МАНДАЛА У ТВОРЧОСТІ ЯРОСЛАВИ ШЕКЕРИ: СИНТЕЗУВАННЯ АРХЕТИПІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Смольницька

Анотація

У статті досліджується архетипний символ чи архетип мандали на прикладі творчості української китаїстки Ярослави Шекери (1982–2019). Проаналізовано дуже плідну і різноманітну діяльність синологині; у зв’язку із синтетичним характером творчості діячки досліджуються її вербальні та невербальні твори. Ключова увага зосереджена на плетених мандалах, презентованих цією китаїсткою (світлини із її архіву, у 2018 р. надані для використання авторці дослідження). Мандала у художній спадщині Я. Шекери вперше аналізується, причому комплексно. Застосовуються здобутки компаративного, міфологічного, символогічного, юнґіанського аналізу. До уваги беруться переважно образотворчі взірці синологині. Звертається увага на колоративи, які являють собою приклад і китайської, й української символіки. Здійснюється спроба проаналізувати взаємодію українських і китайських мотивів, виокремити елементи Заходу і Сходу – згідно з аналізом, який Карл Ґустав Юнґ застосовував до мандал. Виявлено, що на прикладі української китаїстки це нелегко зробити через гармонійність і багатоманіття її світогляду, як і біографії. У роботах Я. Шекери виокремлено провідні символи: хрест, зірка, квітка, квадрат, ромб, коло. З’ясовано переплетення власне китайських і несвідомо християнських (як і окремо українських) символів. Зокрема, це помітно на прикладі форми віфлеємської зірки. У кольорах зазначено або тонкі переходи, або контрасти. Наведено екскурс у китайську символіку за працями Я. Шекери, оскільки символи, спільні для кількох культур, можуть мати інший зміст. Також помічено несвідоме наслідування (формою мандали) шаманського бубна і ловця снів через архаїчні мотиви і традиції шаманських культів. Несподівано виявлено на прикладі солярної символіки подібність зі слов’янськими, балтійськими та іншими символами через архетиповість знаку. Аналогічна тенденція спостерігається на прикладі хреста як архетипового символу. У роботах Я. Шекери хрест – це часто основа мандали. Люнарна символіка проаналізована відповідно до образності китайської міфології. Виявлено потужне національне несвідоме як чинник і рушій творчості китаїстки.

Як цитувати

Смольницька, О. (2021). МАНДАЛА У ТВОРЧОСТІ ЯРОСЛАВИ ШЕКЕРИ: СИНТЕЗУВАННЯ АРХЕТИПІВ. Китаєзнавчі дослідження, (1), 242-260. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.01.242
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 14

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

мандала, архетип, символ, міф, сакральне, архетипне дно

Посилання
Астаф’єв О. Міражний простір модернізму. Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія / Упоряд. текстів О.Г. Астаф’єва, А.О. Дністрового; Передм. О.Г. Астаф’єва. Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2009. С. 34–36.
Басилов В. Шаманство. Энциклопедия для детей [Т.6.] Религии мира. Ч. 1. Традиционные верования. Религии Ирана. Иудаизм. Религии Индии. Религии Китая и Японии / ред. коллегия: М. Аксёнова, Д. Володихин, Т. Каширина и др. 4-е изд., испр. Москва : Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. С. 34, 41, 43–45, 47, 50.
Бидерманн Г. Энциклопедия символов / Пер. с нем. Москва : Республика, 1996. 336 с.
Данилова Т. В., Гоян І. М. Декілька слів про Юнга, Самість і мандалу. Humanitarian Studios: Pedagogics, Psychology, Psychology. Vol. 11(1) 2020. С. 71–76, available at: URL : https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Danilova2/publication/346362418_Some_words_on_Jung_self_and_mandala/links/5fc4c0e3a6fdcc6cc684ffd7/Some-words-on-Jung-self-and-mandala.pdf (accessed 09.02.2021).
Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : посібник. Київ : Академвидав, 2003. 390 с. (Альма-матер).
Інтерв’ю з перекладачем: 29. Ярослава Шекера. WhyTranslator. Literature and Translation. In English, Ukrainian, and Swedish. Available at: URL: http://levhrytsyuk.blogspot.com/2010/11/29.html (accessed 02.08.2019). Каширина Т., Широкова М. Архетипы. Энциклопедия для детей. Т. 18.
Человек. Ч. 2. Архитектура души. Психология личности. Мир взаимоотношений. Психотерапия / Ред. коллегия: М. Аксёнова, Л. Петрановская, Т. Каширина и др. Москва : Аванта+, 2005. С. 218–219.
Смольницька О.О. Китайська тематика у Миколи Ґумільова і Марії Візі: переклади лірики у неокласичних традиціях. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. Київ : Вид. дім «Гельветика», 2020. С. 107–111.
Смольницька О.О. Китайські мотиви у поезії та образотворчій діяльності Віри Вовк і Ярослави Шекери: архетипне дно та символи. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали XIV міжнародної наукової конференції, 5 листопада 2020 р. Київ : Вид. дім «Гельветика», 2020. С. 111–116.
Смольницька О. «І вітряного краю / Я буду дивний цар». Наш український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. Ніжин-2020. № 1. С. 126.
Смольницька О. Китайська класична поезія у перекладах Ярослави Шекери. Наш український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. Ніжин-2020. №1. С. 131–134, 135–137.
Смольницька О.О. Відгомони класичної китайської поезії та філософії чань-буддизму у ліриці української китаїстки Ярослави Шекери. III-IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів м. Київ, 23–24 грудня 2020 р. Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. Ч. 2. С. 169–173.
Смольницька О.О. Відгомони класичної китайської поезії та філософії чань-буддизму у ліриці української китаїстки Ярослави Шекери: суголосність із перекладами. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Кримськотатарська філологія: мова та література. Тюркологія та сходознавство. 2020. Т. 31(70). №1-2. [У друці].
Смольницька О.О. Кольоративна символіка у феєрії Моріса Метерлінка «Синій птах»: проблема адекватного перекладу назви (на матеріалі романських і германських мов). Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. Вип. 9. Т. 3. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 112–116.
Смольницька О. Мандала як багатозначний архетип у поетичній збірці Віри Вовк «Мандаля». Південний архів. Філологічні науки. Херсон, 2017. №69. С. 142–145.
Смольницька О. Ярослава Шекера: китайська поезія на український лад. Available at: URL : https://www.facebook.com/mavkasnail/posts/2258245421110001?__tn__=-UCH-R (14.12.2018).
Смольницька О. Феномен літератури на класичних засадах: приклад «пораненого цілительства». Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 13. С. 89–95.
Смольницька О. Ярослава Шекера: журавлі безсмертя. Available at: URL : https://www.facebook.com/mavkasnail/posts/2477760542491820?__xts__[0]=68.ARCUxdqWbFiaAmiD8wPM_jwngaEFq513MCZs912GjFg2OrEQsK6wvHG0R33uCvmfac9k5c38fXmNxurS4SmJgnVdUu7TNL2FK3ZhoZqkZ38hLJEnbp8vQJMPfWrweEk7qpUoGvRJPs1H4LOaHxwvlSxCSookOw95b5Kx4xn-Q0J2O3y7a1h1EfH6oeedeIt3EujyKhExEV4pt4k2onyyPP_griCD5k3_SJpoQ7tuMcORIs1W1UCiCRHkM7-oV150ySMkPPvGF_XA9pZv0zJ5vGOKtFrGAHZwXnjQfUrZ5xjMNT7ZgNQSWlMBVIgXqVoN_CWKiAgxdTzGL3FDqoGORFDdAUAZ_CjokcawIu8XoLF6qG1qcC948inZ0WslZx5RR1HgeRJqyg_N4ldYMZSep2adYwCjwz2LxdqeSCmRR_ArkXE&__tn__=C-R (29.10.2019).
Топоров В.Н. Квадрат. Мифы народов мира: энциклопедия в 2 т. Т. 1. А-К. Там само. С. 631.
Топоров В.Н. Крест. Там само. Т. 2. К-Я. Миїв : Сов. энциклопедия, 1992. С. 12–14.
Фалько Н.М., Гармаш Д.І., Браславська Л.В. Мандала як засіб арт-терапії. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2017. Вип. 2. Т. 3. Available at: URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6763/1/tmpB93D.pdf (accessed 09.02.2021).
Філософська лірика середньовічного Китаю. Лекція кандидатки філологічних наук Ярослави Шекери у Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського, 6 грудня 2018 року. Музей Максима Рильського. Available at: URL : https://www.youtube.com/watch?v=TsxDmUFMFgo&t=6s&ab_channel=МузейМаксимаРильського (29.05.2020).
Хрестоматія китайської літератури (ІІІ–VI ст.) / упорядник Я.В. Шекера. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 194 с.
Шекера Я. А небо журавками вишите: Поезії / Худож. оформ. авт. Київ : Задруга, 2000. 48 с.: іл.
Шекера Я.В. Китайська література VII–XIIІ століть : навч. посіб. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. 351 с.
Шекера Я.В. Луна как архетип китайской культуры (на примере древней и раннесредневековой китайской поэзии). Четвертые Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение. Философия, религия и культура стран Востока: Материалы научной конференции. С.-Петербург, 7-10 февраля 2007 г.
Сост. и отв. ред. С. В. Пахомов. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. унта, 2007. С. 506–514. Познание запредельного. Современное востоковедение и духовные традиции Востока. Available at: URL : https://www.torchinov.com/торчиновские-чтения/четвертые-торчиновские-чтения/шекера-я-в-луна-как-архетип-китайской-культуры/ (accessed: 20.12.2020).
Шекера Ярослава Василівна. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. Available at: URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Шекера_Ярослава_Василівна (accessed: 25.01.2021).
Энциклопедия символов / сост. В.М. Рошаль. Москва : ACT; Санкт-Петербург : Сова, 2008. 1007, [1] с.: ил.
Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / Авт.-сост. В. Андреева и др. Москва : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 556, [4] с., [32] л. ил. (“AD MARGINEM”).
Юнґ К. Ґ. Архетипи і колективне несвідоме. Переклала з німецької Катерина Котюк; науковий редактор українського видання Олег Фешовець. Львів : Видавництво «Астролябія», 2013. 588 с.