості взаємин взаємодіючих спільнот; ступінь мовних, психологічних та релігійних відмінностей. У дослідженні використовувались аналітичні та описові методи, метод порівняльного та системного аналізу.

Як цитувати

Березінська, О. В. (2021). КОЙНЕ ЯК ЗМІШАНИЙ ДІАЛЕКТ КИТАЮ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 184-193. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.184
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

місцеві діалекти, путунхуа, культурний аспект, койне, мовний контакт

Посилання
Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация. Ленинград : Изд-во АН СССР, 1932. С. 11–155.
Васильев JI.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса. Москва : Наука, 1978. 364 с.
Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность. Москва : Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2007. 240 с.
Завьялова О.И. Диалекты китайского языка. Москва : Научная книга, 1996. 207 с.
Завьялова О.И. Путунхуа: от «языка чиновников» к языку среднего класса. Москва : Проблемы Дальнего Востока. № 2, 2019. С. 151–155.
Звонська Л.Л., Корольова Н.В., Лазер-Паньків О.В. та ін. Енциклопедичний словник класичних мов. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 265.
Карлгрен Б. Легенды и культы Древнего Китая. Санкт-Петербург : Издательская группа «Евразия», 2000. 352 с.
Конрад Н.И. О литературном языке в Китае и Японии. Вопросы языкознания. Москва : Изд-во АН СССР, 1954. С. 25–40.
Крюков М.В. Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. Москва : Изд-во «Наука», 1987. 414 с.
Стариков В.С. Материальная культура китайцев северо-восточных провинций КНР. Mосква : Изд-во «Наука», 1967. 252 с.
Тарасова И.А. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект. Саратов : СГУ, 2003. 120 с.
Херсковиц М. Проблема, метод и теория в афроамериканских исследованиях. / Пер. В.Г. Николаева. Москва. 2010. Том XII. С. 31–47.
Шмидт П.П. Опыт Мандаринской грамматики с текстами для упражнений: пособие к изучению разговорного китайского языка Пекинского наречия. Владивосток : Тип. Т-ва Сущинский и К-о, 1902. 488 с.
Юань Цзяхуа. Диалекты китайского языка. Mосква : Изд-во «Наука», 1965. С. 31–35.
Wittfogel К.A. History of Chinese Society : Liao, 907–1125 by Feng Chia-Sheng and Karl August Wittfogel. Publisher : Literary Licensing. 2012.
Астрахан Е.Б.. Завьялова О.И., Софронов М.В. Диалекты и национальный язык в Китае. Mосква : Изд-во «Наука», 1985. 366 с.
Крадин Н.Н., Бондаренко Д.М. Кочевая альтернатива социальной эволюции. Центр цивилизационных и региональных исследований РАН, 2002. Т. 6. С. 30–34.