АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. В. Турмис

Анотація

Стаття присвячена феномену англійських запозичень у китайській мові. Поява нових слів, як природний мовний феномен, грає важливу роль у розвитку будь-якої мови. У статті досліджується функціонування англійських запозичень у китайській мові у зв’язку з повсюдним поширенням англіцизмів в умовах глобалізації. Автор аналізує теоретичні підходи дослідників до проблеми мовних запозичень загалом і англійських запозичень у китайській мові зокрема. Виходячи з того, що будь-яка мова є системою, яка не може бути ізольована від змін і відображає історичний розвиток культури свого народу, автор спробував простежити процес таких трансформацій відповідно до основних історичних періодів розвитку китайської мови. У статті розглядаються причини глобального запозичення з англійської мови в китайську, виділяються найбільш часто використовувані категорії англійських запозичень у китайській мові, аналізуються особливості цього процесу (лінгвістичні та психологічні). Незважаючи на історично зумовлену ізоляцію китайської культури і колишні обмеження китайської влади на законодавчому рівні, спрямовані на дотримання «чистоти» рідної мови, які одержали назву «лінгвістичний пуризм», об’єктивні мовні закони продовжували жити своїм життям. Таким чином, усі спроби уникнути процесу запозичення або навіть очистити мову від наявних запозичень зрештою призвели лише до збільшення кількості англійських запозичень у китайській мові в найрізноманітніших галузях. Відповідно до загальної тенденції, пов’язаної зі зростаючими темпами глобалізації, яка тягне за собою як соціальні зміни в житті китайського суспільства, так і зміни в китайській мові, актуальність питання англомовних запозичень у китайській мові буде лише зростати.

Як цитувати

Турмис, О. В. (2021). АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 229-241. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.229
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 19

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

запозичення, запозичені слова, китайська мова, англійська мова, англіцизми, глобалізація

Посилання
Адамчик В.В. История Китая / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан и др. Минск : Харвест, 2004. 736 с.
Алемасов Д.И. Самозаимствования в китайском языке, available at: http://www.daochinasite.com/study/zijieyu.shtml (accessed 12 February 2021).
Вань Ш. Русская и китайская картины мира (на материале заимствованных слов). Санкт-Петербург : Сударыня, 2006. 98 с.
Волосова М.В. Современные исследования заимствований в лексико-семантической системе русского и китайского языков. Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Культура и цивилизация». 2017. С. 466–478.
Горелов В.И. Лексикология китайского языка. Москва : Просвещение, 2012. 216 с.
Дун Ю. Периоды активного заимствования иноязычной лексики в русском и китайском языках в сопоставительном аспекте / Ю. Дун, Л.В. Владимирова; Бочина Т.Г., Юсупова А.Ш. (ред.) Языки России и стран ближнего зарубежья как иностранные: преподавание и изучение: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2013. С. 139–142.
Кленин И., Щичко В. Лексикология китайского языка. Москва : Восточная книга, 2013. 78 с., available at: https://www.kodges.ru/nauka/inyaz/chinese/365711-leksikologiya-kitayskogo-yazyka-schichko-klenin.html(accessed 12 February 2021).
Комиссаров, В.Н. Теория перевода. Москва : Высш. шк, 1990. 253 с.
С. 148., available at: https://www.homeenglish.ru/Textkomissarov.htm (accessed 12 February 2021).
Ли Дарен и др. Словарь новых китайских слов. Шанхайская словарная Пресса, 2004.
Ли Сяндун. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайского и русского языков. Вопросы филологии : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 2003. № 2 (14). С. 30–34.
Люй Цзипин. Нормализация китайского языка и иероглифов в ближайшее время. Шанхай : Шанхайское воспитательное издательство, 2000.
Перфильева Н.В. Различные трактовки заимствования в работах китайских лингвистов. Современные исследования социальных проблем: электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр., available at: http://cyberleninka.ru/article/n/razlichnye-traktovkizaimstvovaniya-v-rabotah-kitayskih-lingvistov (accessed 12 February 2021).
Пронина Т.В. Английские заимствования в китайском языке как результат процесса глобализации. Филологические науки : монография. Тамбов : Грамота, 2013. № б (24): в 2-х ч. Ч. II. 258 с.
Ху Пэйпэй. Английские неологизмы-заимствования в русском и китайском языках : автореф. дис … канд. фил. наук. Москва : РУДН, 2012. 8 с., available at: https://docplayer.ru/56608946-Hu-peypey-angliyskie-neologizmy-zaimstvovaniyav-russkom-i-kitayskom-yazykah.html (accessed 12 February 2021).
Ши Ювэй. Заимствования в китайском языке : монография. Пекин : Шан’уИньшу гуань, 2003. 239 с.